Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Rijaset IZ BiH reagovao na zabranu nošenja marama

altU povodu posljednjih slučajeva kršenja prava muslimanki s maramom u sektoru zapošljavanja i javnog nastupa, Služba za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenje u kojem se kaže:

– Poštivanje prava i nediskriminacija muslimanki koje nose maramu nije samo važno pitanje za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini nego za svako društvo kojem je stalo do poštivanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i slobode. To je test za naše društvo u kojem treba da pokažemo koliko smo se oslobodili predrasuda, koliko cijenimo moral i vrline, stručnost i odgovornost ljudi, a koliko nismo opterećeni vjerom drugog čovjeka, njegovim ličnim uvjerenjima i religijskom praksom. To je test kojim se svjedoči principijelnost u zagovaranju slobode i jednakog prava za svakog čovjeka. Zato će svaki istinski demokrata, dobronamjeran čovjek i društvo oslobođeno predrasuda, onaj kome je stalo do pune ravnopravnosti i poštivanja ljudskog dostojanstva jasno osuditi i suprotstaviti se diskriminaciji i marginalizaciji bilo kojeg čovjeka ili žene, posebno zbog njihovih vjerskih uvjerenja i prakse. Islamska zajednica je to osuđivala i osuđivat će, pružat će zaštitu obespravljenim, poniženim, diskriminiranim i progonjenim i tražiti da se njihova prava i ljudsko dostojanstvo u punom kapacitetu poštuju.

Brojni međunarodni mehanizmi o ljudskim pravima štite ljudsko dostojanstvo: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.” (Član 1 Opće deklaracije o ljudskim pravima UN, 1948). „Niko ne smije biti predmet prisile što bi umanjilo njegovu slobodu da ima vjeru ili uvjerenje po vlastitom izboru… Niko ne smije biti predmet diskriminacije od strane bilo koje države, institucije, grupe osoba ili osobe na temelju vjere ili drugog uvjerenja.” (Deklaracija o eliminaciji svih oblika netolerancije i diskriminacije na temelju religije ili uvjerenja, UN 1981)

“Unija će poštivati kulturnu, vjersku i jezičku raznolikost.” (Član 22 Povelje Evropske unije o temeljnim pravima). Direktiva 2000/78/EC i Direktiva 2006/54/EC tretiraju jednak tretman muškaraca i žena pri zapošljavanju i radu na području Evropske unije i eliminaciju direktne i indirektne mogućnosti vršenja diskriminacije u zapošljavanju.

Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, u članu 2 definira da „diskriminacija, zasnovana na vjeri ili uvjerenju, označava svako isključivanje, ograničavanje, davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje je zasnovano na religiji ili uvjerenju, a koje ima cilj ili se njime može postići – direktno ili indirektno, namjerno ili nenamjerno – ukidanje ili umanjivanje priznanja, jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima.”

Podsjećamo na izjavu Thomasa Hammarberga, komesara Vijeća Evrope za ljudska prava, 08. 03. 2010.: „Zabrana burke i nikaba neće osloboditi žene ali bi mogla voditi njihovom daljem otuđenju u evropskim društvima… Snažno reagujemo protiv svakog režima koji zakonom propisuje da žene moraju nosti takvu odjeću, ali naše protivljenje takvim represivnim metodama ne treba da vodi zabrani te odjeće u drugim zemljama jer bi to probudilo ozbiljna pitanja o usklađenosti te odluke s međunarodnim standardima ljudskih prava.” On je podvukao da oni koji se zalažu za generalnu zabranu burke i nikaba nisu ničim uspjeli da dokaže da ta odjeća podriva demokratiju, sigurnost, javni red i moral.

Asma Jahangir, specijalna izvjestiteljica o slobodi vjere i ubjeđenja UN-a, u izvještaju iz januara 2006. godine, iz perspektive ljudskih prava, navela je opće kriterije pomoću kojih je moguće procijeniti da restrikcije i zabrane vjerskih obilježja nisu kompatibilne sa međunarodnim ljudskim pravima. Ti indikatori, između ostalog, su sljedeći: ograničenja koja onemogućavaju slobodu pojedinca da izražava svoju vjeru ili ubjeđenje; ograničenja koja za cilj imaju, ili dovode do bilo vidljive diskriminacije bilo kamuflirane podjele koja zavisi od religije ili ubjeđenja; ograničenja kod kojih dužna pažnja nije posvećena specifičnim odlikama određenih vjera ili ubjeđenja, npr. čini se da opća zabrana više utječe na određenu vjeru koja propisuje nošenje nekih odjevnih predmeta nego na neke druge vjere ili ubjeđenja koja nemaju poseban naglasak na tome, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(rijaset.ba)
X