Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (30.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić

Nestanak pobožnjaka: U predznake Sudnjeg dana spadaju i sljedeće pojave: Nestanak pobožnih ljudi, mali broj uglednih i poštovanih kao i veliki broj nevaljalih ljudi tako da među ljudima neće ostati osim nevaljalci, nad kojima će nastupiti Smak svijeta. U hadisu Abdullaha b. Amra r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dž.š., ne uzme dobre vjernike, tako da ostanu samo oni u kojima neće imati ikakva dobra; koji neće znati ni za kakvo dobro, a niti će spriječavati bilo kakvo zlo.” (Musned Ahmed, 11/181-182)

Što znači: Allah, dž.š., će Sebi uzeti vjernike, a ostaće svjetina i najgori ljude, u kojima nema ni koliko trun dobra; što će se desiti onda kada nestane ilma i znanja, kada ljudi počnu uzimati sebi za vođe neznalice koji će donositi odluke i rješenja bez potrebnog znanja.

Amr b. el-As r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će se ljudi prosijati; tada će vladati samo klevetnici, ološ i pokvarenjaci, koji se neće držati svojih ugovora i povjerenja, koji će se međusobno mnogo razilaziti u mišljenjima i biće ovako (međusobno ispreplećući prste). Rekoše: Šta nam je činiti tada, o Allahov Poslaniče? Poslanik s.a.w.s., reče: Držite se onoga što je dobro, borite se protivu zla, radite na onome u čemu je vaš interes, a klonite se interesa ostalih!” (Sunen Ebu Davud, br.4344.; Sunen Ibnu Madždže, br.3957.; Musned Ahmed, 12/12)

Nestanak pobožnjaka će uslijediti sa povećanim činjenjem grijeha, ostavljanjem naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Kada pobožnjaci i dobri ljudi budu gledali kako se čine nevaljala djela a ne budu nastojali da ih promjene – potpuno ili djelomično, ili makar da ukažu na njih, doći će do proširenja nereda na zemlji (fesada), tako da će se i na njih spustiti Allahova dž.š., kazna, zajedno sa onima koji su činili taj prestup i ta nevaljala djela.

Na ovakav stav nas upućuje i hadis u kojem je rečeno Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.,: „Zar ćemo biti uništeni a među nama ima pobožnih i dobrih osoba? Poslanik s.a.w.s., odgovara: “Da, kada se pojavi zloba i pokvarenjaštvo.” (Buharija, 13/11)

Kada se proširi zloba, pokvarenjaštvo i zlo – svi ljudi će tada propasti i stradati. Činjenje zla i javno ispoljavanje grijeha su glavni razlog uništavanja i kažnjavanja ljudi, shodno riječima Ebu Bekra el-Siddika r.a., koje je čuo od Allahovog Poslanika s.a.w.s.: „Kada ljudi budu gledali u zlo kako se čini, i ništa ne poduzmu protivu njega – nek’ se nadaju da će ih Allah dž.š., sve kazniti zbog toga grijeha!“ (Četvorica)

Allah dž.š., kaže: „Gospodar tvoj nikada nepravedno ne bi kaznio sela i gradove – sve dok su stanovnici tih mjesta muslihuni (tj. ne samo dobri već i oni koji popravljaju ono što drugi ljudi kvare i štete!).“ (Hud, 117.)

Na osnovu navedenog ajeta da se zaključiti to da je glavna zaštita od Allahove dž.š., kazne – „el-Islah“ – popravka opšteg stanja na bolje uz opštu afirmaciju dobra i anulaciju zla, dok sama dobrota čovjeka – „el-Salah“ – koja je neprelazna, i koja se nalazi samo pri nekom čovjeku – ona nije garancija opstanka ljudima na zemlji!

Musliman mora da je sam po sebi salih-dobar, ali i muslih-onaj koji radi na afirmaciji dobra i borbi protivu zla, i ako imamo čovjeka koji se ne bori za dobro a protivu zla – upitno je koliko je taj čovjek i dobar! Suština dobrote se ogleda u tome koliko je čovjek spreman i u stanju da se izbori za dobro u svome okruženju i koliko je spreman da se izbori sa zlom koje se dešava također u njegovom okruženju.

