Iskrice mudrosti

Svako Allahovo stvorenje je lijepo!

134pregledi
Jedne prilike je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, skoro potrčao za čovjekom čija je odjeća prelazila njegove članke pa mu je naredio: ”Podigni svoju odjeću”, na što mu je čovjek, otkrivši svoja koljena, rekao: ”Allahov Poslaniče, ja sam krivonog i koljena mi se sudaraju prilikom hoda (imao je tzv. x noge)”, nakon čega mu se opet obrati Poslanik, s.a.v.s., riječima: ‘‘Digni svoju odjeću! Uistinu je svako Allahovo stvorenje lijepo.”

(Ahmed, 4/390, br. 19364, sa lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharije i Muslima. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1441.)

 
Priredio: Amir Durmić
X