Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Specifičnosti islamskog vjerovanja (akide)

Priredio: Nermin Avdić

Šta je to, uopće, akida? Akida je nauka o šerijatskim propisima vjerovanja proizašlim iz dokaza ubjeđenja, te odgovor na sumnje (šubhe). Poznata je i definicija akide u kojoj se kaže da se pod akidom podrazumijeva vjerovanje u šest imanskih šarta (uvjeta), a to su: vjerovanje u Allaha Uzvišenog, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, u Sudnji dan i vjerovanje u odredbu dobra i zla. Postoji mnogo specifičnosti ili karakteristike islamske akide, a neki od njih su sljedeći:

1. Da je božanskog karaktera (er-rabbanijje)

Zaista je ova akida, i u općem i u užem smislu, objava od Gospodara Uzvišenog, a nijedno od Njegovih stvorenja nema udjela u njenom nastanku niti ovlasti da nešto u nju doda ili oduzme, čak ni poslanici, nego je ona od Allaha Veličanstvenog.

Islamska akida je jedina koja je ostala na temeljima božanstva dok su druge prijašnje akide, koje su bile nebeskog karaktera, tj. objavljene od Allaha Uzvišenog iznad sedam nebesa, iskrivljene te su u njih unesena različita objašnjenja, pogledi, razmišljanja, pojašnjenja od strane ljudi te su na kraju promijenile svoju prirodnost.

Dakle, islam je trenutno jedina vjera koja je ostala na svom božanskom karakteru i osnovi, te u njega nije ubačeno ni koliko zrno nečega što mu ne pripada. Jer, rekao je Allah Uzvišeni u Svojoj knjizi Kur’anu: “Zaista smo Mi objavili Kur’an i Mi ćemo nad njim bdjeti.”[1]

Neki od plodova i tragova koji su važni za vjernika u vezi božanskog karaktera islamske akide su:

– zaštita od kontradiktornosti koje se pojave u ljudskom razmišljanju i u nekim mezhebima (pravcima).

Kaže Uzvišeni: “A zašto oni ne proučavaju Kur’an? Jer, da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnoge proturječnosti!”[2]

– odricanje od pristrasnosti i slijeđenja strasti, koje ne mogu ostaviti utjecaja na čovjeka bez obzira na vrijeme, mjesto, društvo i sl.

– zaštita islamskog društva od grešaka, odstupanja i poremećaja u razumijevanju akide jer se ona oslanja na svoj ispravni temelj.

2. Da je tevkifijje tj. da se zaustavi na granicama koje je odredio, objasnio i dostavio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, te nema prostora da se bilo šta doda, oduzme, popravi ili zamijeni.

Veoma je važno napomenuti da musliman treba čvrsto vjerovati da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio svoj ummet na istinskoj akidi koja je potpuna i objašnjena, te da nije ostavio niti jedno pitanje a da ga nije pojasnio i dostavio.

Ovo značenje veoma je nužno shvatiti, jer vjera islam je upotpunjena, kao što nas je obavijestio Allah Uzvišeni:

“Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”[3]

Stoga, ono što nije bilo vjera tog dana, i nije vjera.

Također, obavezno je da se zaustavi u govoru o pitanjima akide, o onome što je vezano za Allahova lijepa imena i Njegova svojstva te ostale činjenice koje spadaju u gajb (nepoznato), tako da je obaveza muslimana da se prihvati Kur’ana i sunneta, bilo da se radi o izrazima koji su spomenuti ili o značenjima na koja upućuju.

3. Da je središnjeg puta (el-vesetijje)

Središnji put je pravednost i sredina između dvije strane koje su suprotne i kontradiktorne jedna drugoj, tako da se ne prihvati jedna od dvije strane više nego što joj pripada, a da se drugoj učini nepravda.

Dakle, to je osobina za vjeru islam i njegovu poslanicu, a od Njegove mudrosti jeste da ju je izabrao za islamski ummet koji je ujedno i posljednji ummet na ovom svijetu.

Uzvišeni opisuje u Kur’anu: “Tako smo vas učinili zajednicom sredine.”[4]

Allah Uzvišeni propisao je sve umjereno i sa Božanskom mudrošću, a što u drugim religijama i pravcima nije tako, nego jedna strana nauštrb druge.

Neki od primjera umjerenosti su:

 

– umjerenost između duše i tijela,

 

– između zajednice i pojedinca,

 

– između razuma i šerijatskog teksta,

 

– između ovog i budućeg svijeta,

 

– između Allahovih prava i prava prema sebi,

 

– između ibadeta i materijalizma,

 

– između pravila da se poduzimaju uzroci, te vjerovanja u odredbu; između Allahove volje i Allahovog zakona koji vlada na ovom svijetu.

4. Da je jasna (el-vuduh)

Od osobina islamskog vjerovanja jeste i jasnoća. Čista je od bilo kakvog dvosmislenog shvatanja i kontradiktornosti, nejasnoće i u izrazima i u značenjima. Razlog tome jeste što je preuzeta iz Allahovog jasnog govora i govora Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po svom nahođenju, dok su druga vjerovanja (akide) rezultat miješanja sa ljudskim razmišljanjima i objašnjenjima, te njenom iskrivljivanju.

