Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (20.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić
Kada robinja rodi sebi gospodara: U podužem hadisu Džibrila, spominje se da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Obavijestit ću te o predznacima Sudnjeg dana: Kada robinja rodi sebi gospodara.” (Buharija, 1/114.) U Muslimovoj predaji se navodi: “Kada robinja rodi svoga gospodara.” (Muslim, 1/163.) Ulema se razišla po pitanju ovih hadisa na nekoliko mišljenja, od kojih hafiz Ibn Hadžer rhm., spominje četiri:

1.    Imam el-Hattabi rhm., kaže: “To znači širenje islama, ovladavanje nevjerničkim i neislamskim mjestima, te i njihovo porobljavanje. Kada čovjek bude imao u vlasništvu robinju koja mu rodi dijete, onda to njeno dijete dolazi na stepen njenog gospodara, samim tim što je ono dijete njena upravitelja.” Imam el-Nevevi rhm., spominje da je ovo mišljenje velikog broja učenjaka. (Ima i onih koji smatraju da je situacije obrnuta tj. da će nevjernici ovladavati muslimanskim državama, pa će im robiti žene i djecu, koje će odvajati jedne od drugih, pa će se dešavati da se kasnije, iz neznanja, spoje međusobno)

Hafiz Ibn Hadžer rhm., kaže : “Njegovo (el-Hattabijevo) mišljenje je diskutabilno, jer je porod robinja bio prisutan i u vrijeme kada je izrečen ovaj hadis, dok se zauzimanje nevjerničkih gradova i uzimanja istih u roblje dešavalo s početka širenja islama. Ovo što nam je navedeno u hadisu govori nam o stvarima koje će se desiti pred sami Sudnji dan.”

2.    Da će vlasnici robinja prodavati robinje koje su im rodile djecu. To će se toliko proširiti da će doći vrijeme da će ih kupovati njihova vlastita djeca a da neće znati ništa o tome.

3.    Da robinja rodi dijete sa slobodnim čovjekom (tj. osobom koja nije rob), ili u prostituciji, potom vlasnik proda robinju, koja se kreće od vlasnika do vlasnika, sve dok je kasnije ne kupi njen sin (ne znajući da mu je ona mati), ili pak njena kći. Ovo se svodi na metodologiju malo prijašnjeg izlaganja.

4.    Da dođe do neposlušnosti djece prema svojim roditeljima, tako da se počnu ponašati prema njima kao da su njihovi vlasnici a da su im roditelji roblje, zbog raznih vrsta prezira, zlostavljanja, udaranja, iskorištavanja. Sve je ovo metaforički nazvano robovanjem. Rabb je, ustvari, istinski odgajatelj, o čemu nam zbori predaja od Ajše r.a., u kojoj stoji da je čula Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Neće nastupiti Sudnji Dan, sve dok dijete ne postane osoro i ljuto…“ (el-Mu’udžem el-Evsat, Taberani, br.6427.)

Hafiz Ibn Hadžer rhm., kaže: “Ovo mišljenje je kod mene najbliže stvarnosti, zbog same svoje sadržine, koja nas upućuje na neobična i čudna stanja u kojima se nalazi ovaj ummet. Kada dođe vrijeme da se normalne pojave počnu javljati u suprotnim (nenormalnim) pojavama, znajmo da je Sudnji dan blizu, kao na primjer: kada dijete postane roditelj ili odgajatelj, kada donji postane gornji, što odgovara sljedećem predznaku Sudnjeg dana: „Kada goli i bosi postanu kraljevi (vladari) na Zemlji.” (Fethul-Bari, 1/122-123.)

5.    Navest ćemo i peto mišljenje koje zastupa Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, a ono glasi: “Pred sami Sudnji dan roblje će postati moderno, tako da će se kod nekog čovjeka robinja više pitati nego li slobodne žena”, upoređujući to sa dijelom hadisa: “Kada vidiš gole i bose i siromašne kako se nadmeću u gradnji kuća.”

