tuga

Razmišljanje ili briga?

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime EI-Mukitu – Onaj koji pazi i uzdržava i ime Er-Rezzak – Onaj koji obilno opskrbljuje, kao što se navodi u Kur’anu: “Reci: ‘Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome On hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.’” (Sebe’, 39)

S tim u vezi Ibn Kesir kaže: “Tj. daje imetak i onome koga voli i onome koga ne voli, čini siromašnim koga hoće, a bogatim koga hoće.”

Vidljivo nam je da danas ljudi misle samo o imetku, a ne misle o Onome koji im daje imetak! Zar čovjek može da zaradi više od onoga što mu je njegov Gospodar propisao ili da ima manje od onoga što mu je njegov Gospodar propisao? Problem kod muslimana današnjice jeste to što ne razumiju razliku između razmišljanja i brige!

S tim u vezi Allah u hadisi-kudsijju kaže: “Čovječe, stvorio sam te za ibadet, pa se ne igraj! I odredio sam ti opskrbu, pa se ne umaraj! Ako budeš zadovoljan sa onim što ti dam, tvoje srce i tijelo učinit ću odmornim, a kod Mene ćeš biti upisan kao zahvalan! A ako ne budeš zadovoljan Mojom odredbom, tako Mi Moje veličine, sručit ću na tebe dunjaluk, trčat ćeš po njemu kao životinja u divljini, ali od njega će ti doći samo ono što ti je propisano, a kod Mene ćeš biti upisan kao nezahvalan! Čovječe, stvorio sam nebesa i zemlju i nisam se umorio tim stvaranjem! Zar će Me umoriti briga za tvoj život? Čovječe, Ja ne zaboravljam opskrbiti onoga ko Mi je nepokoran, pa kako da zaboravim Sebi odanog? Čovječe, ne traži od Mene sutrašnju nafaku, jer Ja od tebe ne tražim sutrašnje djelo!”

Svaki čovjek treba da razmišlja šta će u budućnosti raditi, čime će se baviti, gdje će ići, kojim putem, na koji način i sl. No, ono što je problem jeste da ne treba i ne smije da brine šta će biti sutra, hoće li imati ili nemati. Ono što je čovjeku propisano niko mu ne može oduzeti, a ono što nije propisano nikad neće moći stići!

Srednjoškolac treba da razmišlja o tome koji će fakultet upisati, student kako će završiti fakultet, diplomant kako će naći posao, porodičan čovjek treba da razmišlja o tome kako će izdržavati porodicu, ali svima njima zabranjeno je da pretjerano brinu u pogledu toga! U trenutku kada ih počnu obuzimati brige, neka se sjete riječi Uzvišenog: “Čovječe, Ja ne zaboravljam opskrbiti onoga ko Mi je nepokoran, pa kako da zaboravim Sebi odanog?” Allah zaista misli na nas, i nikada neće zaboraviti na Svoje robove, makar oni Njega i zaboravili!

“I odredio sam ti opskrbu, pa se ne umaraj!” Ne umaraj se? Ne trudi se u pogledu nafake? Ne, nego ne zamaraj razum i misli brigom o opskrbi! Umori svoje tijelo u traženju nafake, ali ne i srce!

Allah, Onaj koji daje bogatstvo, u Kur’anu kaže: “Čovjeka sam stvorio da se trudi” (El-Alek, 4) Čovjek se mora truditi, jer Allah ne voli lijenost, ali ne voli ni nezahvalnost! “Ako budeš zadovoljan onim što ti dam, tvoje ću srce i tijelo učiniti odmornim, a kod Mene ćeš biti upisan kao zahvalan! A ako ne budeš zadovoljan Mojom odredbom, tako mi Moje veličine, sručit ću na tebe dunjaluk, trčat ćeš po njemu kao životinja u divljini, ali od njega će ti doći samo ono što ti je propisano, a kod Mene ćeš biti upisan kao nezahvalan!”

Ako o nečemu treba da brinemo, onda je to ahiret. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome jedina briga bude ahiret, Allah će ga zaštititi od dunjalučke brige, a čije se brige rasprše, Allahu će biti svejedno u kojoj dolini (zemlje) će takav stradati.” (Ibn Madža, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u djelu Sahihul-džamia, br. 6065)

Neka tvoja danonoćna briga bude: Da mi je znati je li Allah zadovoljan sa mnom? Ako bih sada preselio, da li bih ušao u Džennet ili u Džehennem? Da mi je znati hoću li preći Sirat-ćupriju ili posrnuti na njoj?

U trenutku kada počnemo brinuti o svome imetku, sjetimo se ajeta: “Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!” (El-Bekara, 268)

Gospodaru naš, učini da imamo samo jednu brigu, brigu za postizanjem Tvoga zadovoljstva, učini da stalno mislimo samo o Tebi. Smiluj nam se, Gospodaru, i sačuvaj nas briga i svega što nas tišti! Gospodaru naš, Tebi se utječemo od svoje brige i tuge!

Molim Allaha, Samilosnog, da nam ovo bude od koristi, da otkloni brige od nas i da nas nagradi iz obilja Svoga i na ovom i na onom svijetu! Amin!

 

Aldijan Š.

Print Friendly  Razmišljanje ili briga? pf button bothX