Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (28.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić

Mnoštvo potresa – podrhtavanja tla: U zadnje vrijeme smo svjedoci jedne učestale pojave, koja nam je već odavno najavljena Sunnetom Allahovog Poslanika s.a.w.s., a u pitanju su učestali i brojni zemljotresi, koji su posebno u zadnje vrijeme drmali Čileom, Japanom, Turskom, Crnom Gorom (Ulcinj), Australijom, Meksikom, Haitijom, Srbijom (Nova Varoš), Filipinima, Nova Gvineja, itd.. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi. » (Buharija, 13/81-82)

Od Selemeta b. Nufejla Es-Sekunija se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Allahova Poslanika s.a.v.s., … (navodeći hadis u kojem, između ostalog stoji): “Pred Sudnji dan će se pojaviti velika smrtnost, nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa.” (Musned Ahmed, 7/306)

Ibn Hadžer kaže: “Veliki potresi zadesiše većinu sjevernih, istočnih i

zapadnih gradova, ali ono što se iz hadisa može vidjeti da se pod ovim misli na njihovu sveobuhvatnost i neprestanost.” (Fethul-Bari, 13/87)

Ovo potvrđuje i predaja Abdullaha b. Havale, r.a., kada kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je stavio svoje ruke na moju glavu – ili na moje tjeme – pa je rekao: “Osvojićete Šam, i raskrčmićete riznice Persije i Vizantije, i svaki od vas će imati mnogo imetka, toliko da ako se nekome od vas bude dalo 100 zlatnih dinara – prezrijeće to! Zatim stavi ruku na moju glavu i reče: O sine Havvalov!, kada vidiš da se Hilafet ustoličio u svetoj zemlji (Šamu), znaj da su se približili zemljotresi, nesreće i ogromne poteškoće; tada će nastupanje Sudnjeg dana biti bliže ljudima nego što su moje ruke blizu tvoje glave.” (Sahih. Sunen, Ebu Davud, br.2537.; Musned Ahmed, 5/288)

Zbog čega Allah dž.š., daje ovolike zemljotrese i nesreće, i kakva mudrost leži u tome kada su muslimani u pitanju?

–      Nema sumnje u to da Allah dž.š., nikada ne daje da se desi „golo zlo“. Mnogo je događaja koji su u očima ljudi bili zlo – ali su oni u sebi nosili veliko dobro, Allah dž.š., zna a vi ne znate! Allah dž.š., kaže: „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7.); „Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.“ (El-nisa, 147.); „Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.“ (el-Nahl, 112.)

–      Nekada Allah dž.š., daje zemljotrese, potrese, gromove i oluje kao vid kazne ljudima koji ne vjeruju i onima koji Allahove blagodati poriču, koji su nezahvalni, poput: potopa za vrijeme Nuha a.s., oluje za vrijeme Huda a.s., groma za vrijeme Saliha a.s., vriska za vrijeme Šu’ajba a.s., padanja kamenja s nebesa za vrijeme Luta a.s., utapanja faraona i njegove vojske za vrijeme Musa a.s., itd..

–      Nekada Allah dž.š., daje ove prirodne nepogode kao upozorenje Svojim robovima, i kao jedan vid ukora i prijekora spram njihove opuštenosti i zapadanja u stanje lijenosti i nezahvalnosti, kako bi se povratili i pokajali. Allah dž.š., kaže: „A da ne šaljemo razna čuda, zadržava Nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A razna čuda šaljemo samo kako bi zastrašili.“ (el-Isra’, 59.)

Allah dž.š., iskušava Svoje robove raznim nedaćama, kako bi probudio nemarne duše, kako bi osora, oštra i gruba srca smekšala, i kako bi se suhe oči orosile suzama!

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Allah dž.š., nekada dozvoli Zemlji da prodiše što prouzrokuje brojne zemljotrese, od čega Allahovi robovi uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu dž.š., pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha. Robovi se tada pokore Allahu dž.š., i pokaju, i tako su prvi muslimani znali i zboriti nakon nastanka zemljotresa: „Vaš Gospodar vam ukor šalje!“ Omer b. el-Hattab r.a., je jedne prilike, nakon zemljotresa u Medini, držao hutbu i rekao: „Ako se još jedanput desi zemljotres u Medini – ja više neću stanovati u njoj!“

Imam Ahmed rhm., bilježi predaju od Safijje r.a., koja je rekla: „U Medini, za vrijeme Omera r.a., se desio zemljotres, pa je rekao: O Ljudi, šta se ovo dešava!? Brzo li ste se pokvarili! Ako se opet ponovi zemljotres – više ne stanujem sa vama u Medini!“

Ka’ab rhm., je rekao: „Zemlja se trese onda kada se na njoj čine veliki grijesi, pa se Zemlja trese od straha od Allahova dž.š., pogleda!“

Nekada Allah dž.š., daje prirodne nepogode i nesreće radi pročišćenja iskrenih i strpljivih vjernika od grijeha kojih imaju pri sebi, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, & one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ”Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!” & Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!“ (el-Bekara, br.155-157.)

Dakle, svi ovi zemljotresi i prirodne katastrofe i muke koje se dešavaju po svijetu i kod nas i pored muke i problema i boli koje nose sa sobom, i pored propadanja života, i imetaka i plodova i kuća – u sebi ipak nose Božiji rahmet i milost, i čišćenje od grijeha, kako se to bilježi od Ebu Musa’a el-Eš’arija r.a., da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Moj ummet je merhum-ummet tj. ummet koji je zaslužan milosti; neće imati kaznu na Sudnjemu Danu, ali će imati kaznu na dunjaluku u vidu fitni – smutnji i iskušenja, zemljotresa i ubistava!“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim)

Ovaj hadis nas upućuje na to da će većina pripadnika ovoga ummeta biti kušana na ovome svijetu raznim fitnama – smutnjama i iskušenjima, bolestima, problemima, zemljotresima i prirodnim katastrofama – kao vid čišćenja od grijeha, shodno hadisu kojeg prenose Ebu Hurejre i Ebu Se’id el-Hudri r.a., u kojem stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Neće jednog muslimana snaći umor, niti bolest, niti briga, niti tuga, niti uvreda, niti briga, niti trn koji će ga ubosti a da mu Allah dž.š., zbog toga neće oprostiti neki grijeh!“ (Muttefekun ‘alejh)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kome Allah dž.š., zaželi dobra – stavi ga na iskušenje!“ (Buhari, br.5645.)

Allahovi robovi, zemljotresi su strašne nepogode, posljedice su mu razarajuće i bolne, a u isto vrijeme nas budi i diže iz postelje lijenosti i nemarakako bi se prisjetili Ahireta i strahoba Sudnjega Dana. Dunjalučki zemljotresi i poštede neki život i neku kuću, ali ahiretski zemljotres neće poštedjeti niti dojilju niti trudnicu niti dijete, a ljudi će biti kao da su pijani, od strahoba tih događaja!

Allah dž.š., kaže: „O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! & Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti!“ (el-Hadždž, 1-2.)

Zemlja će se s nebesima zamjeniti, planine će se zdrobiti, mora će se vatrom ispuniti, nebesa rascjepati i sviće pred Allahom Gordim stati! Gospodaru naš, podaj nam dobro u Danu stajanja pred Tobom, i učini nas bezbjednim na danu kijameta i stajanja pred tobom, i učini nas jednim od onih koji se neće plašiti i koji ni za čim neće tugovati. Svaka hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG
X