Svi smo svjedoci tome da je neposlušnost prema roditeljima veoma raširena bolest, a da stvar bude još gora slabo je ko od nas imun na nju odnosno svi smo joj itekako podložni. U skladu s time, navešćemo par ajeta i hadisa, koje ćemo koristiti kao lijek ili pak preventivu kako bi se zaštitili kobnih posljedica ove opake bolesti:

Allah dž.š., kaže: „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili pak oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!”, i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. 24. Budi prema njima pažljiv i ponizan, i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali i pazili!” (el-Isra’, 23,24.)

Allah dž.š., kaže: „Mi smo svakog čovjeka zadužili time da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih nemoj poslušati u tome. Meni ćete se svi vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.“ (Ankebut, 8.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Hoćete li da vas obavijestim o najtežem grijehu…“ U ovom hadisu je spomenuo i neposlušnost prema roditeljima. (Muttefekun ‘alejh)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Raziluk i zadovoljstvo Allaha dž.š., je u raziluku i zadovoljstvu roditelja; srdžba i ljutnja Allaha dž.š., je u srdžbi i ljutnji roditelja!“ (Sahih. Sunen Tirmizi, 1900.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Roditelj je središnji ulaz dženneta, pa ako hoćeš čuvaj, a ako hoćeš gubi!“ (Sahih. Sunen Tirmizi, 1901.) tj. sačuvaj ta vrata za sebe ili ih izgubi!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „U džennet neće ući „Akk“ – osoba koja je neposlušna prema svojim roditeljima, niti „Mennan“ – osoba koja kada nešto da to drugima uvjek spočitava, niti notorni alkoholičar, niti osoba koja barata sihrovima i magijom!“ (Sahih. Sunen Nesa’i, 8/318.)

Abdullah b. Omer r.a., kaže: „Došao je jedan beduin Poslaniku s.a.w.s., kada ga upita: Koji su teški grijesi? Poslanik s.a.w.s., mu reče: Obožavati nekog drugog mimo Allaha dž.š.! A potom koji: Reče: Neposlušnost prema roditeljima! A potom koji: „Lažna zakletva!“ (Sahihul-Buhari, 6675.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „U džennet neće ući osoba koja je neposlušna prema roditeljima, kao i ona koja poriče kader – Allahovo određenje!“ (Sahih. Musned Ahmed, 6/441.)

Od Amra b. Murreh el-Džuhenija se bilježi da je neki čovjek rekao: „O Allahov Poslaniče, ako budem klanjao pet dnevnih namaza, i budem postio mjesec Ramazana, i budem davao propisani zekat, i budem obavio hadždž – šta zaslužujem? Poslanik s.a.w.s., mu reče: Ko tako bude postupao biće proživljen sa poslanicima, iskrenim i šehidima – ali samo ako ne bude bio neposlušan prema svojim roditeljima!“ (Sahihu Ibnu Hibban, br. 3438.)

Od Ebu Bekre r.a., se bilježi sljedeća predaja: „Svi grijesi se znaju ostaviti za na Sudnji dan izuzev neposlušnosti prema roditeljima; zbog toga čovjek biva kažnjen i na ovom svijetu!“ (Hasen. Hakim 4/156.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Dijete se ne može odužiti svom roditelju, osim u slučaju da ga nađe među zarobljenicima i robljem, pa ga kupi i oslobodi ga ropstva!“ (Sahihu Muslim, 1510.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neka je Allahovo prokletstvo nad neposlušnikom prema svojim roditeljima!“ (Hasen. Hakim, 4/153.)

Od Vehba b. Munebbiha rhm., se bilježi da je rekao: „Alah dž.š., je rekao: O Musa, poštuj roditelje svoje, a onaj ko to radi biće mu život duži, i imaće dobro dijete. Ko bude neposlušan roditeljima svojim, život će mu biti kraći, i imaće neposlušno dijete!“

Ka’ab rhm., je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – Allah krati život neposlušniku prema roditeljima svojim kako bi ga što brže kaznio, a povećeva život osobi poslušnoj roditeljima svojim kako bi ga što više nagradio!“

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG
X