Propisi braka

Šta je potrebno za stupanje u brak?

93pregledi

Pitanje: Es-selamu alejkum! Šta je potrebno da bi dvoje muslimana stupili u brak po Šerijatu? Šta je najbolje za dvoje muslimana koji se vole, a ne mogu stupiti u brak jer ne mogu sami da se izdržavaju?

 

Odgovor: Ovo pitanje sastoji se iz dva dijela, pa ću na svaki dio pokušati zasebno odgovoriti.

– Da bi momak i djevojka stupili u brak koji će biti sukladan načelima Šerijata, potrebno je da se za to ispune neophodni uvjeti i otklone sumnje o postojanju bračnih zapreka, i da se nakon toga sklopi validan bračni ugovor.

U hadisu koji se prenosi od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ”O skupino momaka, onaj koji je od vas u mogućnosti, neka se oženi, jer se time najbolje čuva pogled i to je najbolja zaštita za polni organ. Onaj koji nije u mogućnosti, takav neka posti jer će se time zaštititi.” (El-Buhari i Muslim)

U navedenim riječima našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jasno se primjećuje podstrek na brak svim momcima i djevojkama koji za to imaju mogućnosti, odnosno koji su sposobni da riješe i obezbijede sve neophodnosti i životne potrebe koje bračni život i osamostaljenje iziskuju. Na taj način će se sačuvati od smutnje i ljudskih prohtjeva koji će mu, ukoliko ih brakom i čednim bračnim životom ne ukroti, nauditi i nanijeti veliku štetu po ovosvjetski, a pogotovo njegov ahiretski vječni život. Onaj koji nema mogućnosti za brak, takav neka svoje prohtjeve ukroti istinskim postom koji je, zaista, izvanredna brana od svih poroka i neugodnosti.

Nakon ostvarenja mogućnosti za bračni život, čovjek treba da bude uvjeren da ne postoje bračne zapreke izmeðu njega i njegove izabranice. Te zapreke mogu biti vremenski ograničene, a mogu biti i stalne. O tim zaprekama možeš se detaljnije upoznati u fikhskim knjigama.

Nakon toga, da bi tvoja izabranica tebi postala šerijatski dozvoljena za brak, treba se sklopiti validan bračni ugovor pred šerijatski obrazovanom i validnom osobom. Šerijat je taj ugovor uvjetovao, prije svega, prethodnom dozvolom djevojčinog autentičnog staratelja, zatim pristankom i zadovoljstvom djevojke sa momkom kao njenim budućim suprugom, odredbom mehra i prisustvom validnih svjedoka, odnosno obznanjenjem sklapanja braka.

– Što se tiče drugog dijela pitanja, valja kazati da Šerijat ne dozvoljava bilo kakvo vanbračno povezivanje i kontaktiranje izmeðu momka i djevojke koji nisu u bliskim rodbinskim vezama. Meðutim, on dozvoljava vjeridbu koja ima ulogu pričeka i meðusobnog obećanja budućih supružnika da će se jedno sa drugim uskoro šerijatski vjenčati. Ipak, vjeridbom se ne dokida zabrana njihovog bliskog kontaktiranja, odnosno vjerena djevojka i dalje nosi status njemu zabranjene osobe – strankinje – sve dok je ne vjenča.

S obzirom da se u pitanju jasno naglašava da momak i djevojka nemaju neophodnih mogućnosti za stupanje u brak, iskreno im savjetujem da se okrenu i zamole Gospodara svih svjetova da im pomogne i olakša, te da izvrše šerijatsku vjeridbu, i da se momak više angažuje na ostvarenju mogućnosti za stupanje u brak sa svojom vjerenicom. Ukoliko budu iskreni, Allah će im pomoći i uskoro iznaći izlaz iz njihovog stanja. Allah najbolje zna, i neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve istinske sljedbenike.

Odgovorio: Smail L. Handžić

X