Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Slušanje radio emisija u kojim ima muzike?

Pitanje: Da li je dozvoljeno slušati radio emsije u kojima se emituju ilahije sa muzikom? Kako to da ulema kod nas i u mnogim muslimanskim  zemljama ne zabranjuju ilahije sa muzikom?

Odgovor: Alejkumus-selam. Što se tiče islamskih programa koji se organizuju putem medija: gledanih – TV, slušanih – Radija kao i čitanih – internet, novine itd. – prvo što se mora naznačiti jeste to da je ono drugorazredno učenje i stjecanje znanja o islamu, dok je prvorazredni i glavni stepen islamskog učenja izravno i direktno stjecanje znanja od učene osobe (alima, šejha…). Drugo: mediji će se pratiti i njima ćemo se koristiti onda ako te „islamske programe“: predavanja, dersove, kvizove… organizuju pouzdani ljudi, sljedbenici sunneta i džemata, za razliku od onih programa koje organizuju ljudi – haridžije, šije ili sufije – kojih je bolje i vrijednije, a nekada i obavezno, kloniti ih se!!!

Dakle nije sporno što će neka islamska emisija ili možda ders ići sa kanala ili stanice ili novine koja u osnovi nije islamska – konkretno taj islamski program je dozvoljeno pratiti – a ostale programe koji se tu nalaze a nisu islamski jednostavno ćeš ih izgasiti i nećeš ih pratiti!

Što se tiče inferiornog odnosa prema muzici od strane većeg djela naše uleme, ali i od dobrog djela uleme stranih zemalja – razlog tome možemo tražiti u džehlu i nepoznavanju dokaza na kojima se temelji islamska zabrana „konzumiranja muzičkih sredstava“, a od kojih je i hadis od Ebu Amira el-Eš’arija koji tvrdi da je čuo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente – me’azif…“ (Pogledaj: Sahihul-Buhari, br.5268.)

Šta ih tjera da se dublje ne angažuju po tom pitanju – ne znam sigurno ali pretpostavljam. Mi ćemo im i ovom prilikom pomoći da se upoznaju s hadisima Allahova Poslanika s.a.w.s., po ovom pitanju, ne bi li se što prije otarasili ovoga zla:

1. Prenosi se od Ebu-Amira el-Eš’arija radijallahu anhu da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Biće u mome ummetu skupina ljudi koji će dozvoljavati (ohalaljivati) blud, svilu (muškarcima), alkohol i muzičke instrumente.” (Sahihul-Buhari)

2. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Dva su zvuka prokleta i na ovome i na onome svijetu: zvuk frule u blagostanju i zvuk cviljenja u nedaći.” (hadis je zabilježio imam Bezzar u “Musnedu”, 1/377, Ebu-Bekr eš-Šafi’i u “Ruba’ijjatu”, 2/22, Ed-Dijaa el-Makdisi u “El-Ehadisu-l-muhtare”, 6/188). Hadis je vjerodostojan prema ocjeni šejha El-Albanija rhm..

3. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah mi je zabranio alkohol, kocku, bubanj i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili  Ebu-Davud, pod brojem 3696, Bejheki, 10/221, Ahmed u “Musnedu”, 1/274, Ebu-Ja’la u “Musnedu” pod brojem 2729, Ibn-Hibban u “Sahihu”, pod brojem 5341, Et-Taberani u “Mudžemu-l-kebiru”, 12/101,102, a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh Ahmed Šakir u komentaru “Musneda” od imama Ahmeda).

4. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Allah, dželle šenuhu, je zabranio alkohol, kocku, bubanj, gubejru (opojno piće od prohe), i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili Tahavija u “Šerhu meani-l-asari”, 2/325, Ebu-Davud pod brojem 3685, Bejheki, 10/221-222, Ahmed u “Musnedu”, 2/158,170, Ibn-Abdu-l-berr u “Temhidu”, 5/165). Šejh Nasiruddin el-Albani je ocjenio hadis vjerodostojnim.

