Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

4 – ”VRLINE STJECATELJA ZNANJA” (Postupanje po znanju i ostavljanje griješenja)

Priredio: Bilal Dervišić
Korisno znanje je znanje koje prati djelo, a učenjak ili daija koji ne postupa po svome znanju bit će pitan o tome na Sudnjem danu. U vezi sa obaveznosti postupanja po znanju i čuvanja od znanja koje ne prate djela, postoje brojni dokazi iz Kur’ana i sunneta, ali i stavovi imama mezheba.
Kaže Uzvišeni Allah: ”O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prate!”
”Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?”
 
Nema sumnje da su bogobojaznost, ustrajnost u prakticiranju Božijih propisa i slijeđenje Kur’ana i sunneta oružje bez kojeg se nikada ne može ni zamisliti učenik koji nastoji steći Allahovo zadovoljstvo i spasiti se nurom znanja, njegovim blagoslovom i zaslugom.
 
Kaže Allah Uzvišeni: ”I bojte se Allaha – Allah vas uči i Allah sve zna.”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da će učenjak biti pitan o svome znanju na Sudnjem danu, dakle bit će pitan o tome šta je radio sa stečenim znanjem.
 
❀ Bilježi Tirmizi od Ebu Berze Eslemija, radijalahu anhu, da je rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Na Sudnjem danu čovjek se neće pomjeriti sa mjesta (obračuna) sve dok ne bude pitan o svome životu – u šta ga je proveo, o svome znanju – kako je radio, o svome imetku – odakle ga je stekao i u šta utrošio, i o svome tijelu – u šta ga je pohabao.’“
❀  Bilježi Muslim od Usame ibn Zejda, radijallahu anhu, da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek pa će biti bačen u Vatru. Crijeva će mu se prosuti a on će kružiti oko njih kao što magarac kruži oko mlina, pa će se okupiti oko njega stanovnici Džehennema govoreći: ‘Šta je tebi, čovječe?! Zar nisi naređivao dobro, a zabranjivao zlo?’ ‘Jesam’, reći će. ‘Naređivao sam dobro, ali ga nisam činio i zabranjivao sam zlo a sâm sam ga činio.”’
 
– Ovo je primjer zbog kojeg se naježi koža na tijelu, a ova kazna nagoviještena je svakome onome ko ne radi po znanju koje mu je Uzvišeni Allah podario, već se samo zadovoljava time što drugim ljudima naređuje i zabranjuje, a sam se odaje griješenju daleko od ljudskih očiju. Međutim, činjenica je da se od Allaha Uzvišenog ništa ne može sakriti, tako da će grješnika koji uspije skriti svoje griješenje na dunjaluku, toliko da ljudi čak pomisle da je ispravan – Uzvišeni Allah osramotiti pred svima na Sudnjem danu. Otuda su časni ashabi, radijallahu anhum – iako su bili na velikom stepenu bogojaznosti i pridržavali se Allahove Knjige i Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta – strahovali da neće biti zaustavljeni na Sudnjem danu i pitani o svome znanju, tj. da li su radili po njemu ili ne.
 
❀  Od Ebu Derda’a, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Bojim se da mi se na Sudnjem danu ne kaže: ‘Jesi li znao ili nisi?’, a da odgovorim da sam znao, pa da ne ostane nijedan ajet iz Allahove Knjige, koji naređuje ili zabranjuje, a da mi ne dođe pitajući me da li sam izvršio svoju obavezu, tako da me ajet naredbe upita: ‘Jesi li naređivao?’, a ajet zabrane: ‘Jesi li zabranjivao?’, zato se utječem Allahu, dž.š., od znanja koje ne koristi.” (Džamiu Bejanil-ilmi ve fadiletihi, 2/3)
❀  Od Ebu Derda’a, radijallahu anhu, također se prenosi da je rekao: ”Nemoj biti učenjak ako nećeš  raditi po stečenom znanju. Jer, plod znanja je rad, a od korisnog znanja ljudi vide tragove na onome ko ga nosi: nur na njegovom licu, bogobojaznost u njegovom srcu, ispravnost u ophođenju, iskrenost sa Allahom, ljudima i sa samim sobom.” (Ahkamul-ulema, 57)
❀  Prenosi se od Hasana el-Basrija da je rekao: ”Kada čovjek (iskreno) traži znanje, ne prođe mnogo vremena dok se to ne pokaže u njegovoj skrušenosti, ophođenju, jeziku, pogledu i djelima.” (El-Džamiu li ahkamir-ravi ve adabis-samia, 1/142)
 
– Borba protiv svoje duše u pogledu ostavljanja grijeha, stjecatelju znanja pomaže u stjecanju blagoslova nauke, njena nura i iskrenosti, zato što griješenje ostavlja tmine na srcu, a na potamnjelom srcu nema mjesta za svjetlo znanja, osim s pokajanjem i iskrenošću prema Uzvišenom Allahom. Prve generacije muslimana shvatale su da je ostavljanje grijeha temelj bez kojeg se znanje ne može stjecati, pamtiti, učvršćivati i ne zaboravljati.
 
