Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Stav osmanlijskih učenjaka prema obrednom zavjetovanju mrtvima

Piše: Mr. Emir Demir

Osmanlijska država, kao nosilac hilafeta punih pet stoljeća, napravila je veličanstvene civilizacijske iskorake kojima nije bilo premca u tadašnjem svijetu. Osmanlijsku državu, pored teritorijalne ekspanzije i vojnog prosperiteta, odlikovala je, također, velika naučno-istraživačka aktivnost koja je davala velike plodove, a povrh svega u domenu islamskih nauka. Primjetno je, međutim, da su Osmanlije, za razliku od dotadašnje islamske tradicije, imali nekoliko specifičnosti koje su se, uz svoje vanjsko manifestiranje, uveliko doticale pitanja islamske doktrine – akaida.

Naime, turkijski narodi su već davno prije osnivanja Osmanlijske države prihvatili islam, ali su u njihovoj vjerskoj tradiciji su i dalje ostali neki od oblika sinkretizma. Poznato je da su isti ti narodi, koji su živjeli na širokom području srednje Azije, prije islama prakticirali nekoliko vjera, poput: budizima, zoroastrizma, manihejstva, a povrh svega šamanizam koji se zasnivao na vjerovanju u centralnu ličnost – šamana, te posebnom respektu i obožavanju mrtvih svetaca i njihovih duša i grobova, kao i traženju blagoslova od njih. Mnoge historijske činjenice potvrdile su uske veze misticizma koji je nastao na ovom području (posebno nakšibendijski tarikat) sa starim naslijeđem šamanizma, tj. iz stare religije su izbačena načela koja su se jasno kosila sa islamom, a vjerska praksa, posebno u duhovnoj nadgradnji, formalno ostala je gotovo jednaka starom religijskom nasljeđu. Šamani su sada postali tarikatski šejhovi, a duše mrtvih svetaca – duše evlija. Osmanlijska država bila je specifična po popustljivom stavu prema izgradnji nadgrobnih spomenika, mauzoleja i turbeta, a poseban respekt su u tom smislu uživali pripadnici vladajuće elite, čija turbeta i maouzoleji čak i danas daju cjelokupnoj Turskoj, a posebno Istanbulu, specifičan izgled.

Nema sumnje da su osmanlijski učenjaci imali različite poglede na ovu pojavu, čemu svjedoči mnogobrojna literatura iz ovog perioda, ali je, ipak, zvanični stav države o dozvoli ovakve prakse bio dominantan i općeprihvaćen, posebno kod masa. Potrebno je, također, napomenuti da su učenjaci iz ovog perioda pokušali spomenutu praksu maksimalno prilagoditi principima islamske doktrine, tako da su u svojim fetvama/decizijama strogo upozoravali na veliki širk/idolopoklonstvo koje bi moglo proizići iz ovakvih postupaka. Uzet ćemo za primjer Mustafu Balizadea (um.1073. h.g./1662. g.), koji je sa većinom ostalih savremenika dijelo isti stav. Tako je on u svojoj knjizi „Skupocjeni dragulji za rješavanje fikhskih pitanja i postavki“, u poglavlju o zekatu, spomenuo i problematičnost pitanja obrednog zavjetovanja mrtvima, kaburovima i turbetima.

Balizade kaže: „Kao što možemo zapaziti u našem vremenu kod mnogih ljudi, kada budu bolesni ili u potrebi, stavljaju svoja lica na tabute umrlih evlija govoreći: „O ti, evlijo, zavjetujem ti se darivanjem ovog zlata…srebra… svijeća, i sl…“

– Ovo je neispravno prema konzenzusu učenjaka, jer predstavlja zavjetovanje stvorenju, što nije dozvoljeno, niti se može uzeti kao ispravno, niti je ovakva obligacija valjana. Jer, zavjetovanje je ibadet (vjerski obred), a ibadet pripada isključivo Tvorcu Uzvišenome, a ne stvorenju. U ovom slučaju je osoba kojoj se zavjetuje mrtva, a mrtvi nemaju sposobnost materijalnog posjedovanja. Posebno, ako čovjek misli da mrtvi može nečim upravljati – neka je Allah Uzvišen iznad toga, pa ukoliko u to vjeruje – postao je nevjernik.“

Ovdje Balizade spominje općeraširenu pojavu prinošenja zavjeta i žrtvi mrtvima na njihovim turbetima naglašavajući da je zavjetovanje drugima mimo Allahu čin idolopoklonstva koji osobu izvodi iz okvira islama. Balizade je potvrdio princip da ibadet isključivo pripada Allahu, i nikome više mimo Njemu Uzvišenome. Primjetno je da autor indirektno u gornjem citatu priznaje da Osmanlijska država otvaranjem vrata „teberruka“, tj. traženja blagoslova na ovim mjestima, nije mogla zatvoriti druga vrata sporadične pojave velikog širka/idolopoklonstva, posebno kod običnih masa, a što je nužno proizašlo iz popustiljvosti prema prvoj legaliziranoj praksi, zbog niza razloga koje naveli na početku.

Autor u nastavku kaže: „Ispravan način je posjetiti ih (mrtve dobre ljude) priželjkujući blagoslov (berićet), jer mjesta na kojima leže evlije imaju veliku vjerovatnoću za uslišavanje molitvi (dova), te donose korist i berićet. Kao što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u noći Israa posjetio Bejtlaham (Betlhem), Musaa, Musaovo drvo i ostala mjesta duhovne emanacije i pomoći, a uz to svi vjerovjesnici crpe njegovo, s.a.v.s, svjetlo, a sve to da bi podučio Ummet.