5. Prenosi se od Kajsa ibn Sa’ada da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao isto ono što smo spomenuli u prethodnom hadisu. (hadis je zabilježio Bejheki, 10/222., i Et-Taberani u “El-Kebiru”, 13/15). Šejh El-Albani je ocjenio hadis dobrim.

6. Prenosi se od Imrana ibn Husejna da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “U mome ummetu će se dogoditi padanje kamenja s nebesa, pretvaranje u majmune i svinje i propadanje kroz zemlju. Bi rečeno: “Kada Allahov Poslaniče?”. “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevaljke i kada se bude konzumirao alkohol” – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme.“ (hadis su zabilježili imam Tirmizi pod brojem 2213., Ibn-Ebi-d-Dunja “Zemmu-l-melahi”, 1/2). Vjerodostojnim ga je ocjenio Šejh el Albani.

Izjave ashaba po pitanju muzike

Rekao je Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu: “Pjesma pospješuje licemjerstvo u srcu, kao što voda pospješuje rast bilja. Za razliku od nje, spominjanje Allaha pospješuje iman u srcu kao što voda pospješuje rast bilja. (predaju je zabilježio imam Bejheki u svom “Sunenu”, 10/223 i Ibn-Ebi-d-Dunja u knjizi “Zemmu-l-melahi”, br. 13)

Prenosi Nafi’a, sluga Ibn-Omera, radijallahu anhu, da je Ibn-Omer, jedne prilike, dok su putovali zajedno, stavio prste u uši i iznenada skrenuo s puta, kako ne bi čuo glas frule koji je dopirao iz neposredne blizine. Neprestano je ponavljao: “Čuje li se još uvjek taj glas”, sve dok ga Nafi’ nije obavjestio da se ne čuje. Tada se ponovo vratio na put i rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je isto ovako uradio” (predaju su zabilježili Ahmed, pod brojem 4535. i 4965., Ebu-Davud, 13/266 i Bejheki, 10/222).

Rekao je Enes, radijallahu anhu: “Najodvratnija i najgora zarada je zarada pjevaljke.”

Prenosi se da je Ibn-Omer prošao pored djevojčice koja je pjevala i rekao : “Da je šejtan ikoga ostavio na miru, ostavio bi ovu djevojčicu”. (predaju su zabilježili Buharija u “Edebu-l-mufredu”, 2/245 i Ibn-Ebi-d-Dunja, br. 16).

Rekao je Abdullah ibn Amr i Ka’b el-Ahbar, radijallahu anhuma: “Riječi Allaha, dželle šenuhu, : “O vjernici, zaista su vino, kocka,….”, su objavljene u Tevratu u sljedećoj formi: “Allah je poslao istinu da bi njome potisnuo neistinu i da bi njome potisnuo igru, svirku i ples”. (predaju su zabilježili Ebu-Ubejd, 4/277, El-Adžuri, br. 117, Bejheki 10/178, a Ibn-Kesir je, njen lanac prenosioca, ocjenio vjerodostojnim, 3/178).

Rekao je ibn Abbas radijallahu anhu: “Zabranjen je def, muzički instrumenti, a posebno su zabranjeni bubanj i frula.” (predaju je zabilježio Bejheki, 10/222).

Stav četiri mezheba prema muzici

Kaže šejhu-l-islam Ibn-Tejmijje rhm.: “Velika je laž i potvora reći da je neko od četverice imama dozvolio upotrebu muzičkih instrumenata. Naprotiv, oni su jednoglasno zabranili muzičke instrumente, kao što je bubanj i slično. Onaj ko bi razbio muzički instrument, nije obavezan nadoknaditi štetu a vlasniku instrumenta je zabranjeno uzeti nadoknadu.” (Pogledaj: “Minhadžu-s-sunneh”, 3/439.) …a Allah dž.š., najbolje zna!

Odgovorio: Sead Jasavić, prof.fikha
X