Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (24.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić

Pojava širka – idolopoklonstva, u ovom Ummetu: Ovo je jedan od predznaka Sudnjega dana koji se već davno pojavio i koji je još uvjek u porastu. Širk se pojava u ovom ummetu i velik broj muslimana se praktično pridružio mušricima-idolopoklonicima. Počeše obožavati kipove, podizati mauzoleje i bogomolje (mešahid), nad grobovima, obožavajući ih mimo Allaha, dž.š.. Uzeše ih za mjesta berićeta, ljubljenja, veličanja i štovanja, počeše im prinositi kurbane i žrtve, organizujući razne praznike i veselja nad njima. Većina tih pojava je na stepenu prijašnjih božanstava: Lata, Uzata, Menat ili još gore.

Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sevbana, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada padne sablja među moj ummet, neće se dići do Sudnjeg dana, i neće nastupiti Sudnji dan sve dok se plemena iz moga Ummeta ne pridruže mušricima i dok plemena iz mog ummeta ne počnu obožavati idole.” (Ebu Davud, 11/322-324. Tirmizi, 6/466.)

Šejh Ibnu Badis el-Sanehadži rhm., u komentaru ovog hadisa, kaže:

Pridruživanje mušricima: Ko bude vjerovao u ono u šta oni vjeruju, ili bude činio ono što oni čine, ili bude govorio ono što oni govore – taj im se, na taj način, pridružio. Nekada će to pridruživanje biti potpuno – što će izvoditi iz Islama, a nekada će biti na nižem stepenu od toga.

Osnova širkijatskog ubjeđenja i vjerovanja kod predislamskih Arapa se ogledala u tome da su oni znali da je Allah dž.š., taj koji ih stvara, koji ih opskrbljuje, te da je On Vladar svega stvorenoga, ali i pored toga oni nisu obožavali Njega dž.š., već su svoj ibadet i približavanje usmjeravali na adresu svojih božanstava pod parolom da su ona ta koja će ih Allahu približit. Među ljudima danas postoje brojne skupine koje ponizno prilaze umrlim ljudima, smireno stajući pred njihovim grobovima, uz podložnost i strahopoštovanje, smjerno ih dozivajući uz ubjeđenje da će ih Allahu dž.š., približiti, i da će oni za njih posredovati. Neki preko toga dodaju i to da su umrli ti koji mogu naše potrebe izvršavati, naše želje ispunjavati i nesreće od nas odagnavati.

Od mušričkih postupaka iz vremena džahilijeta je i to da su znali dovoditi životinje koje bi kao kurban klali pred svojim tagutima, iz želje za njihovim zadovoljstvom i pomoću. Među ljudima danas također postoji jedan broj onih koji dovode životinje na turbeta i grobove, koljući ih kao kurbane, kako bi njihovo zadovoljstvo pridobili i pomoć, ili kao nagradu i zahvalu za dobro „koje su nam priskrbili“ ili za štetu „koju su nam odagnali“.

Mušrici su se u periodu džahilijeta kleli svojim božanstvima iz poštovanja prema njima, a i među ljudima danas također postoje ljudi koji će se Allahom kleti pa će lagati, ali ako se zakunu nekim živim ili mrtvim ljudima koje veličaju, cijene i štuju – tada neće lagati! Na ovakav način se ljudi pridružuju skupinama idolopoklonika i mušrika, što nam potvrđuju riječi Poslanika s.a.w.s.: „…i neće nastupiti Sudnji dan sve dok se plemena iz moga Ummeta ne pridruže mušricima…“

Obožavanje idola: Obožavanje idola u džahilijjetu se ogledalo u poniznosti i pokornosti istima, nadajući se nekoj koristi od njih i strahujući od neke štete koja bi „došla s njihove strane“. Tim idolima su se činili zavjeti, prinosile žrtve, čijom krvlju bi ih mazali, o čemu bi se poslije sami otirali. U današnje vrijeme također ima ljudi koji određeno drveće ili kamenje nazivaju raznim imenima, veličaju ih i poštuju, žrtve im prinose, svijeće na njima pale i razne mirise, trljajući se o njih, dodirujući ih svojim tijelima, kako se to radilo u džahilijetu ili još mnogo gore. Istinu je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s., kada je rekao: „…i dok plemena iz mog ummeta ne počnu obožavati idole…”

