policija

Smanjen broj Bošnjaka zaposlenih u MUPRS-a

Broj zaposlenih Bošnjaka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) na kraju prošle godine bio je manji za 0,8 posto u odnosu na 2013., i bilo ih je zaposleno svega 370 ili 5,3 posto od ukupno 6.938 radnika u entitetskoj policiji.

Istovremeno, broj Hrvata je lani bio veći za 1,4 u odnosu na 2013., odnosno zaposlen je jedan Hrvat više pa je na kraju prošle godine njih 75 radilo u MUP-u RS-a.

U entitetskoj policiji radi i 47 pripadnika ostalih i njihov broj je povećan u 2014. za pet novoprimljenih radnika ili 11,9 posto.

– Ukupan broj pripadnika nesrpske nacionalnosti iznosi 492 i veći je za 0,6 posto u odnosu na prethodnu godinu – navodi se u izvještaju o radu MUPRS-a za 2014. godinu koji će na sjednici 15. aprila razmatrati i poslanici Narodne skupštine RS-a.

Srba je i dalje najviše zastupljeno u MUPRS-a i radi njih 6.446 ili 1,9 posto više u odnosu na 2013. godinu.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS, sistematizovan je 6.941 izvršilac (5.291 policijski službenik), 1.104 državna službenika i 546 namještenika.

Kada je u pitanju spolna struktura, muškaraca je 5.428 (78,2 posto), a žena 1.510 (21,8 posto).

(Fena)

Print Friendly  Smanjen broj Bošnjaka zaposlenih u MUPRS-a pf button bothX