Stoga, ispravno zavjetovanje bi glasilo: „Zavjetujem se Tebi, Allahu, ako me izliječiš ili udovoljiš mojoj potrebi, da ću nahraniti nemoćne siromahe, koji leže na pragovima turbeta evlija…“, poput siromaha koji obitavaju u našem Domu – prijestonici hilafeta, kod turbeta Halida b. Zejda Ebu Ejjuba el-Ensarija, neka je Allah s njime zadovoljan i neka nas okoristi njegovim berećetima.“

Traženje blagoslova i zavjetovanje na ovakav način nemaju oslonac i inovacija su u Šerijatu, jer, iako u određenim kaburovima možda leže dobri blagoslovljeni ljudi, pa čak i ashabi, ne postoji nijedan dokaz da taj blagoslov prelazi na njihove kaburove, te da boravak na njima i zavjetovanje, makar to zavjetovanje bilo isključivo Allahu, donosi koristi. Znači, poslije smrti Poslanika, s.a.v.s, nema objave koja bi nam rekla ko su blagoslovljeni, a kada bi hipotetički i dokazali da je neko blagoslovljen, poput ashaba, nema dokaza koji nam potvrđuju prelazak njihove blagoslovljenosti na druge. Zapravo, mnogi hanefijski i osmanlijski učenjaci negirali su ovakve postupke preventivno, jer su isti postupci predstavljali inovaciju i otvoren most ka velikom idolopoklonstvu/širku. Sam autor je to priznao na kraju ovoga poglavlja rekavši: „..iako je to (u principu) samo po sebi pokuđeno, jer većina ljudi činom zavjetovanja ne cilja zavjetovanje Allahu, te ne skidaju poglede sa mezarluka.“ Šerijatsko pravilo kaže: „Ako postoji nedoumica da li je određena stvar dozvoljena ili ne, dat će se prednost njenom izbjegavanju iz bojazni da se ne zapadne u zabranjeno.“ Učenjak Ahmed er-Rumi el-Akhisari el-Hanefi (um.1042 h.g./ 1632. g.), kao jedan od velikih hanefijskih učenjaka u Osmanlijskoj državi, u svojoj knjizi „Medžalisu’l-ebrar ve mesaliku’l-ahjar“, koji je također bio savremenik Balizadea, prenoseći od Kemala Ibnu’l-Humama (um. 861. h.g./1456 .g.), kaže: „Ako postoji nedoumica da je nešto novotarija ili Sunnet – potrebno ga je ostaviti, jer je ostavljanje novotarije obaveza, a izvršenje (preporučenog) sunneta nije obavezno.“ Imam Ibnu’l-Humam, kao hanefijski učenjak turskog porijekla, kaže: „Veoma je pokuđeno spavati, stalno boraviti ili obavljati nuždu u blizini kaburova, tj. pokuđeno je sve ono što ne postoji u sunnetu u vezi ovoga.“ Imam El-Birkevi (um. 981 h.g./1573. g.), hanefijski učenjak i osmanlijski kadija, u svojim knjigama „Et-Tarikatu’l-Muhammedijje“ i „Zijaretu’l-kubur“, te Ahmed er-Rumi, kažu: „Zato ćemo naći mnoge ljude kako kod kaburova skrušeno i umilno se mole, i izvršavaju obrede onako kako ih ne izvršavaju čak ni u džamijama, niti u samo praskozorje. Ima i onih koji se klanjaju kaburovima, ima onih koji koji priželjkuju berićet obavljenih namaza kod kaburova kako to ne priželjkuju u džamijama. Upravo, zbog ove štete, Poslanik, s.a.v.s., dokinuo je svaki povod koji vodi ovakvoj praksi.“

Balizade nastavlja: „Isto se odnosi (tj. isti propis dozvoljenosti) na kupovinu ulja za svjetiljke u turbetima i sl., što će biti korist za siromahe koji obitavaju u sagrađenim džamijama i odajama u blizini mezarluka evlija i mauzoleja dobrih ljudi. Ništa od ovoga nije dozvoljeno imućnim ljudima, koji nemaju potrebe, niti onima na pozicijama, uglednima ili učenima ukoliko nisu siromasi ili u nasušnoj potrebi, jer u Šerijatu nije potvrđeno udjeljivanje milostinje imućnima, a prema konsenzusu učenjaka zabranjeno je davati im predmete zavjetovanja.

Stoga, kategorički se konstatira da nije dozvoljeno ono što uzimaju „sluge“ iz turbeta evlija, a isto se odnosi na konzumiranje i raspolaganje time na bilo koji način, osim ako su siromasi, imaju siromašne porodice i rodbinu u potrebi – iako je to (u principu) samo po sebi pokuđeno, jer većina ljudi činom zavjetovanja ne cilja zavjetovanje Allahu, te ne skidaju poglede sa mezarluka. Sve što imućne sluge (turbeta) uzmu u vidu novca, ulja, svijeća i drugih predmeta zavjetovanja Allahu Uzvišenome ili mrtvim šejhovima, prema onome što smo već rekli (na početku autorovog citata), zabranjeno je prema konzenzusu islamskih učenjaka i dužnost ga je vratiti, a tome svjedoče predaje iz primarnih i sekundarnih izvora vjere.

Ovdje autor korištenjem analogije potvrđuje da svi predmeti zavjetovanja Allahu na kaburovima dobrih ljudi pripadaju siromasima, kao što im pripada i sadaka, iako u literaturi islamskog prava ne postoji ovakvo pitanje, s obzirom da ovakva vrsta zavjetovanja je novonastala inovacija, te za nju nema uporišta kod starijih generacija hanefijske pravne škole. Autor nam ovdje daje jasne naznake da su prihodi sa ovakvih mjesta, još u njegovo doba, shodno njegovom viđenju, često bili predmetom manipulacije i korupcije, jer su ih uzimali oni koji nisu bili za tim u potrebi.

El-Asr
X