Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Prvi ko je u islamskom ummetu porekao vjerovanje u Allahovo određenje

Spomenuli smo da je vjerovanje u kader nešto što je utkano u samu čovjekovu fitru, tj. njegovu urođenu i neiskvarenu prirodnost sa kojom je stvoren, i da ovo vjerovanje Arapi nisu negirali čak ni u predislamskom periodu, tj. u vrijeme paganstva, pa tako ni nakon što su primili islam. Međutim, nakon što su se u muslimanskim sredinama proširile knjige grčke i indijske filozofije, zajedno sa njima pojavila se i zabludjela sekta poznata kao kaderije, čije je ništavno uvjerenje u suštini predstavljalo prvi oblik širka koji se pojavio u islamu. Ova zabludjela ideja po prvi se put pojavila u Damasku i Basri, dok su Mekka i Medina, prvenstveno zbog ispravnog znanja i mnogobrojnih učenjaka koji su u njima boravili, ostale sačuvane. Kaderije su se pojavile pred kraj života mlađih ashaba poput Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu anhuma.

Izvori iz kojih svoje vjerovanje i propise uzimaju sljedbenici ehli-sunneta gotovo da jednoglasno potvrđuju da je prva osoba koja se usudila govoriti o kaderu, tj. poreći ga, bio trgovac iz Basre, za kojeg jedni kažu da se zvao Sinsevejh, drugi Sisevejh, a treći opet Susen. Ovu novotariju od njega je preuzeo čovjek po imenu Mabed el-Džuheni, a od njega opet Gejlan ed-Dimeški. Imam Evzai, poznati učenjak Šama, kazao je: “Prvi koji je počeo govoriti na temu kadera i poricati ga bio je čovjek porijeklom iz Iraka, a zvao se Susen. Ovaj je čovjek bio kršćanin, pa je primio islam, a potom se opet vratio u kršćanstvo. Ideju o poricanju kadera od njega je preuzeo Mabed el-Džuheni, a od Mabeda ju je uzeo Gejlan.”[1]

Mabed el-Džuheni živio je u Basri, a Gejlan u Damasku i njih dvojica mnogo su se razlikovali jedan od drugoga. Naime, Mabed je bio učen čovjek, ali je upao u klopku u koju su upali oni na koje se Uzvišeni Allah rasrdio.[2] Što se tiče Gejlana, on nije bio učen, naprotiv, bio je neuk, međutim, ova nakaradna ideja o poricanju kadera nekako je dospjela do njega, pa ju je proširio među svijetom i na taj se način pridružio onima koji su otišli u zabludu.[3] Prilikom samog nastanka ove novotarije, njeni pobornici imali su pri sebi nedoumicu koja ih je i navela da poreknu kader. Naime, zbog njihove pogrešne percepcije kadera porekli su da je sve predodređeno, želeći tako da od Uzvišenog Allaha odbace svaki oblik zla i negirajući da je Allah stvorio grijehe, čime su u suštini porekli kader, tj. Allahovo određenje svega.

Ashabi koji su još uvijek bili živi u tom vremenu, žestoko su se suprotstavili toj novotariji i odbacili je u potpunosti. Bili su to Ibn Omer, Ibn Abbas, Enes b. Malik, Džabir b. Abdullah i drugi, radijallahu anhum.[4]

Nakon Gejlana i Mabeda, pojavili su se i preteče mutezila, kao što su Vasil b. Ata i Amr b. Ubejd, koji su od ove dvojice preuzeli osnove kaderijske doktrine i proširili je među svijetom.

Islamski učenjaci ovu grupaciju, koja je prva počela polemizirati na temu kadera i poricati ga, prozvali su kaderijama, ali i medžusijama, tj. vatropoklonicima islamskog ummeta, jer su medžusije, koji su u osnovi pagani, pobornici dualizma, tj. vjeruju u dva temeljna principa, a to su svjetlost i tama. Oni kažu da kosmos ima dva božanstva: bog svjetlosti, koji je stvoritelj svakog vida dobra, i bog tame, koji je stvoritelj svakog vida zla. Slično medžusijama, i kaderije svojom pokvarenom i izopačenom percepcijom kadera ustvari tvrde kako stvorenja stvaraju svoja djela, dok u isto vrijeme priznaju da je Uzvišeni Allah stvorio čovjeka. Na ovaj način i oni u suštini tvrde da postoje dva stvoritelja, pa i više njih. Tako su učinili širk, jer su Uzvišenom Allahu pripisali sudruga ustvrdivši da mimo Allaha postoje i drugi stvoritelji, po čemu su slični medžusijama.

Među kaderijama ima čak i onih koji su otišli tako daleko da su porekli da je Uzvišeni Allah Sveznajući. Kao ekstremna reakcija na ekstremne stavove kaderija, koji su u globalu poricali Allahovo određenje, pojavila se nova sekta slična kaderijama, samo što su oni otišli u sasvim drugu krajnost. “Pred sami kraj vladavine Emevija pojavila se grupacija koja je tvrdila da su ljudi determinirani, tj. prisiljeni da čine sve vrste djela i da nemaju nikakvog prava da samostalno odlučuju o tome hoće li neko djelo uraditi ili ne. Jedna grupa među njima tvrdila je da čovjek posjeduje sposobnost da učini neko djelo, ali da ta sposobnost u konačnici ne igra nikakvu ulogu. Prvi ko je osmislio i afirmirao ovu gnusnu ideju bio je Džehm b. Safvan, a iz nje su se kasnije razvile mnogobrojne i raznovrsne zabludjele teorije i doktrine.”[5]

Nastaviće se…

____________________________

Naslov originala: El-Imanu bil-kada’i vel-kader

Naslov prijevoda: Vjerovanje u Allahovo određenje i sudbinu

Autor: Muhammed b. Ibrahim el-Hamed

Knjigu pregledao i svojim komentarima i opaskama popratio: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Recenzija prijevoda: prof. dr. Zuhdija Hasanović.

Preveo: Amir Durmić

_________________________________

[1]          Adžurri, Eš-Šeria, str. 243, i Lalikai, Šerhu usuli itikad, 4/750.

[2]          Misli se na jevreje koji su svjesno odbacili istinu i krenuli putem zablude. (op. prev.)

[3]     Misli se na kršćane koji nisu svjesni prave istine, već su nesvjesno skrenuli sa Pravoga puta. (op. prev.)

[4]     Abdullah b. Ahmed, Es-Sunna, 2/420–421, Asbehani, El-Hudždžetu fi bejanil-mehadždžeti ve šerhu akideti ehlis-sunna, 2/15–16. Također vidjeti: Lalikai, Šerhu usuli itikad, 4/625 i 694–730, i Sefarini, Levamiul-envaril-behijja, 1/299.

[5]     Dr. Omer Eškar, El-Kadau vel-kader, str. 23.
X