Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sažete hutbe iz tri odabrane džamije

El-Mesdžidu-l-haram: Mir i sigurnost i njihova uloga u životu muslimana; Mir i sigurnost,  potrebe su za kojima žude duše svih ljudi. Zadovoljenje ovih potreba, nužno je za postizanje uspjeha i ostvarenje ciljeva u svim sferama ljudskog života, bez obzira gledali na pojam uspjeha kroz prizmu vjerskih ili dunjalučkih parametara. Sigurnost je velika Allahova blagodat koju daruje kome hoće od Svojih robova, a izostanak sigurnosti je veliko iskušenja i teška nevolja, u vezi čega je Uzvišeni kazao: ”Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.” (El-Bekare, 155) Svako ko istinski razmisli o ovoj blagodati, shvatit će da su joj potrebni ne samo ljudi, nego i ostala Allahova stvorenja, poput džina i životinja. Kako je to zabilježeno u vjerodostojnom hadisu, Muhammed s.a.v.s., zabranio je vršenje male nužde u rupe i pukotine u zemlji, jer su one ponekad nastambe u kojima borave džini, pa bi osoba koja bi se eventualno pomokrila u neku rupu, tako mogla ugroziti džine i nanijeti im neprijatnost što je u suprotnosti sa smirajem i sigurnošću. Što se tiče životinja, i sa njima je situacija slična. Jedne prilike, za vrijeme putovanja, ashabi su vidjeli neku vrstu pustinjske ptice sa kojom je bilo njenih dvoje ptića, te ih uzeše i razdvojiše ih od njihove majke, a ona se uznemiri i poče mlatiti krilima. Kada je Poslanik s.a.v.s. to vidio, upitao ih je: ”Ko je uznemirio ovu pticu? Vratite joj njene ptiće!” (Ebu Davud) Kada je riječ o rezultatu do kojeg na kocu dovodi sigurnost, on se najbolje očituje u riječima Muhammeda s.a.v.s. koji je kazao: ”Ko osvane siguran među svojim porodom, zdravog tijela i uz to ima opskrbu za taj dan, takvom, kao da je čitav dunjaluk potčinjen.” (Tirmizi) Ukoliko posmatramo porodicu kao jedno mikro društvo, što ona u suštini i jeste, onda nas ne treba čuditi što islam itekako vodi računa o toma da u svakoj porodici vlada mir i sigurnost u svakom pogledu. Tako naprimjer, kada se među supružnicima dogodi nesuglasica i spor, Uzvišeni Allah naređuje brzo djelovanje u cilju otklanjanja nastalih problema: ”A ako se bojite razdora između bračnih drugova, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!” (En-Nisa, 35) Ukoliko je Uzvišeni Allah posvetio ovoliko pažnje da princip sigurnosti bude ispoštovan u mikro društvu, tj. porodici, razmislimo onda koliko tek Uzvišeni Allah potencira na tome da ovaj princip bude ispoštovan u makro društvu, tj. u cjelokupnom islamskom ummetu, o čemu govore mnogi šerijatski tekstovi. Najveći neprijatelj mira i sigurnosti u islamskom ummetu jesu razdor i fanatične podjele koje danas vladaju među muslimanima, što naravno dovodi do anarhije i nasilja neviđenih razmjera. Koliki zločin čini onaj ko svjesno dijeli muslimane i među njih unosi razdor, najbolje govore riječi Poslanika s.a.v.s. koji je kazao: ”Ukoliko ste jedinstveni (u jednom džematu) pa vam dođe neko ko vas želi podijeliti (i vaš džemat rasturiti), ubijte ga!” (Muslim) Isto tako, rascjepkanost ne samo da ništi sigurnost i narušava mir, već ona vodi ka sveopćoj slabosti i klonulosti duha. O tome je Uzvišeni Allah rekao: ”…i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.” (El-Enfal, 46).

Hatib: Dr. Sa’ud Šurejm                               Preveo i sažeo: Amir Durmić


