295

Primjeri problematike razumijevanja pojedinih kur’anskih ajeta

Priredio: Nermin Avdić

U tekstu “Razumijevanje Kur’ana”, koji je objavljen ranije, govorili smo o važnosti izučavanja discipline muškilul-Kur’an, na što ćemo se ukratko podsjetiti kako bismo mogli bolje razumjeti primjere problematike razumijevanja pojedinih kur’anskih ajeta.

Važnost discipline muškilul-Kur’an ogleda se u sljedećem:

1. izučavanje ove discipline jedan je od načina za povećanje imana – vjerovanja,

2. ova disciplina daje odgovor otpadnicima od vjere i staje u odbranu Allahove Knjige, kao što je činio imam Ahmed b. Hanbel u raspravama sa džehmijama.

3. prikazuje nadnaravnost (idžaz) Kur’ana i objašnjava njegov stilski izraz i retoriku.

Da li uopće postoji ”problematika” u Kur’anu?

Poznato je da ashabi i tabiini ajete čije im značenje nije bilo poznato nisu smatrali nejasnim.

S obzirom na to možemo reći da “problematika” nije u osnovi ajeta iz Kur’ana, nego u razumijevanju učača, tako da to možemo nazvati “djelimičnom problematikom” koja nastaje onda kada neko razumije značenje određenog ajeta, a neko drugi ne razumije.

Na postojanje problematike – muškila u Kur’anu upućuju jasni ajeti i nejasni ajeti, a problematika se upravo pojavljuje kod nejasnih ajeta.

Uzvišeni Allah kaže:

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات …”

 “On je Onaj koji ti objavljuje Knjigu u kojoj su ajeti jasni, oni su osnova Knjige, drugi su nejasni…” (Alu Imran, 7) (Vidjeti: Ibn Kesir, Tefsir, str. 190.)

Što se tiče primjera problematike razumijevanja pojedinih ajeta u Kur’anu, navest ćemo neke od razloga zbog kojih se kod učača javlja problem sa razumijevanjem.

Neki od razloga jesu sljedeći:

1. Kada se u istom ajetu nađe više kiraeta

Naprimjer:

“يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين …”

“O vjernici, kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza laktova operite, a glave svoje potarite, i noge svoje do iza članaka…” (El-Maida, 6)

Riječ (و أرجلكم) spominje se na dva kiraeta:

2. u akuzativu, tj. fetha se nalazi na harfu lam, i u ovom načinu učenja ne dolazi do problematike razumijevanja značenja;

3. u genitivu, tj. kesra se nalazi na harfu lam, što predstavlja problematiku da je riječ erdžulikum preuzela svojstvo riječi prije nje vemsehu.

 

Kako odgovoriti na spomenutu problematiku?

1. Pod riječju mesh – potiranje misli se na gasl – pranje, i to je poznato kod Arapa koji izgovaraju riječ mesh podrazumijevajući time gasl.

2. U ovom slučaju genitiv se koristi zbog toga što se nalazi pored riječi biruusikum, a to je poznato u analizi rečenice u arapskom jeziku.

3. Kiraet sa genitivom u riječi erdžulikum može podrazumijevati mesh – potiranje po nozi u slučaju da je prekrivena (obučena).

(U sljedećem tekstu navest ćemo razloge zbog kojih se kod učača javlja problematika razumijevanja značenja tokom učenja pojedinih ajeta, inšallah)

 

Podijelite ovaj sadržaj…

Print Friendly  Primjeri problematike razumijevanja pojedinih kur’anskih ajeta pf button bothX