Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Stav ehli-sunneta o novotarijama u vjeri

Priredio: Amir Durmić

U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim muslimanima, olakšati shvatanje i razumijevanje osnova nauke o islamskom vjerovanju. Desetak eminentnih stručnjaka iz ove oblasti u svojim je recenzijama pohvalilo ovo djelo, ukazavši na njegovu vrijednost, konciznost i pojednostavljen prikaz osnovnih postulata islamskog vjerovanja. U redovima koji slijede prenosimo jedno poglavlje spomenutog djela, a ono kroz petnaest kratkih teza i pravila govori o općem stavu sljedbenika sunneta prema novotarijama u vjeri:

 1. Svaka inovacija koja se uvede u vjeru smatra se novotarijom, a svaka novotarija je zabluda koja počinitelja vodi u Vatru.
 1. Sljedbenici sunneta čvrsto vjeruju da su svi ibadeti – bogougodna djela, tevkifi prirode, odnosno da su jasno i precizno definirani Objavom, te da im ništa nije dozvoljeno dodavati niti išta od njih oduzimati. Također, sljedbenici sunneta preventivno zabranjuju svaku, pa i na prvi pogled bezazlenu novotariju i odbacuju sve ono što je u suprotnosti sa vjerodostojnim sunnetom.
 1. Da bi se neko djelo smatralo utemeljenim ibadetom, ono mora biti u skladu sa Allahovim šerijatom, a njegova primjena i praktična interpretacija mora se odvijati na način kako su to shvatili i u praksu sproveli uzoriti ashabi i hadisu i njegovim disciplinama vični učenjaci.
 1. Najljepši uzor kojeg slijede i za kojim se muslimani povode jeste Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada se potvrdi vjerodostojnost njegovog sunneta u određenom pitanju i ako ne postoje nikakve smetnje niti zapreke, kao naprimjer, da propis iz tog hadisa nije dokinut ili derogiran, tada nikome nije dozvoljeno da njegov sunnet odbaci i dâ prednost bilo čijem mišljenju ili stavu, bez obzira o kome se radilo.
 1. Novotari su odstupili od dosljednog slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prakse prvih generacija, pa ih zbog toga karakteriziraju neznanje, ekstremizam, pristrasnost, te slijeđenje strasti i prohtjeva. Oni se raspravljaju bez ispravnog znanja i validnih argumenata, i spore se oko istine, iako im se ona objelodanila i postala jasna.
 2. Bez obzira na razlike među njima, novotari su ujedinjeni u nastojanjima da omalovaže i obezvrijede metodologiju – shvatanja i primjenu šerijatskih tekstova, prvih generacija, te zajednički izražavaju neprijateljstvo prema sljedbenicima ehli-sunneta.
 1. Novotari pogrešno tumače Allahovu Knjigu i postupaju suprotno od onoga čemu ona uči, a jedino u čemu su saglasni jeste da na koncu svi postupaju suprotno Allahovoj Knjizi.
 1. Novotari smatraju da, kada je riječ o pitanjima imana, vjerovanja, šerijatski tekstovi nisu sveobuhvatni ni dovoljni.Oni smatraju da nije zabranjeno uvesti određenu praksu koja nema svoj legitimitet u šerijatskim tekstovima, te tu praksu proglasiti vrstom Allahu dragog ibadeta, za koju će oni koji je prakticiraju kod Allaha imati nagradu.
 1. Izmislili su različite vidove prakse, koje smatraju legitimnim izvorima vjere, kao što su, naprimjer: el-kešf – otkrovenje, ez-zevk – slast, osjećaj, kušanje, osjet prijatnosti, menamat – snovi. Sve spomenute termine uglavnom koriste različite grupacije sufija i derviša. Tako je kešf, navodno, momenat kada Allah nekom šejhu ili posebno pokornom sufiji otkrije Svoje skrivene odredbe i prave istine i pokaže im ono što je “iza zastora”, a što je skriveno od ostalih običnih ljudi. Zevk definiraju kao slast, dragost, osjet prijatnosti, početak pojave refleksa od Božijih imena, sklonost, jezik nutrine, užitak itd. Dakle, ukoliko sufija počne prakticirati određenu vrstu prakse u kojoj na sebi svojstven način veliča Allaha i nastoji zadobiti Njegovu blizinu, pa u toku te prakse ili nakon nje osjeti dragost i prijatnost, on smatra da mu ta praksa postaje legitiman vid ibadeta. Menamat su snovi koje mnoge zabludjele skupine smatraju izvorom šerijata i šerijatskih propisa.
 1. Svoje stavove novotari uglavnom temelje na slabim i ništavnim hadisima i predajama.
 1. Novotari odbacuju ahad predaje, pa čak i kada su vjerodostojne, i ne smatraju ih validnim šerijatskim argumentom, a ahad su sve vrste hadisa koje nisu dostigle stepen mutevatir niti mešhur hadisa. Mutevatir hadis je onaj hadis koji iz generacije u generaciju prenosi toliki broj prenosilaca da je isključena svaka sumnja u njegovu autentičnost, a mešhur je hadis koji u svakoj generaciji prenose trojica ili više ljudi, ali nije dostigao stepen mutevatira. Ukoliko ahad predaja ispuni sve uvjete vjerodostojnosti hadisa, ona se svakako prihvata kao legitiman šerijatski argument. To je generalni stav sljedbenika ehli-sunneta, dok novotari uglavnom ne prihvataju takve predaje, pogotovo ako se radi o pitanjima akide.
 1. Ograničenom ljudskom umu i razumu daju prednost nad vjerodostojnim predajama, i izvrću smisao i značenja kur’anskih ajeta, odnosno, vrlo jasne i nedvosmislene kur’anske ajete tumače nakaradno i tako ih prilagođavaju svojim mišljenjima i stavovima.
 1. Novotari preuzimaju mišljenja i stavove iz drugih religija i potpadaju pod utjecaj različitih pokreta i kultura koje sa islamom i vjernicima nemaju ništa zajedničko.
 1. Kada je riječ o sektama i grupacijama koje su izašle iz okvira ehli-sunnetskog učenja, kao što su haridžije, šiije, mutezilije, murdžije i neke druge sekte, pripadnicima ovih zabludjelih skupina obećana je nesnosna kazna, međutim, možda će Uzvišeni Allah nekima od njih, iz nekog razloga, oprostiti i neće ih kazniti. Naprimjer, možda su bili neznalice i nisu imali priliku spoznati ispravno vjerovanje, ili zbog određenih dobrih djela koja su učinili, ili zbog iskrenog pokajanja nakon kojeg su im grijesi pobrisani, ili zbog nevolja i nedaća koje su preživjeli i koje su bile iskup za sve loše što su učinili, ili zbog nečijeg šefata koji je Uzvišeni Allah primio i prešao preko njihovih ružnih postupaka.
 1. Što se tiče sekti koje su izašle iz okvira islama, poput batinija, rafidija, kadijanija, behaija, njihovi su sljedbenici nevjernici i smatraju se murtedima – otpadnicima od islama.

U idućem tekstu biće riječi o odnosu sljedbenika sunneta prema novotarima.

Objavljeno u časopisu El-Asr br. 74.

 
X