Medina: Suština prolaznog dunjaluka: ”Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući’’ (Es-Sebe, 1.)., i svjedočim da nema drugog Boga, osim Njega, Jedinog, koji druga nema, Uzvišenog, Svemoćnog, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, Allahov rob i poslanik, koji je ljudima pokazao pravi put i donio im radosnu vijest. Bože moj, smiluj se Muhammedu, i spusti svoj blagoslov na njega, njegovu časnu porodicu i ashabe, najbolje ljude koji su ga ikada slijedili i u njega vjerovali. ”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (Prijevod značenja, El-Ahzab, 70., 71.). O ljudi, ovaj svijet je oranica za budući svijet, i onako kako budemo sijali na ovom, tako ćemo požnjati na budućem svijetu. Sretan je onaj ko se, prema ovome svijetu ponese kao istinski asketa, koji je u svakom trenutku svjestan Božije sveprisutnosti (nadzora, sveobavještenosti), koji svoju dušu bodri i podstiče na razmišljanje i uzimanje pouke iz prošlih i sadašnjih primjera i koji ustrajava u izvršavanju vjerskih dužnosti, i bespogovorno se odaziva na sve Božije pozive i upozorenja, u različitim situacijama i okolnostima. Upućen i svjestan je onaj ko se još na ovom svijetu pripremi za kuću vječnosti, i svim sredstvima se brani i čuva od onoga što će rasrditi Silnog i Moćnog: ”O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Prijevod značenja, Alu ‘Imran, 102.). Čovječe, da li se ikada zapitaš, u kakvoj i kolikoj mjeri si se pripremio za smrt, koliko dobrih djela si uradio, ili si ipak od onih koje su, ovaj svijet i njegove slasti, odvratili od razmišljanja i pripremanja za budući svijet? O ti koji voliš samog sebe! Prisjeti se bar na trenutak stajanja pred Uzvišenim i Milostivim, dok te On bude pitao za nepravdu i nasilje kojeg si učinio drugima, bližnjima i daljima, i o tome kako si postupao u pogledu Njegovih naredbi i zabrana. Uvažena i cijenjena braćo, ovaj svijet je samo prenoćište (tranzit) a nikako stalno boravište i obitavalište, kao što Uzvišeni veli: ”Reci: “Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 77.). Upućen i spašen, na ovom i budućem svijetu, je onaj koji žurno izvršava Božije i zapovijesti Njegovog Poslanika, i koji hita ka Njegovom oprostu i milosti. O tome govori naredni ajet: ”O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (Prijevod značenja, El-Enfal, 24.). Pronicljiv je onaj koji je u potpunosti ubjeđen u ovu činjenicu, i rukovođen njome daje prednost budućem nad ovim svjetom, a svoju strast kontroliše bogobojaznošću i strahom od Uzvišenog i Silnog, Koji je objavio: ”O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.” (Prijevod značenja, fatir, 5.). ”Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!” (Prijevod značenja, El-‘Ankebut, 64.). Razuman je onaj ko nastoji steći Božiju naklonost i uputu, i koji žuri sa činjenjem dobrih djela, prije zauzetosti ili bolesti, priprema se za vječno boravište i okreće leđa varljivom naslađivanju i prolaznom užitku. Na to ga podstiče njegov Gospodar kada kaže: ”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!” (prijevod značenja, El-Munafikun, 9., 10.).

Hatib: Dr. Husejn Alu Šejh                            Preveo i sažeo: Semir Imamović


El-Mesdžidu-l-aksa: Lijep završetak pripada vjernicima

Allahovi robovi, čuvari Svetog hrama, vi ste svjedoci velike nepravde koja se spustila na zemlju u kojoj živimo mi kao i na zemlje koje nas okružuju. Svjedoci ste ekonomskim, kulturnim i političkim neprilikama koje nisu ništa manje kobne za muslimane, a i same su dio te nepravde. Mnogo je prolivene krvi, opljačkanog imetka i pogaženih prava, tako da samo oni koji se nadaju Allahovom obećanju nalaze snage da pruže otpor i da svemu ovome kažu: ne. Oni su svjesni da ovaj svijet prolazi i da je vječno jedino ono što je kod Allaha, kao što On Uzvišeni kaže: „Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka srećan kraj.“ (El-Kasas, 83.) To su oni koji se Allaha boje i izvršavaju ono što On od njih očekuje. Međutim, takvih je relativno malo u poređenju sa drugima koji su daleko od ovog opisa i koji su vrlo često sudionici u ovako lošem stanju među muslimanima. Kada je ovakvih bilo jako mnogo, u prvim generacijama ovog ummeta, onda su oni predstavljali snagu i uspostavljali su red na Zemlji. Mnogi se pitaju zašto je to tako i koje su to njihove osobine zbog kojih su kvalifikovani u najbolje Allahove robove. U odgovoru na to pitanje spomenut ćemo slijedeće:

Kao prvo oni su slijedili Knjigu i vjerozakon koji im je objavljen i na to nisu ništa dodavali od sebe, već su se povodili za svjetlom koje im je došlo od njihovog Stvoritelja. Drugo: oni nisu preuzeli vlast i upravu bez odgoja, već je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dugi niz godina odgajao svoje ashabe u imanu. Šta više vlast nije davana onima koji su je tražili ili priželjkivali, nego je davana onima koji su je bili najzaslužniji. A nakon toga poštivali su preuzete emanete i ljudima su sudili po pravdi, upravo kao što Uzvišeni kaže: „Allah vam zapovjeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite.“ (En-Nisa, 58.) Treće: Njihov cilj nije bio stvaranje arapske imperije, nego izvođenje ljudi tmine na svjetlo i u pokornost i robovanje jedino Allahu.

Ovo su neka od obilježja tog sretnog perioda u islamskoj istoriji i naš uspjeh može doći samo na isti način kao što su uspjeli i oni.

Hatib: Isma’il Nevahide                              Preveo i sažeo: Esad Mahovac


Saff, br. 320
X