Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Snaga vjernika je u njegovom imanu

Piše: Abdulvaris Ribo

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, ali u obojici je dobro. Teži za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti! Ako te nešto zadesi, ne reci: Da sam uradio to i to, bilo bi to i to, nego reci: To je Allahova odredba i On čini šta hoće, jer „da sam“ otvara vrta šejtanu.“ (Muslim, 2664, Ibn Madže, 79, Ahmed u Musnedu, 2/366, 370). Snaga i moć pojedinca, a time i zajednice, jedan je od glavnih faktora opstanka i napretka. Kako u životinjskim zajednicama, tako i u ljudskoj zajednici, opstaju samo oni koji su najjači i najmoćniji. To je Allahova zakonitost u ovome dunjalučkom životu. Imajući u vidu tu Božiju zakonitost, islam od svojih sljedbenika traži da se na putu Istine i Pravde okite snagom, kako duhovnom, tako i materijalnom. U tom kontekstu su i mnogi kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U različitim prilikama Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je muslimane da budu snažni i jaki. Jedan od tih hadisa je i ovaj hadis koji smo naveli. Vjernik koji zaslužuje potpunu Allahovu ljubav i naklonost je snažan i jak vjernik.

U čemu je istinska snaga vjernika

Mnogi će razumjeti da se u ovome hadisu misli na fizičku snagu, međutim, pojam jakog i snažnog vjernika ima mnogo šire značenje. Fizička ili tjelesna snaga je samo jedan elemenat ili segment koji sačinjava sveukupnu snagu jednog vjernika muslimana. Istinska i iskonska snaga leži u iskrenom i čvrstom vjerovanju-imanu. Pod jakim i snažnim vjernikom prije svega, podrazumijeva se musliman koji čvrsto i nepokolebljivo vjeruje, koji je odlučan, koji se bori protiv svojih hirova i nagona sve dok ih ne nadvlada, onaj koji se suprotstavlja šejtanu sve dok ga ne porazi. Istovremeno, takav vjernik vodi brigu i o svome tijelu i fizičkoj snazi, kako bi bio jak i sposoban da uspješno i kvalitetno obavlja vjerske dužnosti, marljiv i aktivan u ibadetima, hrabar u borbi za Istinu i Pravdu, odvažan u suzbijanju zla i promoviranju dobra, te izdržljiv u podnošenju različitih poteškoća na Allahovom putu.

Ovo je profil vjernika koji je potreban islamskom ummetu u njegovoj renesansi, progresu, borbi i opstanku. Prema tome, ovo je pravo i ispravno razumijevanje snage vjernika u hadisu, gdje se prije svega misli na snagu imana-vjerovanja iz koje prozilaze i duševna snaga, i odlučnost, i nepokolebljivost i visoke ambicije, pa čak i fizička snaga.

Neraskidiva veza između duhovne i tjelesne snage

Nema sumnje da postoji čvrsta veza između snage imana, duševne snage, znanja i snage tijela. Iman ili čvrsto vjerovanje je osnovna snaga koja pokreće sve druge snage; i mentalnu i tjelesnu i znanstvenu i spoznajnu. Sve što je iman jači, jače su i druge snage u čovjeku. Kada je iman jak, jaka je i duša, koja snažno teži svemu onome u čemu je za nju hajr i na ovome i na onome svijetu. Kreće putem znanja, aktivnosti i žrtve, a ostavlja lijenost, nemar i tromost. Tako kada nestane lijenosti i tromosti, tijelo se aktivira i jača, i čovjek nastoji da svoju tjelesnu snagu što više ojača, kako bi mu bila ispomoć na putu činjenja dobra i postizanja Allahova zadovoljstva.

Jak vjernik je onaj čija je pripadnost islamu duboko prožeta islamskim učenjem, do te mjere da stavlja sebe i svoj imetak na raspolaganje islamu i njegovim principima. Ovakav vjernik je čvrst u svome vjerovanju, egzistenciji i aktivnostima na putu vjere. On je bogobojazan i odgovoran u svemu onome što radi. Svoju tjelesnu snagu ne stjeće kako bi se time hvalisao i uzdizao, niti je koristi kao bi tlačio slabašne i nad njima svoju snagu ispoljavao. Ako tako postupa, on gubi snagu imana, a kada izgubi snagu imana, izgubio je svako dobro i tada mu snaga njegova tijela kod Allaha ništa ne vrijedi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Na Sudnjem danu doći će velik i debeo čovjek, kod Allaha neće vrijediti ni koliko je krilo mušice.“ Snaga tijela neće biti od koristi ako nije popračena snagom duše, koja upravlja i vlada tijelom. U protivnom, insan će postati razjareni i bijesni hajvan, kao što je slučaj sa bezbožnicima i zalutalima. Uzvišeni Allah je uništio mnoge silnike i snagatore koji su zaboravili na Allaha i pobunili se protiv Njega, zaboravivši da sva moć i snaga samo Allahu pripadaju. Uzvišeni Allah za takve navodi primjer u Kur’anu i kaže: „Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; i Semudom koji je u dolini stijene klesao, i faraonom koji je šatore imao-koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.“(El-Fedžr, 6.-14-)

Na ovo je ukazao i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nije snažan onaj koji je vješt hrvač, nego je snažan onaj koji vlada sobom u srdžbi.“

Tako se snaga imana-vjerovanja međusobno isprepliće sa snagom duše, znanja i tijela, pa zajedno čine ličnost jakog vjernika, kojeg Uzvišeni Allah voli.

