Reklame

Poziv za finansijsku podršku realizaciji projekta „Vjesnik Ramazana 2009“

180pregledi
                       

Es-selamu alejkum poštovana braćo i cijenjene sestre,

Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio i mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici Gospodara našeg zaista su istinu donosili. Neka je Allahov blagoslov i mir na sve njih i njihove pomagače, a posebno na našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i sve one koji se žrtvovaše i do nas svjetlost Islama donesoše.

Njihov životni put je ilustrativan primjer kako se ovosvjetski život mora trajno potčiniti naporima za afirmaciju Allahove riječi. To je osnovna zadaća svakog vjernika i smisao njegovog života na zemlji. Na taj način muslimani doprinose uspostavi pravde i reda i suzbijanju  fitneluka, smutnje i anarhije.
Ti savršeni principi temelje se na učenjima Islama koja smo dužni upoznati, a potom ih i drugima predočiti. Posljednji Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao je: “Dostavite od mene makar jedan ajet”. Doprinos dostavljanju Allahovih ajeta, odnosno principa Islama, može biti raznolik. Nekome je Uzvišeni podario znanje i rječitost, pa on usmenim putem doprinosi širenju islamskog učenja, dok je drugima Allah dž.š, podario talenat za pisanje pa oni pisanom riječju populariziraju nauku islama. U svakom slučaju, pozivanje Allahu ubraja se u najljepša i Allahu najdraža djela. Svevišnji veli: “A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: – Ja sam doista musliman”. (Fussilet, 33)
I materijalnim žrtvovanjem doprinosi se islamskoj da’vi. U nekim ajetima naš Gospodar dž.š, pak preferira materijalne doprinose nad tjelesnim, rekavši: “Borite se na Allahovom putu zalažući interese svoje i živote svoje. To vam je, da znate bolje”. (Tevba, 41).
Ovim putem vas obavještavamo da je u pripremi novo izdanje novina „Vjesnik Ramazana“ za 2009.godinu, koji će se evo već petu godinu zaredom štampati inša-Allah u organizaciji Društva studenata „Demus“ Tuzla i Udruženja za promicanje pozitivnih vrijednosti „Most“ Tuzla. Novina će se inša-Allah štampati u minimalnom tiražu od 15 000 komada i uoči mjeseca Ramazana na 20 dana će se besplatno poklanjati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine (prvenstveno u Federaciji, ali i u povratničkim bošnjačkim sredinama u manjem entitetu). Lokacije na kojima braća i sestre na terenu distribuiraju ove novine su džamije, fakulteti, preduzeća i ulice naseljenih mjesta putem ulične podjele. Ovo je jedan od vidova direktnog pozivanja našega naroda vjerovanju u Allaha dž.š., Poslanika Muhammeda s.a.v.s., Kur´an, nevidljivi svijet meleka i džinna,  Allahovo određenje i Sudnji dan. Na ovaj način mi ispunjavamo jedan dio svoje velike obaveze pozivanja našega naroda u Islam i životu u Islamu.
Format novine je A3, a predviđeni minimalni broj stranica je 24. Kao što možete vidjeti iz dosadašnjih izdanja, na pripremi ovih novina radi stručno oformljen tim, različitih obrazovnih i profesionalnih profila, a koji se dotiče različitih tema i oblasti islamskog nauka i ljudskog djelovanja. Svjesni smo da u našem radu pravimo i greške različitih vrsta, ali se trudimo da ih minimiziramo iz broja u broj, iz godine u godinu. Dakle, naš cilj je autentično prezentiranje Islama i njegova afirmacija među Bošnjacima. Osnažujući ovu ideju, vi na direktan način doprinosite osnaženju dini Islama. Stoga je od izuzetne važnosti da nas na tom putu pomažete, i moralno i materijalno, kako bi „Vjesnik Ramazana“ dopro u što veći broj bošnjačkih domova diljem naše domovine, ali i šire. Vašim prilozima, reklamama, donacijama i drugim oblicima pomoći, vi ste u funkciji islamskog misionarstva. Ako protivnici islama troše svoja imanja da bi odvraćali od Allahova puta, zašto da ih mi ne trošimo na Allahovom putu, u borbi za istinu, pravdu i opće dobro svih ljudi. Neka nas Uzvišeni Allah učini promotorima univerzalnih vrijednosti i neka nas pomogne na tom putu! Amin.
Ukupni iznos troškova pripreme za štampu, štampu i distribuciju 15 000 komada novina „Vjesnik Ramazana“ iznosi oko 5 000,00 KM (2 550,00 EUR), što preračunato po jednom primjerku novina iznosi 0,33 KM/kom  (0,17 EUR/kom). Dakle, za vašu jednu konvertibilnu marku ili za vaših pola eura će najmanje trima osobama biti dostavljen poziv za vraćanje Allahovoj dž.š. vjeri i traženje oprosta od Uzvišenog Stvoritelja. Rok za uplate je do 20.6.2009., te vas zbog kratkoće roka, molimo da  ukoliko želite pomoći ovaj projekat, što prije uplatite vaše priloge. Ukoliko bude prikupljeno više finansijskih sredstava od planiranog iznosa, izdavač ima pravo da odštampa veći broj novina od planiranog ili da poveća broj stranica u odnosu na planirani.

Za donirani novčani iznos, ukoliko želite dobiti ćete u protuvrijednosti određeni broj novina da bi ih mogli dijeliti u vašem gradu i okruženju. Npr. za uplaćeni iznos od 330,00 KM ćete dobiti 1 000,00 komada primjeraka novina da podijelite kao pojedinac ili udruženje.
Također, ukoliko osigurate da se neko od pravnih ili fizičkih lica oglašava i promoviše u novinama, u vrijednosti plaćenog oglasa ćete dobiti određeni broj primjeraka novina.
Glavni urednik novina je prof. Muhamed Ikanović, svršenik Islamskog fakulteta Univerziteta u Medini, koji u saradnji sa mnogobrojnim stručnim i odgovornim osobama, već treću godinu uspijeva ponuditi građanima BiH izrazito kvalitetnu i korisnu novinu.
Za više informacija možete nas kontaktirati putem telefona 00387 (0)62 64 54 39 ili e-maila senad@scs.ba (kontakt osoba – Hukić Senad). Svoje uplate možete vršiti kod NLB Tuzlanske banke putem računa Društva studenata Demus broj 1321000311696995 sa naznakom „Za Vjesnik Ramazana“ ili direktno dostavom novca u  sjedišta naših udruženja u Tuzli.

 
 
 
Glavni urednik novina                                                   Voditelj projekta
Muhamed Ikanović, prof.                                          Senad Hukić, dipl. ecc.

X