Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Predznaci Sudnjega Dana… (1 dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., je poslao Muhammeda s.a.w.s., sa Istinom, kao posljednjeg Bešira – obveseljivača i Nezira – opominjača, pred nastup Sudnjega Dana, pa stoga On nije ostavio hajra i dobra a da nas nije uputio njemu, niti je ostavio šerra i zla a da nas nije upozorio na njega!

S obzirom na to da je naš ummet – posljednji ummet na ovome svijetu, i da je Muhammed s.a.w.s., – posljednji Božiji poslanik i njihov pečat, Allah dž.š., je učinio da baš mi kao ummet upoznamo se i doživimo sve predznake kijametskoga dana, kako male tako i velike. Allah dž.š., nas je, preko jezika Muhammeda s.a.w.s., potanko obavijestio o svim detaljima koji će se dešavati pred nastup Sudnjega Dana, znajući sigurno to da će se oni neizbježno dešavati, sve jedan po jedan.

Nakon Muhammeda s.a.w.s., neće doći drugi poslanik koji bi nas upoznao sa svim ovim krupnim događajima i detaljima, koji će se dešavati u Ahiriz-Zemanu, koji će svi odreda nagovještavati urušavanje ovoga svijeta kao i početak drugog na kojem će svako naći ono što je sam pripremio sebi: „Ko bude radio koliko trun dobra – vidjeće ga, a ko bude radio koliko trun zla – vidjeće ga!“ (el-Zelzeleh, 7-8.)

Svakom čovjeku je obaveza da vjeruje u Sudnji dan, u džennetske nagrade i džehennemske kazne, ali, većina ljudi, u globalu, ne vide dalje od svoga nosa, i misle da nakon ovog života nema više života, te su, zaokupljeni uživanjima na ovom svijetu, zaboravili na budući svijet, ni malo se ne spremajući za njega.

Zbog svega toga, Allah dž.š., je dao određene znakove i nagovještaje (emarat), koji će nam s vremena na vrijeme potvrđivati sigurnost skorašnjeg nastupa kijametskoga dana, kako se ljudi ne bi zanosili, te kako im dunjalučka uživanja ne bi skrećala pažnju sa Sudnjega Dana.

Potpuno sigurno je to da kada nas Muhammed s.a.w.s., kao Sadikul-Masduk – Iskreni kome se sigurno vjeruje na riječ, obavijesti o nekom nagovještaju Sudnjega Dana, pa se ljudi ubijede u istinitost tog nagovještaja – sigurno će steći još jače ubjeđenje i vjeru u neminovnost nastupa Sudnjega Dana – za kojeg će se onda žustro pripremati, i svu moguću opskrbu dobrim djelima za taj put će pribaviti, prije nego li bude kasno:

“Da čovjek ne bi uzviknuo: ”Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – & . ili da ne bi rekao: ”Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao”, & ili da ne bi rekao kad doživi patnju: ”Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!” & ”Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.” & Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih? & Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.“ (el-Zumer, 56-61.)

Poslanik s.a.w.s., je govorio: „Između mene i moga poslanstva i Sudnjeg dana je blizina kao što su i ova dva prsta međusobno blizu – pa pokaza na srednji prst i kažiprst!“ (Musned Ahmed, br.22860.) „Kada bi se govorilo o Sudnjemu Danu, lice Poslanika s.a.w.s., bi se zacrvenilo i glas bi mu se podigao i razljutio bi se kao da upozorava ljude jutrom ili večerju na vojsku koja će ih napasti!“ (Nesa’i, br.1578., Ibnu Madždže, br.45.)