Ta jasnoća može se primijetiti i uočiti u svim dijelovima vjere islama, bilo u vezi sa temeljima i pravilima, izvorima vjere, ciljevima, pravcima ili sredstvima.

Kaže Allah Uzvišeni: “Ovo je Knjiga čiji su ajeti usavršeni, a potom razjašnjeni, od Mudrog i Sveznajućeg.”[5]

“A tebi objavljujemo Kur’an, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.”[6]

Ciljevi islama su zaista jasni, a to su: da se ljudi izvedu iz tame u svjetlo, iz mnogoboštva (širka) u vjerovanje u jednoću Allaha Uzvišenog (tevhid), te robovanje samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, zatim da ih uputi na ono u čemu je korist i sreća na ovom i na budućem svijetu.

Suprotnost ovoj akidi, njenoj jasnoći i čistoći, su mnoge druge akide i filozofski pravci u kojima je mnogo poteškoća i nejasnosti.

Jedan od očitih primjera za to jeste primjer Isaa, alejhis-selam: da li je on Bog ili sin Boga, ili pravi čovjek, ili čovjek u kojem ima božanstva, ili je on jedan od tzv. trojice od kojih se sastoji Bog?

Po ovom pitanju kršćani su se podijelili u različite stranke i grupe.

Međutim, istina je jasna i očita, Isa je Allahov rob i Njegov poslanik, a nije ni Bog niti Božiji sin i ne priliči mu da bude osim rob Allahov, neka je uzvišen Gospodar svih svjetova.

 

5. Da je usklađena sa prirodnošću (muvafekatuha  lil fitreh)

 

Islamsko vjerovanje nije odvojeno od prirode čovjeka, niti mu je u suprotnosti, nego je usklađeno s njom, a ta usklađenost ogleda se na dva načina:

a. islamska akida je prirodna, što znači da je urođena u čovjeku još od njegovog rođenja te ga je samo potrebno podsjetiti na njegovu pravu stvarnost;

b. prirodna, tj. u islamskoj akidi ne postoje proturječnosti i kontradiktornosti sa normalnom prirodom čovjeka.

Sve velike akidetske postavke, kao što su vjerovanje u Allaha Uzvišenog, Njegova jednoća, poslanstva, proživljenje, nagrađivanje na budućem svijetu i sl., može sa ljudskom prirodom da vodi ka tome sa lahkoćom.

Kaže Uzvišeni: “Ti upravi lice svoje vjeri iskreno; vjeri Allahovoj čistoj prema kojoj je ljude stvorio.”[7]

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Svako novorođenče se rodi u ‘fitri’.”[8] Većina islamskih učenjaka smatra da se pod izrazom fitra u hadisu misli na vjeru islam.

Međutim, to ne znači da se svako novorođenče rodi podučeno o svim propisima vjere, da zna njegovu stvarnost i objašnjenja, nego da je njegova priroda usmjerena ka islamu, koja podrazumijeva potvrđivanje i priznavanje svog Stvoritelja, Njegovog gospodarstva, obožavanja samo Njega, ljubavi i iskrenosti prema Njemu i sl.

 

6. Da je lahka (el-jusru ves-suhuleh)

 

Vjera islam je zaista lahka, bez poteškoća u vjerovanju, islamskim propisima i ponašanju u svim njenim dijelovima, a postoji temeljno pravilo koje je u sklopu vjere o olakšavanju prilkom eventualnih poteškoća.

Allah Uzvišeni spominje to u Kur’anu na nekoliko mjesta:

“Allah hoće da vam olakša, a ne da teškoće imate.”[9]

“Allah vam želi olakšati, a čovjek je stvoren slabim.”[10]

“Sada vam Allah daje olakšicu…”[11]

“Allah vam ne želi pričiniti poteškoće, već vas želi učiniti čistim…”[12]

“…i u vjeri vam ništa nije teško propisao…”[13]

Dakle, islamska akida je lahka za shvatiti, tako da je može razumjeti i star i mlad, učen i nepismen, građanin i seljak.

 

Tako je jedne prilike Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao pustinjak te ga pitao o islamu, o vjerovanju i propisima, pa ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio u samo nekoliko riječi, te mu je to bilo dovoljno.

 

 


 

[1] El-Hidžr, 9.

 

[2] En-Nisa, 82.

 

[3] El-Maide, 3.

 

[4] El-Bekare, 143.

 

[5] Hud, 1.

 

[6] En-Nahl, 44.

 

[7] Er-Rum, 30.

 

[8] Bilježe imami Buharija i Muslim.

 

[9] El-Bekare, 185.

 

[10] En-Nisa, 28.

 

[11] El-Enfal, 66.

 

[12] El-Maide, 6.

 

[13] El–Hadž, 78.
X