Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Pravo na slobodu mišljenja i govora

Piše: Abdulvaris Ribo

Među ličnim ljudskim pravima poseban značaj i važnost zauzima pravo na slobodu mišljenja i govora, prije svega što je to pravo neophodno za pomaganje istine i suzbijanje neistine. Pravo na slobodno mišljenje niko ne smije osporavati i zabraniti, jer je ono zagarantirano svakom čovjeku. Javno iskazivanje svoga mišljenja osobina je samo hrabrog i dobronamjernog čovjeka koji time želi dobro za svoju vjeru, istinu, narod i državu.

Štaviše, čovjeka koji, zbog straha za svoju sigurnost i ovosvjetske interese, ne ispoljava javno svoje mišljenje, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatra poniženim i prezrenim.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne prezire samog sebe!” “Allahov Poslaniče, a kako to neko može sebe prezirati?”, upitaše ashabi. On reče: “Tako što vidi da je nešto dužan kazati, ali to ne kaže, pa će ga Allah na Sudnjem danu upitati: ‘Šta te je spriječilo da, radi Mene, kažeš to i to?’ On će odgovoriti: ‘Bojao sam se ljudi’, a Uzvišeni Allah kazat će mu: ‘Preče je bilo da se Mene bojiš.’” (Ibn Madža, Daif Ibn Madža, br. 4080)

Iako je ovaj hadis slab – daif, njegovo značenje potvrđuje kur’anski ajet u kojem Uzvišeni kaže: “…oni koji Allahove poslanice dostavljaju, od Njega strahuju, i koji se nikoga, osim Allaha, ne boje, a dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati.” (El-Ahzab, 39)

 

Sloboda mišljenja i govora neophodna je za ispunjavanje obaveza koje nalaže islam

Uzvišeni Allah obavezao je prije svega ljude od znanja, ali i druge muslimane, da popravljaju društva u kojima žive i da javno govore istinu i u nju pozivaju. Svaki pametan i punoljetan musliman bit će odgovoran pred Allahom i pitan da li je slobodu govora i mišljenja dovoljno iskoristio u svrhu pomaganja istine i pravde. Sloboda mišljenja i govora naročito je neophodna u jednoj od najvećih obaveza (farzova) koju nam naređuje Uzvišeni Allah, a to je naređivanje dobra i suzbijanje zla. Izvršavanje te obaveze neminovno zahtijeva slobodu mišljenja i govora.

Kaže Uzvišeni Allah: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će biti spašeni.” (Alu Imran, 104)

U drugom ajetu, obraćajući se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišeni kaže: “A ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje.” (El-Hidžr, 94) U vezi s potrebom naređivanja dobra i suzbijanja zla, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom, a ako nije u mogućnosti, neka to uradi jezikom (riječima), a ako ni to nije u mogućnosti, neka ga prezre srcem, a to je najslabiji vid imana.” (Muslim, 2/22, i drugi)

 

Za slobodu govora i mišljenja potrebna je hrabrost

Hrabrost je, općenito, jedna od prepoznatljivih osobina pravog vjernika, koji se radi istine i pravde ne boji nikoga, osim Uzvišenog Allaha. Strah i kukavičluk ne dozvoljavaju čovjeku da javno iznosi svoje mišljenje, kritiku i prijedloge, i da tako pomaže pravdu i istinu. Ako ovakvo stanje preovladava u nekom društvu, to je znak propasti tog društva.

U vezi s tim Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada vidiš moj ummet da se zalimu (nasilniku) boji kazati ‘nasilniče’, oprosti se od njega”, tj. od takvog ummeta nema više koristi. (Hakim, Mustedrek, 4/108, sahih sa uvjetima Buharija i Muslima) Ono što kod muslimana rađa i jača hrabrost jeste čvrsto vjerovanje u Allaha i Njegovu moć. Onaj ko je ubijeđen da su korist i šteta samo u Allahovim rukama, da su sva ostala stvorenja samo Njegovi robovi i da se ništa ne može desiti bez Njegovog znanja i dozvole, neće se bojati da kaže istinu pa čak i nepravednom vladaru. Islamski vladari prvih generacija muslimana svoje su podanike odgajali u okrilju hrabrosti i slobode iznošenja svoga mišljenja.

Tako se prenosi da je jedan čovjek rekao Omeru, radijallahu anhu: “Omere, boj se Allaha!”, a Omer mu na to reče: “Tako, izgovori te riječi, jer ako ih ne izgovarate, u vama nema nikakvog dobra, a ako ih mi ne poslušamo, u nama nema nikakvog dobra.” Riječi “boj se Allaha” podrazumijevaju savjet, naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Također, bez slobodnog mišljenja ne možemo zamisliti funkcioniranje šúre – savjetodavnog vijeća, kao osnovnog principa islamske uprave i vlasti, jer za normalno funkcioniranje šúre neminovne su rasprave i diskusije, a to povlači slobodu mišljenja i govora.

