Prodaja kozmetike ženama koje izlaze našminkane napolje?

Prodaja kozmetike ženama koje izlaze našminkane napolje? sminka 20 WinCEPitanje: je li dozvoljeno sagraditi mesdžid i imenovati ga po nekoj osobi, i je li dozvoljeno prodavati kozmetiku ženama koje se šminkaju i izlaze našminkane napolje?

Odgovor: neki učenjaci smatraju da je pokuđeno imenovati mesdžid po nekoj osobi, međutim, većina islamskih učenjaka smatra da je to dozvoljeno i da u tome nema nikakve smetnje. Oni svoj stav dokazuju predanjem koje je zabilježio imam El-Buhari u svojoj hadiskoj zbirci “Es-Sahih”, a u kojem se navodi sintagma “mesdžid klana Zurejk”. Komentirajući ovo predanje, hafiz Ibn Hadžer el-Askalani, rahimehullah, kaže: “Zaključuje se da je dozvoljeno mesdžid imenovati po njegovu graditelju ili skupini koja obavlja namaz u njemu…” Slično su kazali malikijski autoritet Ibnul-Arebi i En-Nevevi. Džamijama ne bi trebalo davati imena po osobama koje su bile poznate po krivovjerju i novotarijama jer se na taj način ti isti ljudi hvale i obični se svijet, indirektno, poziva da ih slijedi u zabludi.

Kad je posrijedi prodavanje kozmetike, nema smetnje u tome da se ona prodaje vjernicama koje istu tu kozmetiku neće upotrebljavati u zabranjene svrhe. Ali, nije dozvoljeno prodavati kozmetiku ženama koje će je upotrebljavati radi uljepšavanja i zavođenja muškaraca. Allah, džellešanuhu, rekao je: “…jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. – I bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava! (El-Maida, 2). Dakle, čovjek ne smije pomagati drugim ljudima u onome što je grijeh; ako to učini, snosit će grijeh i uprtiti veliko breme na svoja leđa. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude pozivao u kakvo dobro imat će nagradu zbog onih koji ga u tome budu slijedili, s tim da njihovu nagradu nimalo neće umanjiti. A ko bude pozivao u kakvo zlo imat će grijeh zbog onih koji ga u tome budu slijedili, s tim da njihove grijehe nimalo neće umanjiti” (Muslim). Imam En-Nevevi, rahimehullah, kaže da će čovjek ponijeti grijeh za svako zlo, svejedno bio on njegov začetnik ili ne bio, u koje poziva, i bez obzira na to radilo se o širenju krivog nauka, ili o ibadetu koji nije utemeljen, ili ponašanju, ili bilo čemu drugom. A Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

Print Friendly  Prodaja kozmetike ženama koje izlaze našminkane napolje? pf button bothX