Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Slijeđenje sunneta, Poslanika s.a.v.s.

Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas 26. rebiu-l-evvela 1431.H, 12. marta 2010. godine, hutbu sam naslovio sa Slijeđenje sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
Govorim na pomenutu temu u posljednjoj hutbi mjeseca rebiu-l-evvela 1431.H.i u vrijeme u kojem se osjeća sve izraženija potreba za vraćanjem sunnetu Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jer je udaljavanje od njegova puta kroz historiju donosilo nazadovanje ili stagnaciju ummeta.
Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je poslat ljudima kao: svjedok, donosioc radosne vijesti, opominjač, onaj koji poziva Allahu, dželle še’nuhu, i svjetiljka koja sija, što potvrđuju ajeti od 45. – 47 Sure El-Ahzab:
 
O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioca radosnih vijesti i kao Poslanika koji opominje,(45) da – po Njegovu naređenju – pozivaš Allahu i kao svjetiljku koja sija.(46) “I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku blagodat prosuti.(47)      
Imam Ahmed prenosi od Ataa ibn Jasira: “Sreo sam Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa, radijallahu ‘anhu, i rekao mu: «Prenesi mi opis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Tevratu!» Pa mi je odgovorio: «Da, tako mi Allaha, opisan je u Tevratu nekim od svojstava iz Kur’ana: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje”, kao sugurnost “nepismenima” (Arapima tadašnjeg doba), ti si Moj rob i Poslanik. Nazvah te onim koji se oslanja na Allaha. Nije grub ni osoran, niti podiže glas po trgovima, na loše ne uzvraća lošim, već preko toga prelazi i prašta. Allah ga neće usmrtiti dok ne popravi njime zabludjeli narod da izjave da nema boga osim Allaha i time otvori slijepe oči, gluhe uši i okorjela srca.” (Buharija)
Ibn Ebi Hatim prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu ‘anhu: “Nakon što je objavljeno: «O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje» – a on je već bio naredio Aliji i Muazu, radijallahu ‘anhuma, da idu u Jemen – rekao im je:
 
«Idite i obveseljavajte, a ne izazivajte odvratnost i odbojnost, olakšavajte, a ne otežavajte, jer mi je objavljeno: «O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje».
Ibn Kesir tumači citirane ajete na slijedeći način: “Riječi Uzvišenog: “svjedoka”, tj. koji svjedoči o Allahovoj jednoći i o tome da nema boga osim Njega i kao svjedoka ljudima o njihovim djelima na Sudnjem danu. A riječi Uzvišenog: “i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje”, tj. obveselitelja vjernika obilnom nagradom, a opominjatelja nevjernika neizbježnom  kaznom. Riječi Uzvišenog: “da – po Njegovom naređenju – pozivaš Allahu”, tj. da stvorenja pozivaš da robuju svome Gospodaru po Njegovom naređenju koje ti je uputio, “i kao svjetiljku koja sija”, tj. Istina sa kojom si došao poput je Sunca u njegovom blještavilu i svjetlosti i samo Ga prkosnik može zanijekati.»
Za razliku od drugih poslanika, Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je imao misiju koja nije ograničena na određeno vrijeme i jednu etničku skupinu, već se njegovim poslanstvom otvaraju novi vidici pred čovječanstvo i poslanička zadaća dobija posebnu dimenziju. Taj teški i odgovorni zadatak, Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zajedno sa ashabima ispunjava i širi islam koji predstavlja nepresušan izvor za sve one koji se žele napojiti sa čistog izvora.
Oni koji hoće da ih zavoli njihov Gospodar i da im budu oprošteni grijesi, dužni su slijediti Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao što Allah, dželle še’nuhu, kaže u31. i 32. ajetu Sure Ali Imran:
 
Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.”(31) “Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku (s.a.v.s.)!” A ako oni glave okrenu – pa, Allah zaista ne voli nevjernike.”(32)
Allah, dželle še’nuhu, naređuje muslimanima da prihvate sve što im njihov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dozvoljava, a da se okanu svega onoga što im je on zabranio,  pa u drugom dijelu 7. ajeta Sure El-Hašr, stoji:  
Ono što vam Poslanik (sallallahu ‘alejhi ve sellem) da, to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite! I bojte se Allaha jer Allah zaista strahovito kažnjava!”
Pokornost Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se ogleda u slijeđenju njegova sunneta, a zlatna generacija ashaba nije postavljala pitanja i potpitanja na ono što je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tražio od njih. Oni nisu postavljali pitanje zašto je islamom nešto određeno ovako ili onako, jer su bili svjesni da ih je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upozorio, da su prije njih propali mnogi narodi koji su puno zapitkivali svoje poslanike, kao što stoji u slijedećoj predaji:  
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer su one koji su bili prije vas uništila pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!» (Muslim)
U predji koju bilježi imam Buharija stoji:
 
Od El-Irbada ibn Sarije, radijellahu anhu, se prenosi: „Obratio nam se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jedno jutro poslije sabaha, dirljivim obraćanjem, od kojeg su zasuzile oči i zatreperila srca, pa je neko kazao: „Ovo je oproštajni govor, pa šta nam preporučuješ Allahov Poslaniče?“ Reče: „Preporučujem vam takvaluk (bogobojaznost), poslušnos i pokornost, pa makar abesinskom robu. Uistinu ko poživi od vas nakon mene vidjeće mnogobrojna razilaženja. Čuvajte se novotarija, jer su one zabluda! Ko od vas to doživi, držite se čvrsto moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa i za to se borite i zubima!“ (Buharija)
 
U drugoj predaji stoji:
Prenosi Abdur-Rahman ibn Avf, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ostavljam vam dvije stvari; nećete zalutati, ako ih se budete držali: Allahovu Knjigu i moj sunnet!“ (Malik)
Brate i sestro! Vratimo se sunnetu Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i budimo ponosni što smo muslimani! Natječimo se u slijeđenju Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u pogledu: takvaluka, iskrenosti, hrabrosti, dobročinstva, milosti, stida i drugih poslaničkih svojstava! Ne gubimo nadu u Allahovu, dželle še’nuhu, milost i natječimo se u dobru! Molimo Gospodara svjetova da nam pomogne da sačuvamo našu lijepu vjeru islam, da sačuvamo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, natopljenu časnom i čistom krvlju šehida, da uputi naše vođe i osnaži ih da ne izdaju, ne prodaju i ne pogaze sve ono za što smo se mi borili, da im opći interes učini iznad ličnih i da konačno kao braća sjedu zajedno i postave menjike izvan kojih se u politici ne smije kretati!   
Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini nas od onih koji istinski slijede sunnet Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, oprosti našim roditeljima i našim dobrim predhodnicima, uputi i učvrsti naše potomke, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!
 
Sarajevo: 26. rebiu-l-evvel 1431.H./ 12. mart 2010.g.                      
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”                                                                     
Nezim Halilović Muderris
 
X