Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Snaga Kur’ana

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Jedna od najzanimljivijih tajni Kur’ana, koja skreće pažnju na Objavu, jest snaga, a pod čiji utjecaj pada čovjek koji sluša učenje časnog Kur’ana. Kur’an odiše snagom koja privlači ljude. Kad učač počne učiti Kur’an u nekoj prostoriji, ona se ispuni smirenošću, a ta smirenost obuzme prisutne, pa stekneš osjećaj da nervoza napušta prostor, kao da su i predmeti oko tebe utihli i kao da je svaki pokret nestao. Kao da je čovjek u bučnoj fabrici u kojoj odjednom sve utihne, nestane struje i zavlada tišina. Ovo je fizička pojava koju Kur’an uzrokuje u ljudima, ona je čudna i teško objašnjiva.

Jednom, obratio mi se mladić koji je bio nezadovoljan svojim roditeljima, pa sam mu pokušao objasniti da mora uvažavati i poštivati roditelje, bez obzira na njihovo ponašanje – mladić je počeo još više raspravljati. A pošto sam mu naveo sve razloge da bude poslušno dijete, naveo sam mu Božije riječi: “Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (el-Isra, 24) i primijetio da se stav tog mladića stubokom promijenio; njegov ton se promijenio. Kako ga je samo ovaj ajet oplemenio i promijenio! Mladić je otišao, a ja sam ostao razmišljući o snazi Knjige.

Na Zapad sam prvi put otputovao prije tri godine i počeo sam istraživati zbog čega Evropljani prihvataju islam. Pokušavao sam odgonetnuti šta je imalo najjači utjecaj na određene ljude da prihvate islam, da bi mi ta informacija koristila u pozivanju nevjernikā u vjeru.

Očekivao sam da ću doći do određene teorije ili do nekih zamršenih izjava, ali to nije bilo tako. Bio sam ganut: glavni i presudni razlog njihova prihvatanja islama jest da su čuli ili slušali učenje Kur’ana te osjetili čudan osjećaj, premda ne vladaju arapskim jezikom. Skoro svi su islam upravo zbog toga prihvatili. Eto, to je snaga Kur’ana. Uzvišeni Allah kaže: “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo” (el-Hašr, 21). Ovakav utjecaj časni Kur’an ostavlja na neživu materiju, a o ljudima da i ne govorimo.

Odista, interesantna pripovijest u vezi sa snagom Kur’ana jest sadržana je u predanju koje je zabilježio imam el-Buhari. Naime, prije Hidžre mušrici su pokazivali golemo neprijateljstvo prema muslimanima, te su muslimane protjerali u jedan klanac. Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio ashabima da učine hidžru u Abisiniju (Etiopiju). Kad je Ebu Bekr, radijallahu anhu, htio odseliti u Abisiniju, sreo ga je Malik b. Haris, prvak plemena Karra, koje bijaše u savezu s Kurejšom. Malik se obavezao da će pružiti utočište Ebu Bekru i da će ga štititi kako bi on, Ebu Bekr, mogao u Meki ispovijedati islam. U predanju stoji: “…i Ebu Bekr ispovijedao je islam, ali ne javno, pa nije javno klanjao niti je javno učio Kur’an. Odlučio je da ibadet obavlja u jednom dijelu svoje kuće, da tu klanja i uči Objavu, pa su se mnogoboškinje i njihova djeca okupljali da gledaju kako Ebu Bekr klanja i slušaju njegovo učenje Kur’ana. A Ebu Bekr nije mogao suspregnuti plač dok bi učio Kur’an. I sve to bacilo je u brigu mnogobošce i ugledne iz plemena Kurejš.”[1] Dio predanja: “…pa su se mnogoboškinje i njihova djeca okupljali da gledaju kako Ebu Bekr klanja i slušaju njegovo učenje Kur’ana” padao bi mi na um kad bih vidio da ljudi pomno slušaju nečije učenje Kur’ana. Razmisli o tome da se Ebu Bekr nije mogao suzdržati od plača dok bi učio Kur’an, i razmisli o tome da Kurejšije nisu bili u stanju pobjeći od slušanja Kur’ana.

Časni Kur’an ima toliku snagu da ljude koji ga slušaju potiče da neizostavno padnu licem na tlo. Razmislimo o prizoru koji nam iznosi Gospodar: “Reci: ‘Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tlo kad im se on čita’” (el-Isra, 107). Pročitaj ovaj ajet nekoliko puta i pokušaj zamisliti: kad čuju učenje Kur’ana, ljudi kojima je dato znanje nisu u stanju kontrolirati svoje osjećaje, nego padaju ničice pred Allahom. O, kako je veličanstven ovaj Kur’an!

