PITANJA I ODGOVORI

Post mjeseca ševala ako čovjek nije ispostio sve dane ramazana?

273pregledi

Pitanje: Ima li smetnje da čovjek koji nije ispostio ramazan posti šest dana mjeseca ševala? Postupi li tako, hoće li postići vrijednost besprekidnog posta?

Odgovor: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti mjesec ramazan, a zatim posti šest dana mjeseca ševala imat će nagradu kao da je postio cijelu godinu” (Muslim). Islamski učenjaci nemaju jednoglasan stav o pošćenju nafile prije napašćanja propuštenih dana ramazanskog posta. Neki autoriteti smatraju da se prvo mora ispostiti cijeli ramazan, a zatim postiti šest dana ševala. Drugim riječima, onaj ko iz opravdanih razloga (putovanje u udaljeno mjesto, teška bolest) nije ispostio cijeli ramazan – mora prvo napostiti dane ramazana koje nije postio, a tek onda postiti šest dana mjeseca ševala. Kod mnogih se žena (jer većinom ne isposte ramazan u cijelosti) javlja nedoumica hoće li prvo postiti nafilu ili će napostiti dana ramazanskog posta. Na drugoj strani imamo islamske učenjake koji smatraju da obveznik može postiti nafilu o kojoj je riječ, a zatim će napostiti dane ramazanskog posta koje je ispustio. Ovdje nije na odmet da čovjek bude preodstrožan, pa da postupi prema prvom mišljenju – ako je u mogućnosti. A ako pak postupi prema drugom mišljenju, u kojem je jedna širina, neće pogriješiti. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

X