Muhammed s.a.w.s., treba da bude primjer svima nama u tome kako se radi na afirmaciji dobra i kako se bori protivu zla i kako se jedno društvo popravlja u svakom aspektu njegova života! Muhammed s.a.w.s., i njegovi ashabi su danonoćno radili u instituciji naređivanja dobra i odvraćanja od zla, kako svojim tijelom tako i jezikom i srcem!

Kod mnogih ljudi današnjice parametri dobra i zla su se poremetili, pa dobro smatraju zlom i zlo dobrom što je također jedan od predznaka Sudnjega Dana, pa će se taj problem rješavati na taj način što će se učeni ljudi, ljudi koji su studirali i učili Šeri’at – Allahov Zakon, uvjek i samo, konsultirati u tome šta je za nas dobro – kako bi ga činili, i šta je za nas zlo – kako bi se protivu njega borili.

Glavno pravilo postupanja faraona i faraonskih sistema vlasti jeste ono što nam Allah dž.š., kaže: ”Pustite vi mene” – reče faraon – ”da ubijem Musa’a, a on neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne pokvari ili da u zemlji kakav nered ne izazove.” (Mu’min, 26.) Zamislite situaciju, kada je faraon taj koji želi vjeru i dobro, a Musa a.s., onaj koji želi da se čini fesad i zlo! To je ta zamjena teza o kojoj govorimo, i to su poremećeni parametri razumjevanja dobra i zla, koje je i dan danas na snazi!

Dakle, ako od faraona i faraonskih sluga i njihovih medijskih kuća budemo uzimali mjerila dobra i zla, i ako iz ustiju munafika i licemjera i pokvarenjaka i ološi budemo sudili šta je dobro a šta zlo – onda je neminovno da ćemo za dobro govoriti da je zlo, i da ćemo za zlo govoriti da je dobro – od čega molim Allaha dž.š., da nas sačuva!

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „U mom ummetu će biti ljudi koji će postići nagrade prvih muslimana: junkirunel-munkere tj. neće dozvoljavati da se čini zlo!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, 4/62)

Dakle, pravi sljedbenik Selefa – Muhammeda s.a.w.s., i ashaba – jeste samo ona osoba koja se bori za sprovedbu svake vrste dobra, i osoba koja se bori protivu svake vrste zla!

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Hoćete li da vas obavijestim o ljudima koji nisu poslanici niti su šehidi, a kojima će na Sudnjemu Danu zavidjeti i poslanici i šehidi, zbog počasti koje im je Allah dž.š., podario, i minbera od nura i svjetlosti na kojima su. Rekoše: Ko su ti? Poslanik s.a.w.s., reče: To su ljudi koji omiljavaju i približavaju ljude Allahu dž.š., i koji omiljavaju i približavaju Allaha dž.š., ljudima; to su oni koji zemljom hode neprestano ljude savjetujući! Rekoše: Razumijemo to kada Allaha dž.š., omiljavaju i približavaju ljudima, ali ne razumijemo kako se to ljudi umiljavaju i približavaju Allahu? Poslanik s.a.w.s., reče: Naređuju im ono što Allah dž.š., voli, a zabranjuju im ono što Allah dž.š., mrzi, pa ako ih poslušaju u tome – Allah dž.š., ih zavoli!“ (Šu’abul-Iman, br.405.)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Najbolji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji spram svoga Gospodara, koji najbolje čuva rodbinske veze, koji najviše naređuje i traži da se čini dobro, i koji najviše zabranjuje da se čini zlo!“ (Da’if. el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6642.)

Abdullah b. Nu’ajm el-Me’afiri rhm., kaže: „Ko bude naređivao da se čini dobro, i zabranjivao da se čini zlo – ta osoba je Allahov halifa na Zemlji, i halifa Njegove Knjige, i halifa Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ (Kitabul-Fiten, el-Mervezi, br.245.)

Molimo Allaha dž.š., da nam podari blagodati iskrenih vjernika – koji traže da se čini dobro a od zla odvraćaju! Amin, ja rabbel-alemin.


Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG
X