Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sunnet kao dokaz u vjeri

Priredio: Ismir Karaga
Ukratko ćemo navesti činjenice koje nedvojbeno potvrđuju da je sunnet dokaz u vjeri i da se iz njega crpe propisi kao iz jednog od osnovnih izvora šerijata.
1.IMAN: U ispravnost vjerovanja u Poslanika dolazi prihvatanje svih propisa vjere na koje je uputio Allahov Poslanik. Allah Uzvišeni odabrao je poslanike, između ostalih stvorenja, da ljudima dostave Allahove naredbe i zabrane. Kaže Allah Uzvišeni: “A Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje.’’ (El-Earaf, 158)

‘’…i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite – da biste na Pravome putu bili!”
Imam Šafija u komentaru ovoga ajeta kaže: ”Allah Uzvišeni ovo je učinio osnovom imana, a sve ostalo slijedi ovaj osnov – vjerovanje u Allaha i vjerovanje u njegovog Poslanika.” (Er-Risala, str. 75)
Poslanik, a.s., je povjerenik  poslanice i nije obznanio nijedan propis vjere a da mu ga Uzvišeni Allah nije objavio.
Činjenica da je Poslanik bezgrješan u pogledu prenošenja vjere te da je dostavljač poslanice obavezuje nas da se povodimo i oslanjamo na njegov sunnet i čini ga dokazom u vjeri.

2.KUR’ANI-KERIM
U Kur’anu je mnogo ajeta koji nas obavezuju na slijeđenje Poslanika, a.s.
Allah Uzvišeni u 92. ajetu sure El-Maide kaže:
‘’…i budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti.’’
Allah uzvišeni u 80. ajetu sure En-Nisa kaže:

‘’Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.’’
Allah Uzvišeni u 7. ajetu sure Hašr kaže:

‘’Ono što vam Poslanik kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.’’
Allah Uzvišeni u 65. ajetu sure En-Nisa kaže:
‘’I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.‘’
Uzvišeni Allah u 56. ajetu sure En-Nur kaže
‘’A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.’’

Svi navedeni ajeti upućuju nas na obaveznost pokornosti Poslaniku, a.s., za vrijeme njegova života, te na postupanje po njegovom sunnetu nakon njegove smrti. Allah Uzvišeni u 113. ajetu sure En-Nisa kaže:

‘’Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!’’
Imam Šafija u komentaru ovog ajeta kaže: ”Allah Uzvišeni spomenuo je Knjigu, a to je Kur’an, i spomenuo je hikmet –mudrost. Čuo sam učene ljude čije je znanje o Kur’anu veliko da kažu: ‘Mudrost u ovom ajetu je sunnet Allahovog Poslanika, a.s.”’
(Er-Risala, str. 78.)

3. HADISI KOJI UPUĆUJU NA UZIMANJE SUNNETA KAO DOKAZA
Bilježi imam Malik u Muvveti i Hakim od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ”Ostavio sam vam dvije stvari, nećete zalutati ako ih se budete pridržavali: to su Allahova Knjiga i moj sunnet.”
Bilježi Ebu Davud od Mikdada ibn Meadjekriba da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Dat mi je Kur’an i nešto slično njemu.”
Bilježi Ebu Davud i Tirmizi od  Irbada ibn Sarijete da je Poslanik, a.s., rekao: ”Držite se mog sunneta i sunneta pravednih halifa nakon mene.”
Ovi i mnogi drugi hadisi obavezuju nas na čvrsto čuvanje Kur’ana i Poslanikovog sunneta i uzimanje propisa iz sunneta kao što ih uzimamo iz Kur’ana.
Allahov Poslanik nije nas podstakao samo na slijeđenje svoga sunneta nego nas je upozorio i ukorio one koji će doći poslije i uzimati propise samo iz Kur’ana, a odbacivati njegov sunnet.

Bilježi imam Šafija sa senedom da Ebu Rafije, sluge Poslanika, s.a.v.s., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Bojim se da se ne pojavi čovjek koji će sjediti naslonjen  na udobnoj stolici i govoriti: ‘Između vas i nas je Allahova Knjiga, i ono što u njoj nađemo da je dozvoljeno, dozvolit ćemo, a ono što nađemo da je zabranjeno, zabranit ćemo.”’ Zatim je Poslanik, a.s., dodao: ”Zaista ono što zabrani Allahov Poslanik isto je što je i Allah zabranio.”
(Sahihul-džamia)
4. IDŽMA’
Jedinstven je stav islamskih učenjaka o postupanju po sunnetu i muslimani su prihvatili sunnet kao što su prihvatili Kur’an, dakle Kur’an i sunnet su dva glavna izvora šerijata jer je Allah posvjedočio da Poslanik, a.s., ništa od stvari vjere ne govori od sebe .
(El-En’am, 50)
1.Reci: “Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’, niti vam kažem: ’Ja sam melek’ – ja slijedim samo ono što mi se objavljuje.” Reci: “Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?”

