Post

Post trudnice?

1.06Kpregledi
Pitanje: Esselamu Alejkum. Imam pitanje u vezi posta. Imam sina 3 mjeseca starog, dojim ga i dodajem mu još hrane. Čitala sam da žena koja doji nije dužna postiti dok doji dijete ali kada prestane sa tim dužna je napostiti i još sam čitala da žena ne bi trebala da gladuje dok doji jer onda se iz masnoće koju žena ima u sebi puštaju ti neki otrovi koji mogu doći i do mlijeka koji onda djetetu škode. Ja nisam sigurna da li mi je opravdano što ne postim i to mi je veoma žao. Molim vas da mi to malo bolje pojasnite; puno vam hvala unaprijed. Esselamu Alejkum.

Odgovor:Šejh Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim, u svom poznatom djelu „Sahihu Fikhil-Sunneh“, 2/125., kaže slijedeće:

1. Trudnica i dojilja – ako se budu plašile po svoje dijete imaju pravo ne-postiti dane ramazana, shodno riječima Allahova Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Allah dž.š., je oslobodio musafira od jednog dijela namaza, i musafira, trudnicu i dojilju od posta!“ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ahmed, 4/347.)

Islamska ulema se razilazi u tome šta trudnicu i dojilju sljeduje kasnije zbog nepošćenja dana ramazana:

1. Obaveza im je napostiti propuštene dane i za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Ovog stava je imam Malik, imam Šafija i imam Ahmed.

2. Obaveza im je samo napostiti propuštene dane, a nije im obaveza za propuštene dane hraniti siromahe. Ovog stava je imam Evza’ija, Sevri, Ebu Hanife i njegovi učenici, Ebu Sevr, Ebu ‘Ubejd, koji su analogno musafiru i bolesniku riješili problematiku trudnice i dojilje.

3. Obaveza im je da za svaki dan nahrane siromaha, a nije im obaveza napostiti propuštene dane. Ovog stava je Ibnu Abbas, Ibnu Omer, Ishak, i odabrano je mišljenje šejha Albanija rhm..

Od Abdullaha ibnu Abbasa r.a., se bilježi predaja: „Bila je data olakšica starcu i starici da ne poste i da za svaki propušteni dan nahrane siromaha i da kasnije neće napaštati propuštene dane, i ako su mogli izdržati post, nakon čega je ta olakšica derogirana ajetom: „Ko od vas u ramazanu bude kod kuće neka ga isposti!“ (el-Bekara, 185.) – tako da je olakšica ostala samo za starca i staricu koji nisu u stanju izdržati post, kao i trudnica i dojilja ako se budu plašile po svoje dijete, gdje će nahraniti za svaki propušteni dan siromaha.“ (Predaja je sahih, a bilježi je Ibnul-Džarud, br.381.)

Abdullah ibnu Abbas r.a., je naredio ćerki koja je bila trudna, da ne posti, rekavši joj: „Ti imaš status starca koji nije u stanju postiti, stoga jedi (nemoj postiti), i za svaki propušteni dan udjeli pola sa’a ražnja.“ (Predaja je sahih, a bilježi je Abdurrezzak, br.7567., i Darekutni, br.2/206.)

Nafi’a rhm., kaže: „Ćerka od Abdullaha b. Omera r.a., je bila udata za jednog kurejšiju i bila je trudna. Jednog ramazanskog dana je mnogo ožednila, pa joj je Ibnu Omer r.a., naredio da jede i da za svaki propušteni dan nahrani siromaha.“ (Predaja je sahih, a bilježi je imam el-Darekutni, 2/207.)

4. Trudnica će samo napostiti propuštene dane, dok će dojilja napostiti propuštene dane i za svaki taj dan će nahraniti siromaha. Ovog je stava imam Malik, i jedno je od mišljenja šafijske pravne škole.

5. Trudnica i dojilja – niti će naknadno postiti a niti će hraniti siromaha zbog propuštenih dana ramazana!? Ovog je stava imam Ibnu Hazm.

Najjače mišljenje, od spomenutih, po meni (šejh Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim), jeste to da trudnica i dojilja neće postiti i da neće naknadno napošćavati propuštene dane, ali da će nahraniti siromaha za svaki propušteni dan posta, što je stav Ibnu Abbasa i Ibnu Omera r.a., i ne bilježi se da im se iko od ashaba suprostavio u mišljenju. Hadis Ibnu Abbasa ima status „ref’a“, jer je to hadis ashaba koji je izrečen u povodu tefsira vezanog za povod objave ajeta, tako da je ovaj hadis u isto vrijeme i musned-hadis, kako je to poznatije u nauci „mustalaha“, a Allah najbolje zna.

Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, br.1144., je drugačijeg stava u odnosu na šejha Ebu Malika Kemal b. el-Sejjid Salima, koji kažu: „Ako se trudnica bude plašila po svoj život ili po život dijeteta, neće postiti, ali će morati napostiti propuštene dane. Ona će imati status bolesnika koji nije u stanju postiti ili se plaši da će post štetno djelovati na njegovo zdravlje. Allah dž.š., kaže: „A ko bude bolestan ili bude na putu – onda neka naposti kasnije isti broj dana!“ (fetvu su potpisali: šejh Abdullah b. Meni’, šejh Abdullah b. Gudejjan, šejh Abdurrezzak ‘Afifi, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm.) – a Allah najbolje zna!

Odgovorio: Sead Jasavić, prof.fikha

X