Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sestro muslimanko, ne dozvoli da te zavaraju

Piše: Ummu Muhammed

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji nas je uputio na Pravi put i podučio nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Cijenjena sestro, sretna sam što ti na ovaj način mogu uputiti nekoliko riječi. Tebi, dunjalučkom ukrasu i svjetlu kuće. Pokoravajući se Allahu Uzvišenom pružam ti nekoliko islamskih savjeta kojima ćeš, ako Bog da, uljepšati svoje ponašanje i postići bogatstvo svoje duše. Pružit ću ti nekoliko riječi o čestitosti, iskrenosti, tvojoj lijepoj mahrami i drugim plemenitim moralnim vrijednostima.

Allaha Uzvišenog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu nešto pogriješimo, doista je On najbolji zaštitnik i pomagač!

Cijenjena sestro, cvijetu islama… Mahrama je čednost… Mahrama je čistoća… Mahrama je štit… Mahrama je propis i obaveza, kao što su i namaz i post obaveze… Znaš li to?! Ne čudi se! Mahrama je propis i obaveza koju je Uzvišeni Allah propisao u Svojoj veličanstvenoj Knjizi. Zbog toga sam i htjela da ti prvo ponudim nekoliko riječi o ovom veličanstvenom propisu.

Budi oprezna! Ne dozvoli da te zavaraju i obmanu lažni pozivi! Ne slušaj one koji kažu da je mahrama zaostalost i nastranost. Doista, islam je vjera kulture i civilizacije, vjera prosperiteta i napretka. Da li si možda negdje čula da je islam zabranio putovanje avionom zato što avion nije postojao u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem… ili da je islam zabranio ženi da se uljepšava u svojoj kući? Da li si ikada čula da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaznio ijednu ženu zbog njenog uljepšavanja u svojoj kući?!

Dođi da zajedno otvorimo Knjigu Uzvišenog Allaha, pročitamo ajete iz sure El-E’araf i saznamo pravi odgovor na spomenuta pitanja. Uzvišeni kaže: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na ovom svijetu, a na onom svijetu su samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.'” (Prijevod značenja El-E’araf, 31-32)

Jesi li shvatila značenje ovih riječi? Dakle, Uzvišeni Allah nije zabranio ljepotu i uljepšavanje – kako, subhanallah, kada je On Uzvišeni lijep i voli ljepotu – već je zabranio razvrat koji vodi do ružnih posljedica, opakih bolesti. Iz tog razloga, Uzvišeni Allah zabranio je otkrivanje i razgolićenost. Nisu ti strane, cijenjena sestro, posljedice razgolićavanja, otkrivanja. Vjerovatno mnogo čuješ o otmicama i trgovini robljem. Jesi li se ikada iskreno zapitala koji je razlog tome? Jesi li se zapitala zbog čega se to nije događalo u prvim generacijama islama? Vjerujem da će odgovor doći iz tvoje čiste duše i da ćeš makar malo razmisliti o njemu kako ne bi i sama bila izložena sličnim posljedicama. A sada, dođi da se upoznaš s povodom objave prethodnih ajeta kako bi tvoje saznanje bilo potpunije, kako bi znala razlikovati istinu od neistine.

Ovi ajeti odgovor su Uzvišenog Allaha višebošcima koji su zabranjivali neka jela, pića i neke vrste odjeće. Od Amra b. Šuajba, od njegovog oca, od njegovog djeda, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedite, pijte, oblačite se i udjeljujte umjereno, bez škrtarenja i rasipanja, doista, Allah voli da vidi trag Svoje blagodati na Svome robu.” (Ahmed, 2/181, Nesai, 2559, Tirmizi, 2819, Ibn Madže, 3605, Bejheki u Šuabul-imanu, 5786, Ibn Ebi Šejbe, 8/217, Hakim, 4/135, i kaže: “Lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan”, što je potvrdio i Zehebi; Sahih el-džami’i es-sagir, 4381) Znaš li zbog čega je Uzvišeni zabranio razvrat? Od Abdullaha b. Mes’uda se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nikog ljubomornijeg od Allaha, zbog toga je i zabranio razvrat, javni i tajni …” (Buharija, 4268, 4271, Muslim, 4956, 4957, Tirmizi, 3453, Ahmed, 3434, 3938, Ibn Ebi Šejbe, 1/270, Nesai u Es-Sunenul-kubra, 11183, Taberani u Kebiru, 19712, Sahih ve daif Sunen Tirmizi, 3530, Sahih ve daif el-džami’i es-sagir, 13121)

Sada, dođi da se upoznaš s riječima Uzvišenog kojima zabranjuje otkrivanje i razgolićenost, zabranjuje da žena u takvom stanju izlazi izvan svoje kuće. Uzvišeni kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (Prijevod značenja En-Nur, 31)

