Ostalo

Postupak sa vakufskim stvarima koje su izgubile svoju svrhu?

94pregledi
               
Pitanje: Es-selamu alejkum! Kakav je postupak sa vakufskim stvarima koje se nalaze u mesdžidima a nemaju, odnosno izgubile su svoju svrhu? Naime, u mom džematu ima kompjuter koji je uvakufljen, ali je star (Pentium II) i stari tepisi koji više ničemu ne služe ili ne želimo da ih više primamo. Molim vas da mi kroz odgovor malo više objasnite o odnosu prema vakufima.

Odgovor: Osnova je da nije dozvoljeno prodavati vakufsku imovinu kao što se prenosi u predaji od Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’Udijeli njegovu osnovu, ne smije se prodavati, niti poklanjati, ali će se njegovi plodovi dijeliti.’’ (Buharija)
Međutim, ako će vremenom doći u pitanje svrsishodnost vakufa, tj. da određeni vakuf izgubi svoju vrijednost, ili ako se zgrada sruši, zemlja natopi i tome slično, onda je dozvoljeno prodati taj vakuf s tim da se za iznos koji je naplaćen mora kupiti nešto tome slično ili isto kako bi nadomjestilo funkciju vakufa. Ovo je stav imama Ahmeda, Malika, Ibn Tejmijje i Ibnul-Kajjima. Dokaz tome je predaja u kojoj se spominje da je Omer, r.a., napisao Seadu, r.a., vezano za bejtul-mal u Kufi, kako je ta zgrada postala trošna te da se prenese mesdžid sa tržnice prodavača hurmi, i da se nakon toga novi bejtul-mal postavi ispred kible džamije. Ovaj događaj se odvijao u prisustvu ashaba i niko se od njih tome nije suprotstavio, što je predstavljalo konsenzus.

Isti je slučaj sa kurbanom koji povede hadžija pa se povrijedi prije nego što dođe na mjesto gdje ga treba zaklati. Ako ga zakolje, bit će mu valjan s tim da se ne dovede u situaciju da ugine ili da ga ne bude mogao iskoristiti ili da mu bude otežano dovesti ga.

Tome se može dodati mišljenje da nema smisla zadržavanje predmeta, placa ili određenog oblika vakufa ako od njega nema koristi i sevape osoba koja ga ja uvakufila. Na taj način se gubi cilj vakufske imovine, dok će se njegovom prodajom te kupovinom novog vakufa postići korist i cilj. Ovaj stav je zastupao imam Ahmed. Imam Ebu Hanife također je rekao da je dozvoljeno prodati vakuf zbog ovakvih razloga.

Glede postavljenog pitanja i kompjutera, slučaj će sagledati onaj ko je odgovoran za taj vakuf sa šerijatski obrazovanom osobom te će, na osnovu činjenica koje se budu našle pred njima kao odgovornom komisijom, donijeti zaključak o koristi koja može proizaći iz te prodaje. Također, neophodno je napomenuti da su obavezni bez zadržavanja novca kupiti iste te aparate ili ono što će nadomjestiti njihovu ulogu i produžiti sevap vakifima. Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Salih el-Fevzan
Preveo priredio: Harmin Suljić, prof.

X