 Tu je i ajet: “To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo s Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tlo padali i plakali” (Merjem, 58). Ovaj ajet govori o svim vjerovjesnicima, a ne o pobožnim ljudima, ni o učenjacima – da su padali ničice plačući. Šta je to Objava potaknula u njihovim dušama? I neki drugi ljudi plakali su dok su slušali Božije riječi. Evo o tome kur’anskog ajeta: “Kad slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju” (el-Maida, 83). A svakom ko prouči ovaj ajet bit će jasno da se ovdje ne radi o izvještačenom plakanju, već da se radi o plakanju koje se ne može kontrolirati. Ova pojava, koja obuzima čovjeka kad čuje učenje Kur’ana, izvan je čovjekove moći kontrole. Osim na srce i dušu, Kur’an ostavlja utjecaj i na organe i udove.

Zanimljivo je i to da vjernike, dok slušaju učenje Kur’ana, podilazi jeza: “Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kad spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova smiruju se” (ez-Zumer, 23). Zapazi da Kur’an govori o koži koja se opušta nakon što je podiđe jeza. I to je trenutak divljenja ajetima, nakon kojeg slijedi osjećaj potpune pripadnosti i predanosti Gospodaru. Koliko god da se koriste kitnjaste sintagme i stilske figure u obraćanju ljudima kako bi ih se uvjerilo, teško je dostići stepen da se izazove podilaženje jeze.

Kad bi jednoj osobi koja ima namjeru poslovati uz kamatu rekao: “To i to poslovanje zasnovano je na kamati, i ono je zabranjeno, a glede toga jednoglasni su svi učenjaci”, ona bi možda prihvatila, a možda bi se usprotivila. No, kad bi istoj toj osobi prvo proučio ajete koji govore o kamati, vidio bi razliku u njezinu ponašanju. Uzrok tome jest utjecaj kur’anskih ajeta, koji upravljaju srca i duše Gospodaru, Stvoritelju.

S druge strane, na one koji slijede svoje prohtjeve kur’anski ajeti ne ostavljaju traga jer su takvi ljudi poročni i neposlušni; oni se ne oduševljavaju njima, štaviše u nekim naučnim pitanjima osjete više slasti nego u Božijem govoru. Takvi su zapostavili Allahovu knjigu, rijetko je čitaju, a još rjeđe o njoj razmišljaju. Ako ne spadaš u takvu kategoriju ljudi, zahvali se Svevišnjem Allahu na uputi i čistoti koje ti je podario. “Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah…” (ez-Zumer, 22)

Ako te Gospodar potakne na svakodnevno učenje i izučavanje Allahove knjige (ashabi su svakodnevno učili Kur’an), nipošto ne pomisli da imaš posebno mjesto kod Allaha zbog toga što učiš Kur’an, nego čim završiš s učenjem, uzdigni se na drugi imanski položaj, a to je svijest o Allahovoj milosti prema tebi i blagodati kad te počastio time da uživaš u učenju Objave. Da nije Allahove blagodati prema tebi, i to bi vrijeme proveo u besposlici. Ako se čovjek, nakon učinjenog dobrog djela, počne sebi diviti, umanjuje svoj stepen i griješi, a kad se zahvali Svemogućem Allahu na tome što mu je pomogao u obavljanju ibadeta, onda se uzdiže na više stepene. Uzvišeni Allah upozorava nas na to: “A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio…” (en-Nur, 21); “…i oni će govoriti: ‘Hvaljen neka je Allah, Koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravom putu bili da nas Allah nije uputio…’” (el-A‘raf, 43). Dakle, nakon ibadeta čovjek se treba zaokupiti drugim ibadetom – zahvalnošću. Preciznije rečeno, čovjeku je potreban ibadet prije ibadeta i ibadet nakon ibadeta, to jest ibadet traženja podrške prije nego što počne obavljati ibadet, a zatim mu je potreban ibadet zahvale. Traženje pomoći od Allaha jest samo po sebi ibadet, na osnovi ajeta: “Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!” (el-Fatiha, 4). Ovo traženje pomoći odnosi se na obavezna i dobrovoljna dobra djela, kao i na suprotstavljanje nemoralnim pojavama, te na pozivanje u islam i tako dalje. Sveznajući Allah onom ko traži pomoć od Njega otvori vrata podrške na najljepši mogući način.

U svakom slučaju, učač Kur’ana ne može zanemariti ove osjećaje koje Kur’an izaziva u duši. To je snaga Kur’ana. Kad je riječ o snazi Kur’ana, Ibn Abbas, radijallahu anhu, pozivao se na sljedeće ajete: “I reci: ‘Došla je istina, a nestalo je laži…’” (el-Isra, 81); “…nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši…” (el-Enbija, 18); “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo…” (el-Hašr, 21)

Allahu, učini nas jednima od onih koji uče Kur’an! Allahu, oživi naša srca pomoću Objave! Allahu, učini nas jednima od onih koje podilazi jeza prilikom učenja Kur’ana, a koji se potom predaju Tebi i Tvom govoru. Allahu, učini nas jednima od onih koji padaju ničice i plaču kad im se uče Tvoje riječi! Allahu, kod Tebe tražimo utočište i zaštitu od toga da naša srca budu tvrda i bezosjećajna kad se Tvoje ime spomene!

_________________

[1] El-Buhari (2297).
X