Pogledaj, plemenita sestro, šta su učinile ashabijke kada su čule ove riječi! Ashabijke, tvoji uzori! Od Safije bint Šejbe prenosi se da je rekla: “Jedne prilike dok smo sjedile kod Aiše, radijallahu te’ala anha, spominjući kurejšijske žene i njihovo dobro, Aiša, radijallahu te’ala anha, rekla je: ‘Doista kurejšijskim ženama pripada mnogo dobro, ali ja, tako mi Allaha, nisam vidjela boljih žena od ensarijki, iskrenijih prema Allahovoj Knjizi i jačeg vjerovanja u ono što se objavljuje. Kada su objavljeni ajeti iz sure En-Nur: -i neka vela svoja spuste na grudi svoje-, vratili su im se njihovi muževi učeći ono što je objavljeno. Svaki muž je učio svojoj supruzi, kćerki, sestri i svakom iz svoje rodbine. Nije bilo nijedne žene a da nije nakon toga ustala, pocijepala svoj tkaneni ogrtač i prekrila se njime vjerujući u ono što je Allah objavio u Svojoj Knjizi. Tako pokrivene izgledale bi, iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao da su im na glavama gavranovi.'” (Ebu Davud, 4102, Hakim u Mustedreku, 637/3500, i kaže: “Hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima i oni ga nisu zabilježili”; Bejheki u Sunenul-kubra, 2/234) Jesi li vidjela kako su se brzo odazvale Allahovoj naredbi! Nijedna od njih nije čekala dok izabere željenu boju, ili vrstu platna, ili izgled, da li se slaže s ostalom odjećom ili ne, ili mjesto gdje bi kupila željeni prekrivač! Izgled, boja, vrsta platna nisu bili bitni, najbitnije je bilo da se odazovu Allahovoj naredbi.

Pođimo dalje iščitavajući Allahovu, subhanehu ve te’ala, Knjigu. Pročitajmo 59. ajet sure El-Ahzab i iz njega uzmimo sljedeći ders i pouku, kako bismo bili na potpunom ubjeđenju da je svaka čednost samo u hidžabu i pokrivenosti, a svaki razvrat u otkrivenosti i razgolićavanju. Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59)

Dakle, da bi se vjernice razlikovale od nevjernica, slobodne žene od ropkinja! Es-Suddi, rahmetullahi te’ala alejh, komentarajući spomenute riječi Uzvišenog Allaha, kaže: “Među stanovnicima Medine bilo je loših ljudi koji bi noću izlazili po putevima Medine presrećući žene. Kuće u Medini bile su male i pretijesne. Kada bi se spustila noć, žene bi izlazile iz svojih pretijesnih kuća i ispunjavale svoje potrebe, što su ti loši ljudi i priželjkivali. Kada bi vidjeli prekrivenu ženu, govorili bi: ‘Ova žena je slobodna žena – tj. nije ropkinja, pustite je.’ Ali, ukoliko bi vidjeli ženu bez prekrivača, rekli bi: ‘Ova je ropkinja’, nakon čega bi je napastovali. (Umdetu et-tefsir, 3/74) Pripazi se, cijenjena sestro, onih koji pozivaju u emancipaciju žene, u njenu slobodu. Je li to žena muslimanka zarobljena pa je treba oslobađati?! U kakvim je to ona okovima pa je treba lišiti toga?! U kakvim je to ona zatvorima pa ih treba porušiti?! Ukoliko i postoje nekakvi okovi, onda su to, cijenjena sestro, okovi čednosti i čestitosti, morala i insanijeta. Zato, plemenita sestro, cvijetu islama, znaj da oni koji pozivaju u emancipaciju žene, ne žele ništa drugo nego tvoju čast, tvoju čednost… Vukovi u ljudskom liku ne žele ništa drugo do tvoju blizinu… Ništa drugo nego naslađivanje tvojim tijelom… Zato, budi oprezna!!! Ne dozvoli sebi da potpadneš pod ove laži i podvale. Zar tebi, jednoj čednoj muslimanki, priliči da slijediš ove nevjernike, koji nemaju ni vjere, ni morala, ni lijepih običaja! Zar tebi, unuci Hatidže, Aiše, Esme i Fatime, radijallahu te’ala anhunne, priliči da se nevjernici naslađuju tvojim tijelom… Oprez! Oprez! Shvataš li sada koliku brigu islam vodi o ženi?! Koliku joj pažnju posvećuje?! Jesi li čula za ovaj hadis koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu te’ala anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije vrste ljudi od stanovnika Vatre nikada nisam vidio: ljudi s kojima su bičevi poput kravljih repova, njima će udarati druge ljude; i odjevene žene koje kao da su neodjevene, koje uvijajući svojim ramenima hodaju poput bludnica, glave su im poput grba horosanskih deva. Neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, a doista se miris Dženneta osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti.” (Muslim, 5582, 7194, Bejheki u Sunenul-kubra, 2/234, i u Šuabul-imanu, 5124, 7554; Taberani u Kebiru, 445, 1054, i u Evsatu, 1879, 6016; Es-silsiletu es-sahiha, 1326, 2501; Sahih et-tergib ve et-terhib, 2044; Sahih ve daif el-džami’i es-sagir, 7427; Miškatu el-mesabih, 3524)

Čedna djevojko, muslimanko, vrata tevbe – pokajanja su otvorena! Najmilostiviji, naš Uzvišeni Gospodar, oprostit će svakom onom ko Mu se iskreno pokaje i od Njega zatraži oprosta! Ukoliko si izlazila iz svoje kuće na ulicu nepokrivena, svakako obučena, nagizdana s jakim parfemima… STANI, VRATI SE i… dođi… dođi  u prostranstvo Allahove milosti! Znaj da se tvome povratku raduje najviše… šta misliš ko?! Tvoj babo, majka?! Tvome povratku najviše se raduje tvoj Gospodar, Allah, koji mnogo zahvaljuje i blagodaran je.

Budi zadovoljna Allahom, svojim Gospodarom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, svojim poslanikom, islamom, svojom vjerom, Kur’anom i sunnetom, svojim vodičem u svakodnevnom životu!

 

El-Asr
X