Sve navedeno se odveć dešava u Ummetu, bez ikakve sumnje, i kako je Poslanik s.a.w.s., upozoravao na ove stvari prije nego li su se one desile, isto je obaveza i današnjoj ulemi da upoznaje Ummet sa ovim stvarima, i da im ga na najljepši način pojasni u pravom širkijatsko-idolopokloničkom „svijetlu“, što je svakom normalnom muslimanu samo po sebi ogavno. Kada bi Ummet čuo glas negodovanja, po ovom pitanju, od svakog učenog čovjeka, ustegao bi se od zablude, i povratio bi se pameti, pa ima li veće sreće od toga kada učen čovjek upozorava Ummet na opasnost i uz to se sam trudi da pomogne Ummetu i da ga spasi. Ima li nesretnijeg čovjeka od onoga koji ove stvari skriva ili ih, ne daj Bože, samo uvećava i propasti Ummet upućuje!

Stoga, požurite k’ dobrim djelima, o muslihuni – koji mislite da popravljate pokvareno, nasihuni – koji mislite da savjete udjeljujete, muhlisuni – koji mislite da ste iskreni. Period varanja i varki je na izmaku, a Allah dž.š., neće uputiti pravome putu rasipnika lažavog!“ (Pogledaj: Asar Ibnu Badis, 2/239.)

Buharija i Muslim prenose hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaže: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne počnu sudarati stražnjice žena iz mjesta Devs oko (njihovog čuvenog) božanstva (po imenu) Zul-Halse.» (Pogledaj Fethul-Bari, 8/71.)

Zul-Halesa je bilo božanstvo u mjestu Devs u Jemenu, kojeg su Arapi obožavali u doba džahilijeta. Sve na što nas je Poslanik, s.a.v.s., ovim hadisima, uputio se ostvarilo i desilo. Stanovnici plemena Devs i šire okoline su bili iskušani idolom Zul-Halesa, onda kada se džahilijet i neznanje dosta ukorlijenilo u tim mjestima. Tako se je bilo počelo sa obožavanjem idola i kipova mimo Allaha Uzvišenog, Stvoritelja svih svjetova. Takvo stanje je potrajalo sve dok stara ulema, današnje Saudijske Arabije, nije izvršila reformu u oblasti akaidskih i vjerskih pitanja, i nanovo, žustrije, poradila na vraćanju ljudi Tevhidu – pravoj i čistoj vjeri, udaljavajući ih od svake vrste Širka – idolopoklonstva i sujevjerja!

Sa Allahovom dž.š., pomoći se obnovilo sve ono što se od vjere zapostavilo. Povratio se Islam u svom punom sjaju na arapskom poluostrvu. Abdul-Aziz b. Muhammed b. Su’ud posla jednu grupu imama i daija ka mjestu Zul-Halese koji porušiše idole, božanstva i zgrade u kojima su se oni nalazili. Po prestanku vladavine porodice Alu-Su’ud, na arapskom poluostrvu, opet se povrati neznanje po drugi put u svim tim mjestima. Sa dolaskom na vlast Abdul-Aziza b. Abdur-rahmana Alu-Su’uda, na arapskom poluostrvu, on posla vojsku koja opet razruši sva mjesta u kojima se obožavaše kipovi mimo Uzvišenog Allaha i potpuno ukloniše sve što je imalo bilo kakvog utjecaja na taj gnusni čin. Hvala Allahu Uzvišenom na svim tim blagodatima. (Pogledaj: Ittihaful-Džema’ah, 1/522.)

Još uvjek su slike neznaboštva prisutne u mnogim gradovima, a Poslanik, s.a.v.s., nam to jasno potvrdi riječima: “Neće nestati noći i dana sve dok se ne počnu obožavati kipovi Lata i Uzzata.” Aiša, r.a., na to reče: O Allahov Poslaniče!, mislila sam, nakon što je Uzvišeni Allah objavio ajet: “On po Poslaniku Svome šalje upustvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.” (As-Saff, 9) – da se s time već jednom završilo. Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to reče: “Od toga će biti ono što Allah bude htio. Potom će Allah uputiti blagi povjetarac od kojeg će umrijeti svako je je u svom srcu imao i koliko zrno gorušice Imana, tako da će ostati samo oni kod kojih nema nikakvog dobra, koji će se povratiti na vjeru svojih đedova.” (Muslim, 33/18.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
X