Zbog svega navedenog muslimani su vodili brigu o sunnetu Poslanika, a.s., kako kod nas u BiH, tako i diljem islamskog svijeta te ga prenosili s generacije na generaciju.
Prve generacije muslimana pridržavale su se sunneta, na što upućuju i sljedeće predaje:
1. Bilježi imam Ahmed u svom Musnedu sa ispravnim lancem prenosilaca da je Fatima ez-Zehra, kćerka Poslanika, a.s., došla Ebu Bekru, r.a., kada je izabran za halifu tražeći nasljedstvo Poslanika, a.s., pa joj je on rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: ‘Kada Allah nekom od poslanika da imetak, nakon što ga usmrti, taj imetak pripada onome ko ga nasljeđuje u predvođenju’, te stoga smatram da njegova ostavština pripada muslimanima”, a ona mu je odgovorila: ”Ti najbolje poznaješ što si čuo od Allahovog Poslanika, a.s.
A u drugoj predaji stoji da je rekao: ”Neću ostaviti ništa što je Allahov Poslanik, a.s., činio a da to neću učiniti, jer se bojim da ću otići na stranputicu ako nešto ostavim.”
2. Bilježi imam Ahmed da je Omer, r.a., stao ispred Hadžerul-esveda, Crnog kamena, i rekao: ”Ja znam da si ti samo kamen, i da nisam vidio svog dragog Poslanika, s.a.v.s., da te je dodirnuo i poljubio, ne bih te nikad dotakao ni poljubio, a Allah kaže: ‘Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor.”’
3. Također, imam Ahmed bilježi sa ispravnim lancem prenosilaca od Abduhajra ibnul-Jezida el-Hemedanija, a on od Alije, r.a., da je rekao: ”Prilikom uzimanja mesha po mestvama mislio sam da je preče uzeti mesh po donjem dijelu mestvi, dok nisam vidio Poslanika, a.s., da uzima mesh po gornjem dijelu mestvi.”
4. Od Abdullaha ibn Mes’uda prenosi se da je rekao: ”Ko od vas želi da sutra sretne Allaha kao pravi musliman, neka čuva svoje namaze kada se pozove na njih, jer Allah ih je propisao svome Poslaniku kao znakove upute, i zaista su oni znakovi upute. Ja znam da svi vi u svojim kućama imate mjesto gdje obavljate namaz, pa ako biste klanjali u svojim kućama i ostavili mesdžide, ostavili biste sunnet vašeg Poslanika, a ako biste ostavili sunnet vašeg Poslanika, otišli biste u zabludu.”
5. Abdullah ibn Omeru upitan je: ”Nismo našli da se u Kur’anu spominje namaz putnika?”, pa je odgovorio: ”Allah Uzvišeni poslao nam je poslanika Muhammeda, a.s., prije kojeg smo bili u zabludi pa nas je Allah preko njega uputio i za njim se povodimo.”
6. Bilježi imam El-Hatib u knjizi El-Fakih vel-mutefekih da je imam Šafija rekao: ”Svake mes’ele, tj. šerijatskog pitanja, koju sam izrekao, a koja je u suprotnosti sa sunnetom, odričem se za svoga života.”
7. Imam Ebu Hanife kaže: ”Nikome nije dozvoljeno da uzima moj govor sve dok ne vidi odakle sam ga uzeo.”
8. Kaže imam Malik: ”Sunnet je Nuhova lađa, ko se na nju ukrca, bit će spašen, a ko se ne ukrca, utopit će se.”
9. Imam Malik postavio je zlatno pravilo koje je obuhvatilo sve prethodne izreke: ”Kod zadnjih generacija ovoga ummeta neće biti ispravno izuzev ono što je bilo ispravno kod prvih generacija. Ono što nije bilo vjera tada, ne može biti ni danas.”

Iz svega ovog na kraju zaključujemo da je pridržavanje sunneta bio pravac svih ashaba, tabiina i onih koji su došli poslije njih, kao što su četverica imama, osnivača pravnih škola. Neki čovjek rekao je jednom plemenitom tabiinu Mutrefu ibn Abdillahu ibn Eš-Šuhejru: ”Nemoj nam kazivati ništa osim Kur’ana”, pa mu je odgovorio: ”Vallahi, ne želimo zamjenu za Kur’an nego želimo da uzmemo od onoga koji Kur’an poznaje bolje od nas.”
Dakle, od Poslanika, s.a.v.s., koji je pojasnio Kur’an i u praksu sproveo njegove upute, pojasnio kur’anske propise svojim sunnetom, koji je uzor i put vjernicima do Sudnjega dana. Zato,  držimo se sunneta kao što se držimo Kur’ana i čuvajmo sunnet  kao što čuvamo Kur’an.
X