Razlika između jakog i slabog vjernika

Suštinska razlika između jakog i slabog vjernika je baš u jačini imana. I jedan i drugi posjeduje dobro, a to je iman-vjerovanje, s tim što to vjerovanje nije isto jako i čvrsto kod jednog i kod drugog. Jak vjernik je onaj koji je toliko prožet imanom-vjerom u Allaha da i sebe i svoj imetak stavlja na raspolaganje na putu uvjerenja i ideologije kojoj pripada, dok se slab vjernik koleba između onoga što pruža ovaj svijet i žrtvovanja koje traži konstruktivna vjera da podnese u njeno ime. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije osporio da je i pri slabom vjerniku dobro, jer on posjeduje osnovu imana. Stablo imana je zasađeno u njegovom srcu i na njemu je samo da ga zalijeva duhovnošću i uzgaja, dok ne ojača, kada će i on postati jakim vjernikom. Slab vjernik, njegovo dobro se svodi samo na njega, on je stalo isložen opasnostima po iman, jer on svoj iman nije zaštitio i utvrdio i nije ga napojio kako bi porastao i ojačao. Takav je vrlo često slab i nemoćan pred iskušenjima i strastima. Sam Kur’an iznosi razliku između jakog i slabog vjernika i mjesta i jednog i drugog kod Allaha.

„Zar smatrate da je onaj koji hadžije vodom napaja i koji vodi brigu o Mesdžidul-Haramu ravan onome koji u Allaha i onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovom putu bori? Nisu oni kod Allaha jednaki. A Allah neće uakzati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.“ (Et-Tevba, 19.)

Uzvišeni Allah kroz formu upitne rečenice negira da je vjernik koji se brine o hadžijama i Bejtullahu, ravan onome ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, a uz to se bori na Allahovom putu svojim imetkom i životom. Borba na Allahovom putu znači podnošenje različitih poteškoća i žrtvovanje, ne samo imetka, nego i onoga što je najvrednije kod čovjeka, a to je njegov život.

Napajanje hadžija i održavanje Kabe su primjer djela slabijih vjernika, dok su hidžra i borba na Allahovom putu imetkom i životom obilježje jakih vjernika. Ovo se može uzeti kao jedno opće pravilo za sve druge aktivnosti i djela. Djela i aktivnosti koje zahtijevaju veći napor, žrtvu i odricanje, obilježja su jakih i čvrstih vjernika, dok djela koja traže manje odricanja i žrtve, obilježje su slabijih vjernika.

Kako postati jakim vjernikom

Nakon što je ukazao na razliku između jakog i slabog vjernika, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje nas na lijek protiv bolesti slabosti, koja može pogoditi neke od segmenata snage ili sve njih zajedno. Slabost može podjednako pogoditi vjernika i u njegovom imanu i u duši i znanju i tijelu. Šta mu je činiti?

Uputu za ovo stanje nam je u drugom dijelu hadisa dao lično Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

–          Teži za onim što će ti koristiti,-tj. Nastoj da budeš pokoran Allahu Uzvišenom, jer u tome je najveća korist za čovjeka. Pokornost je ta koja jača iman, pomaže pri čišćenju i odgoju duše i doagnava slabost i malaksalost. A dunjalučku korist za sebe traži u onome što je dozvoljeno i što će ti pomoći u pokornosti Allahu.

–          traži pomoć od Allaha – samo od Allaha pomoć traži, skrušeno Mu se moli da popravi tvoje stanje, budi iskren u djelima pa ćeš postići sreću oba svijeta. Nemoj misliti da si sa svojom snagom i moći neovisan od Allaha i Njegove pomići, jer ako te Allah bez pomoći ostavi, propao si.

–          i nemoj klonuti!-Nemoj popuštati u traganju za dobrom, koje će ti biti od koristi i na dunjaluku i na ahiretu, i nemoj biti lijen pa da izgubiš svoju snagu. Prenosi Muslim  da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allahu moj, utječem Ti se od nemoći i lijenosti.“

–          Ako te nešto zadesi, ne reci: Da sam uradio to i to, bilo bi to i to, nego reci: To je Allahova odredba i On čini šta hoće, jer „da sam“ otvara vrta šejtanu.“-Ovo je poslanički lijek i naputak za muslimana kako da se pomiri sa odredbom i da se ne žali na nevolje koje ga zadese, jer nema koristi žaliti za onim što se desilo i što je prošlo. To otvara vrata šejtanu koji će preko tog žaljenja ubaciti svoje otrove i misli, ta ugroziti iman, kao najveći  i osnovni izvor snage i moći jednog muslimana.

 

Saff br. 315

 
X