Čistoća

Poremećaji u mjesečnom ciklusu?

48pregledi
             
Pitanje: Tokom mjesečnog ciklusa dešava se da on kod mene traje četri dana, a zatim prestane u trajanju od tri dana. Sedmog dana menstruacija se ponovo pojavi, ali u slabijem intenzitetu. Potom krv postane smeðe boje sve do dvanaestog dana. Molim Vašu eminenciju da mi ukažete na ono što je ispravno u vezi s tim.
 
Odgovor: Prva četri dana, kao i šest dana (od sedmog do dvanestog) jesu dani mjesečnog ciklusa. Tokom tih dana ti si dužna da ne klanjaš i ne postiš, nije dozvoljeno da imaš spolni akt s mužem. Nakon prva četri dana dužna si se okupati, obavljati namaz i možeš imati spolni kontakt sa svojim mužem u danima kada si čista (tj. izmeðu četiri i šest dana kada imaš odljev). U tom periodu čistoće možeš i postiti, a ako je to tokom ramazana, onda si dužna postiti. Nakon što proðe šest dana, dužna si se okupati, klanjati i postiti (ako je ramazan), kao što to inače rade žene kada su čiste. Mjesečni ciklus, tj. menstruacija, kod nekih žena je duži, a kod nekih kraći, te može biti u kontinuitetu, a može biti i u prekidima. Neka nas sve Allah uputi na ono čime je zadovoljan i neka nas i tebe obdari ispravnim shvatanjem vjere i ustrajnošću u njoj.

Šejh Ibn-Baz

X