Aktuelno

Seminar: Jedinstvo muslimana – imperativ islama (slike)

102pregledi

U Sarajevu je od 13.-15.02.2009.godine, u organizaciji Udruženja AMI (Afirmacija mladih intelektualaca) održan seminar pod nazivom „Jedinstvo muslimana-imperativ islama“ Na seminaru je učestvovalo oko 80 studenata i omladinaca iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, kao i Sandžaka.

Cilj seminara je bio da se istakne važnost i značaj islamskog jedinstva, naročito u ovim vremenima sve veće islamofobije koja se javlja u našem društvu, kao i sve češćih otvorenih napada na Islamsku zajednicu i njene autoritete.

Govorilo se o tome kako biti dosljedan musliman u jednom evropskom okruženju, te se naglasilo da je integracija najbolji izbor za muslimane ovih podneblja, ali uz očuvanje vlastitih duhovnih vrijednosti, običaja i kulture. Poseban naglasak je stavljen na neminovnost dobrog poznavanja svoje vjere, odnosno njenih propisa, jer samo tako će se najbolje sačuvati vjera i tradicija. Od predavanja koja su bila na programu, posebno je značajno istaknuti slijedeća:

Šerijatsko pravilo „Poteškoća povlači olakšicu“ (predavač: Smail Handžić),

Pravila i odrednice nužde (darure) (predavač: mr. Semir Imamović),

Vrijednosti znanja (predavač: Elvedin Pezić),

Jedinstvo muslimana-imperativ islama (predavač: Emir Demir).

 

Gost na seminaru bio je i Hamid El-Alijj, doktor islamskih nauka iz Kuvajta, koji je također održao nekoliko vrijednih predavanja. Na završnom susretu sa učesnicima seminara, iskazano je zadovoljstvo odabranim temama i predavačima, kao i oduševljenje samom atmosferom koja je vladala i duhovno-odgojnim rezultatima koje je ovo druženje polučilo. Svi učesnici su seminar napustili sa većim znanjem o svojoj vjeri, jačim islamskim jedinstvom, kao i korisnim uputama kako ostati dosljedan islamskim moralnim i duhovnim vrijednostima.

 
 
 
Prvi put objavljeno: Četvrtak, 19 Veljača 2009 22:27
X