Ashabima, prvim muslimanima, nije bilo svejedno kada bi čujali za nagovještaje Sudnjega Dana, i njihov hal po ovom pitanju je bio najupečatljiviji onda kada im je Poslanik s.a.w.s., govorio o pojavi Dedždžala, kako se to bilježi u hadisu Nuvasa b. Sem’ana r.a., koji kaže: „Jednog dana, Poslanik s.a.w.s., nam je zborio o Dedždžalu, pa mu glas bijaše i tih i povišen, toliko da smo pomislili da se Dedždžal već pojavio i da se skrio u Medinskim palmama, pa kada bi mu došli, primjetio bi taj strah na našim licima, te nam reče: Šta vam je? Rekosmo: Allahov Poslaniče, jutros si govorio o Dedždžalu, pa si svoj glas podizao i spuštao toliko da smo pomislili da se Dedžal skrio u medinskim palmama. Poslanik s.a.w.s., reče: Ne bojim se ja za vas od Dedždžala; ako se pojavi dok sam ja među vama – ja ću vas odbraniti od njega, a ako se pojavi onda kad ja ne budem među vama – svako će samoga sebe braniti, a Allah je zaštitnik svakom muslimanu…!“ (Muslim)

Brojni nagovještaji kijametskog dana su se već pojavili i desili, i brojni događaji o kojima nam je zborio Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., su se obistinili, tako da sve to zajedno, vjernicima samo iman povećava i vjeru im u srcima učvršćuje, još više vjerujući Muhammedu s.a.w.s., i njegovim riječima Objave; znaci njegova poslanstva i ajeti istine izrečeni s njegova jezika obavezuju svakog iole razumnog čovjeka na čvrsto prihvatanje islama kao vjere!

Kako i neće ljudi ojačati iman i vjeru svoju kada su lični svjedoci realizacije poslaničke teorije u današnju realnost i praksu! Svaki nagovještaj Sudnjega Dana o kojem nam je Poslanik s.a.w.s., zborio, je sama mu’udžiza i dokaz istinitosti njegova poslanstva, pa se teško onima koji su i dalje u stanju negirati poslanstvo Muhammeda s.a.w.s., odbijajući ljude od njegova puta, ili podrivajući sumnje kod neukog svijeta, u njega i njegovu poslanicu!

Kada budemo slušali sve te ajete i hadise koji nam govore o nastupu Sudnjega Dana – sve to mora biti poticaj svakome od nas da se priprema za sve ono što će nastupiti nakon naše smrti, jer je sami Sudnji Dan veoma blizu, i njegovi brojni nagovještaji su se već ispunili, a kada se počnu obistinjavati veliki predznaci Sudnjega Dana onda će se oni dešavati brzinom padanja bisera iz niske onda kada niska bisera pukne. Kada Sunce izađe sa Zapada – vrata tevbe i pokajanja će biti zatvorena, i sa djelima će biti završeno. Tada neće biti od koristi niti iman i vjerovanje, niti tevba i pokajanje. Uspjeće samo oni koji su prije toga povjerovali, i prije toga se pokajali! Allah dž.š., kaže:

„Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ”Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!” (el-En’am, 158.)

„A kada dođe nevolja najveća & Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio & i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao, & onda će onome koji je obijestan bio & i život na ovome svijetu više volio & Džehennem prebivalište postati sigurno. & A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao & Džennet će boravište biti sigurno. & Pitaju te o Smaku svijeta: ”Kada će se dogoditi?” & Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, & o njemu samo Gospodar tvoj zna.“ (el-Nazi’at, 34-44.)

Allah dž.š., kaže: „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu’umin, 18.)

U skladu sa naredbom ovog ajeta, mi ćemo se narednih hutbi upozoravati i opominjati na Sudnji Dan i njegove predznake, kako velike tako i male, ne bi li se na pravi način čuvali od predznaka Sudnjega dana, na ovome svijetu, te i od samih strahota i tegoba Sudnjega dana, na budućem svijetu.

Molimo Allaha dž.š., Gospodara Arša plemenitog, da nas učini jakim i čvrstim vjernicima u Sudnji Dan i njegove predznake, te da nas prekrije Svojim hladom na dan kada drugog hlada osim Njegovog, neće biti!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
X