 

Riječ istine protiv nepravde najveći je vid džihada

Uzvišeni Allah upozorava na opasnost tajenja istine i znanja i prijeti kaznom onima koji se zbog toga boje drugih mimo Njega i njima se umiljavaju: “A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data, da će je sigurno ljudima objašnjavati i da iz nje neće ništa tajiti!…” (Alu Imran, 187)

A o onima koji istinu prešućuju Uzvišeni kaže: “One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju.” (El-Bekara, 259)

U vezi s tim Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko zataji neko znanje, na Sudnjem danu bit će zauzdan uzdama od vatre.” (Sahihul-džamia, 2/6517)

Najveću odgovornost u promoviranju i javnom iznošenju istine imaju islamski učenjaci. Ta odgovornost i obaveza povlači i veliku nagradu, o čemu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Velikan (prvak) šehida je Hamza b. Abdulmuttalib i čovjek koji dođe nepravednom vladaru, naređujući mu dobro i upozoravajući ga na zlo, pa ga ovaj ubije.” (Tirmizi i Hakim, Sahih, Et-Tergib vet-terhib, 3/225)

Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kazati istinu nepravednom vladaru, to je najvredniji džihad.” (Tirmizi, Ibn Madža i Ebu Davud; vidjeti: Sahih Ibn Madža, br. 4083)

Islam svakom pametnom i punoljetnom pojedincu, pa i skupini, daje pravo da javno iskažu svoje mišljenje i stav, pa makar se radilo o neslaganju sa postupcima vlasti ili vlastodržaca, ali pod uvjetom da ne krše zakon, da ne prave nered i da nikoga ne uznemiravaju. Navodi se da je Alija, radijallahu anhu, dozvolio haridžijama da se okupe i da iznesu svoje zamjerke i stavove, pa im je poslao Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da s njima diskutuje. Spominje se da je tom prilikom oko četiri hiljade haridžija odustalo od svojih stavova i priznalo Aliju za halifu. Alija im je tada rekao: “Budite gdje hoćete, ali među nama je sklopljen dogovor da ne prolijevate krv, da ne činite drumsko razbojništvo i da nikome nepravdu ne nanosite. Ako išta od toga učinite, protiv vas ću pokrenuti rat.” (Nejlul-evtar, 7/97–98) Znači, pojedincu i grupi dopušteno je da javno iskažu svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa postupcima vlasti, ali pod uvjetom da imaju dobru namjeru, a to je popravljanje stanja, a ne da time žele prevlast i sijanje nereda i smutnje u društvu. Prema tome, vlast u državi neće proganjati i neće se boriti protiv svojih neistomišljenika sve dok silom i prijetnjom ne počnu ljude pridobijati na svoju stranu i dok ne počnu sijati nered i smutnju u društvu, udarajući tako na samu sigurnost i stabilnost države.

 

Sloboda mišljenja i učenjaci

Sloboda mišljenja ima poseban značaj kada je u pitanju islamska ulema – učenjaci. Oni moraju imati apsolutnu slobodu mišljenja i stava, jer oni su tumači vjere i u tome ih niko ne smije primoravati na određeno mišljenje i postavljati im uvjete, bez obzira bila to neka vjerska institucija ili vjerski autoritet. Istinskom učenjaku, čije je znanje o vjeri utemeljeno na kur’ansko-sunnetskim argumentima i izvorima, niko ne smije zabraniti da tumači vjeru i da ljude njoj podučava, jer to je njegovo pravo i obaveza koju mu nalaže Uzvišeni Allah.

Kaže Uzvišeni Allah: “A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je data Knjiga, da će je sigurno ljudima objašnjavati i da iz nje neće ništa tajiti, oni su je poslije za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili.” (Alu Imran, 187) Kaže Ibn Hazm: “Kada se ljudi raziđu u pogledu nekog vjerskog pitanja, obaveza je da se obrate na Kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne na nešto drugo, jer Uzvišeni Allah kaže: “A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (En-Nisa, 59) Ovaj ajet ukazuje na to da alim, odnosno učenjak, ima apsolutnu neovisnost u iznošenju mišljenja i u tumačenju vjerskih propisa.

 

Granice slobode mišljenja i govora

Sloboda mišljenja o kojoj govorimo nije apsolutna i bez ikakvih ograničenja. Islam je postavio određene principe i pravila kada je u pitanju sloboda mišljenja da bi tako zaštitio ono što je nepovredivo i kod pojedinca i kod zajednice.

Prvi princip i ograničenje jeste da svako onaj ko iznosi svoje mišljenje, iskorištavajući to svoje pravo, treba imati dobru namjeru, a to je ostvarivanje koristi za svoju vjeru, društvo i sve muslimane, a ne da time želi samo ličnu korist ili sijanje nereda i smutnje među ljudima.

Drugi princip jeste da se iza iznošenja mišljenja ne krije želja za pohvalom, licemjerstvo, omalovažavanje i potcjenjivanje drugih, iznošenje njihovih mahana ili želja za postizanjem neke materijalne koristi i položaja.

Treći princip jeste da, pod izgovorom slobode, nije dozvoljeno napadati islamsko vjerovanje, poslanike, vjerske propise i slično, jer takvi postupci ne samo da nisu dozvoljeni nego čovjeka mogu izvesti iz okvira islama.

I četvrti princip jeste pridržavati se islamskog morala u iznošenju svoga mišljenja, tako što nećemo napadati i kompromitirati tuđu čast i dostojanstvo, jer naše pravo prestaje tamo gdje počinjemo narušavati prava drugih.

 

 
X