Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Sadaka – zaštita i lijek mu’mina

Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas 18. muharrema 1432. god. po H., 24. decembra 2010. godine, hutbu sam naslovio sa Sadaka – zaštita i lijek mu’mina. Govoriti o sadaki i davati sadaku, u ovom našem vremenu i okruženju, je naša velika zadaća, koju mnogi od nas, svjesno ili nesvjesno, zanemarujemo – a mnogo je onih koji imaju pravo na nju i mnogo je nas koji imamo obavezu da je damo. Znajmo, braćo i sestre, da nam sadaka otvara vrata opskrbe i trasira put dobra, pa je ne zanemarujmo, već sadakom tragajmo za obilnom opskrbom da bi nam Allah, subhanehu ve te’ala, dao bereket i u malo imetka!

Namazom i sadakom se treba pripremati za Dan polaganja računa, kao što stoji u 31. ajetu Sure Ibrahim: ”Reci vjernicima, robovima Mojim, da namaz obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kojem neće biti trgovanja ni prijateljstva!”

Sadakom, braćo i sestre, Allah, subhanehu ve te’ala, otklanja iskušenja i otvara nam vrata dobra i sreće, kao što stoji u 60. ajetu Sure Er-Rahman:   Zar je nagrada za dobro, osim dobro?

Ti si, brate i sestro, svojom sadakom vratio na lica siromaha osmijeh i sreću, onda kada su oni bili u teškom iskušenju, tako da je tvoja sadaka došla kao svjetlost, koja je obasjala tminu koja ih je uništavala. Slava Onome Koji nas je učinio od onih koji donose svjetlost i Koji u naša srca donosi svjetlost i jača nam iman! Onaj ko malo da, Allah će njemu dati mnoge više, jer su kod Njega riznice nebesa i Zemlje.

Zato, braćo i sestre, tražimo opskrbu u sadaci i ne škrtarimo u našim imecima u pogledu Allahovih, dželle še’nuhu, propisa, jer je Allah Onaj Koji obilno daje! Ako ne budemo davali, ni On nama neće dati! U svim Allahovim, subahenhu ve te’ala, blagodatima imaju i drugi svoj hakk (pravo), pa onaj ko svoje pravo ustupi drugome, njemu će biti povećano njegovo pravo, a onaj ko drugome uskrati njegovo pravo i njemu će biti uskraćena njegova prava.

Sadaka je zaštita, pa neka su sretni oni koji pomažu drugima! Zato jačajmo naš iman i štitimo se sadakom, zaštitimo imetke zekatom i otklonimo talase nevolja dovama! Dajimo sadaku, jer onaj ko daje sadaku, on trguje sa Allahom, a onaj ko s Njim trguje sigurno je na dobitku!

Gdje su oni koji trguju sadakom, gdje su oni koji daju da bi dobili, gdje su oni koji čiste svoje imetke kroz zekat i gdje su oni koji žele trgovinu s Allahom? To su oni koji razumiju 261. ajet Sure El-Bekare:  
Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu sliče onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
Oni koji na islamski način trguju sa Allahom, subhanehu ve te’ala, tj. oni koji daju sadaku, koji čiste imetak kroz zekat i koji troše imetke na Allahovu putu, oni će imati dobit i više od sedam stotina puta, a na dunjaluku nema banke ili pojedinca koji mogu i žele dati toliku halal dobit!

Sadakom se, braćo i sestre, trebamo pripremati za Sudnji dan, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme! (Buharija)

Kada je Sufjan Es-Sevri, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, obradovao se i rekao: “Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!” A El-Fudajl ibn Ijjad je imao običaj reći: “Kako su prosjaci samo dobri ljudi!? Oni nose naše opskrbe ka ahiretu bez ikakve naknade za to! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!”

Koristi sadake su:

1. Gasi srdžbu Allaha, subhanehu ve te’ala:   Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizija)

2. Briše grijehe i otklanja vatru:   Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru! (Hadis)

3. Štiti od vatre:  Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme!(Hadis)

4. Onaj koji daje sadaku bit će na Sudnjem danu u hladu svoje sadake:  Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se ne presudi ljudima! (Hadis) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo u drugom hadisu među sedam osoba, koje će biti u Allahovoj, hladovini kada druge hladovine ne bude bilo, i onoga koji daje sadaku tajno:  i čovjek koji daje sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta daje desnica! (Hadis)

5. Ona je lijek za tjelesne bolesti:   Liječite vaše bolesne sadakom! (Hadis) Prenosi Ibn Šekik: “Čuo sam čovjeka, koji se obratio Ibn Mubaraku sa pitanjem: ‘Može li mi pomoći, jer već sedam godina na koljenu ima otvorenu ranu, koja ne može da zamladi, a liječio sam je na razne načine i obišao sam mnoge doktore?’ Reče mu Ibn Mubarak: ‘Idi i iskopaj bunar, tamo gdje ima potreba za vodom, a ja se nadam da će tamo inša-Allah proključati voda i tvoja rana zamladiti!’ Tako čovjek uradi i ozdravi!”

6. Lijek za bolesti srca:   Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina (bijednika) i pomiluj glavu jetima! (Hadis – Ahmed)

7. Allah sadakom otklanja od ljudi razne vrste nevolja, pa makar oni bili nasilnici i grješnici.

8. Meleki za darežljivce mole Allaha, subhanehu ve te’ala:   Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne dođu dva meleka, pa je dan kaže: ‘Allahu, daj darežljivcu imetak!’ A drugi kaže: ‘Allahu, daj škrtici propast!’“(Hadis – Buharija)

9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku:   Sadaka ne umanjuje imetak! (Hadis)

10. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu Sure El-Bekare:   Što date od dobra, to je vaše!  Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao Aišu, radijallahu anha, šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: “Ostala je samo plećka!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:   Ostalo je sve osim plećke! (Muslim)

11. Allah darežljivcima uvećava nagradu, kao što stoji u 18. ajetu Sure El-Hadid:  Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.

12. Darežljivac će na Sudnjem danu biti prozvan s posebnih varata, koja se zovu Vrata sadake.

13. Sadakom se proširuju duša i srce – što potvrđuju hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah, subhanehu ve te’ala, u 9. ajetu Sure El-Hašr, kaže:   A oni koji se učuvaju škrtosti, oni će sigurno uspjeti!

14. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izjednačava sadaku i učenje Kur’ana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:    Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur’an, pa on noći i dane provodi s njim i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju! (Hadis)

15. Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara: O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom! (Hadis – Ahmed)

Braćo i sestre, budimo od onih koji daju sadaku, izvršavajmo sve naše obaveze, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas učini od onih koji slijede sunnet Poslanikov, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da nas učini od onih koji daju sadaku i druge podstiču na to, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Džennetu nas počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!    

Sarajevo: 18. muharrem 1432. god. po H. / 24. decembar 2010. god.    
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris
X