❀  Od Bišra ibn Harisa bilježi se da je rekao: ”Ako želiš da učiš, ne griješi.” (E-Džamiu li ahkamir-ravi ve adabis-samia, 1/258)
❀  Bilježi se od Kasima ibn Abdurrahmana da je rekao: ”Rekao je Abdullah: ‘Ja vjerujem da čovjek zaboravlja znanje zbog grijeha koji uradi.” (E-Džamiu li ahkamir-ravi ve adabis-samia, 1/258)   
 
– Zato je interesantno da se imam Šafija, Allah mu se smilovao, koji je bio poznat po brzini pamćenja (dovoljno je bilo da pogleda u stranicu i odmah je zapamti, ali jednoga dana vidio je otkriveno stopalo neke žene koja je prolazila pored njega i nakon toga morao je dva puta da pročita stranicu da bi je zapamtio), žalio svome učitelju Veki’i kako mu se pamćenje usporilo jednog dana, pa ga je uputio na pravi lijek, a to je ostavljanje grijeha i odstranjivanje iz srca svega što udaljava od Allaha Uzvišenog. O tome je rekao imam Šafija:
 
Požalio sam se Veki’i za loše pamćenje
pa me je posavjetovao da se klonim grijeha
 
I obavijestio me da je znanje nur
a Allahov nur se ne poklanja grješnicima.
 
-Ukoliko se srce zabavi ovosvjetskim stvarima, nema nikakve sumnje da će ga to odvesti daleko od puta nauke, a srce koje su zacrnjeli grijesi šejtan okreće od spominjanja Uzvišenog Allaha i učenja sve dok u potpunosti ne zaboravi na učenje.
 
Kaže Uzvišeni Allah: ”Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha…”
 
– Rekao je imam Ibn Munadi: ”Za pamćenje postoje određeni uvjeti, a jedan od njih jeste suzdržavanje od svih manjkavosti, tj. ostavljanje grijeha – a to je stanje kada čovjek suzbija svoju strast i potpuno se okrene Uzvišenom Allahu, njegov sluh se otvori i razum mu se očisti od nečistoće.
 
– Pod nečistoćom se podrazumijevaju grijesi koji prekrivaju srce, kao što kaže Uzvišeni: ”A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova.”
 
– Stoga stjecatelj znanja treba kontrolirati svoja stanja i preispitivati se u svakom trenutku u kojem pomisli na grijeh, ali isto tako treba se čuvati samoobmane i šejtanskih došaptavanja.
 
– Postoji čvrsta veza između znanja i djela, koja omogućava čišćenje duše od svih prljavština, odnosno znanje i djelo utječu na čišćenje duše kao što voda utječe na čišćenje tijela. Uzvišeni Allah nazvao je nauku i ibadet životom: ”O vi koji vjerujete, odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozove onome što vas oživljava.”
 
– Zato je znanje od kojeg će njegov vlasnik imati koristi na ahiretu ono znanje koje prati djelo i to je trajno znanje.
 
❀  Alija, radijallahu anhu, rekao je: ”Znanje poziva djela, pa ako se ne odazovu, ono odlazi.” (Iktidaul-ilmil-amele, 36)
❀  Hubejb ibn Ubejd rekao je: ”Tražite znanje, pamtite ga i koristite se njime. Nemojte ga učiti da se uljepšavate njime, jer bojati se da, ako vam se život odulji, da ćete se kititi znanjem kao što se čovjek kiti odjećom.” (Iktidaul-ilmil-amele, 34)
❀  Fudejl ibn Ijad rekao je: ”Učenjak je neznalica u onome što je naučio sve dok svoje znanje ne pretoči u praksu, a tek kada znanje pretoči u praksu, onda je učenjak.” (Iktidaul-ilmil-amele, 44)
❀  Malik ibn Dinar je rekao: ”Ukoliko učenjak ne radi po svome znanju, njegovi savjeti sklizavaju sa srca kao kapi vode sa glatkog kamena.” (Sifetus-saf’veti, 3/238)
 
– Jedan od najljepših savjeta na ovu temu jeste savjet imama Gazalija svome učeniku: ”Kada bi učio nauku sto godina i sastavio hiljadu knjiga, ne bi bio dostojan Allahove milosti osim sa djelima, a to na osnovu riječi Allaha Uzvišenog koji kaže: ‘I da je čovjekovo samo ono što sam uradi’, i riječi: ‘Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela.”’ (Ejjuhel-veled, 99)
 
– Također, imam Gazali, podstičući na postupanje po stečenom znanju, savjetovao je svome učeniku kako bi bio koristan na ovom i na onom svijetu: ‘Znaj, danas će te znanje udaljiti od griješenja i podstaknuti na pokornost, a sutra će te udaljiti od džehennemske vatre samo ako budeš radio po njemu, i znaj, nećeš požaliti za prošlim danima govoreći sutra: ‘Vrati nas, radit ćemo dobro.”’ (Ejjuhel-veled, 109)
 
Iz serijala: ”Vrline stjecatelja znanja”. Pogledaj:
 
 
Nastavlja se inšallah…X