Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Pokajanje – tewba

Preveo: Adnan Maglić

Ne postoji čovjek kojem nije odreðeno da griješi i pravi prijestupe. Zato je svakom nareðeno da se pokaje Allahu dž.š., vrati se svome Gospodaru, ostavi grijehe koje je učinio i zamoli za njihov oprost. Ova konstatacija je u skladu sa čovjekovom prirodom sa kojom je stvoren. O njoj govore i potvrðuju je Kur’an i Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Imam Tirmizi bilježi hadis u kojem Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem kaže: ”Svaki sin Ademov (čovjek) griješi, a najbolji griješnici su oni koji se mnogo kaju.” U drugom hadisu kojeg bilježi imam Muslim od Ebu Hurejre, r.a. stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, Allah dž.š. bi vas zamijenio narodom koji će griješiti i moliti Allaha dž.š. za oprost, a On će im praštati.”

Pokajanje u islamu nije stvar do koje je nemoguće doći, niti se radi o komplikovanim etapama kroz koje pokajnik može proći samo uz uloženi veliki trud i napor. Pokajanje je jednostavno i lahko. Njegova vrata su u svakom trenutku otvorena i na njih može ući ko god se želi pokajati i od grijeha očistiti. Od Allahove dž.š. milosti ga neće niko otjerati, sa Allahovih vrata ga neće niko vratiti. Izmeðu njegove tewbe i Allaha dž.š. nema nikakvog posrednika ma koliko bili veliki i mnogobrojni njegovi grijesi. Kaže Uzvišeni:

”Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.)

Islam ne posmatra pokajanje kao običnu stvar čije je postojanje i izostanak na istom stepenu. Pokajanje čini sam čovjek i radi svoje lične koristi. Najprječe je da se pobrine za sebe. Ako sebi želi dobro pokajat će se, a ako želi nešto mimo toga onda nek radi šta hoće.

Islam podstiče i budi u čovjeku želju za pokajanjem. Nareðuje mu da požuri s tewbom i ostavljanjem grijeha prije nego doðe Dan u kojem griješnik neće moći ostvariti ono što želi, dan u kojem neće moći nadoknaditi ono što je propustio. Toga dana će se kajati zbog učinjenih grijeha, teško će mu biti zbog stanja u kojem se nalazi i svega što ga je prošlo.

Veliki broj kur’anskih i hadiskih tekstova ukazuje na Allahovu dž.š. ljubav prema pokajnicima i Njegovu radost zbog njihovog pokajanja. Kaže Uzvišeni:

”Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222.)

Bilježi imam Muslim od Ebu Hurejre, r.a. da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Allah dž.š. se više obraduje pokajanju Svoga roba nego što se neko od vas obraduje pronalasku svoje izgubljene životinje.”

Islam od osobe koja je učinila grijeh traži samo da ga odmah napusti, osjeti grižnju savjesti zbog učinjenog, čvrsto odluči da se neće vratiti tom grijehu, te zatraži oprosta od Allaha dž.š. za sve što je uradio. Kaže Allah dž.š.:

”Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.” (En-Nisa, 110)

Bilježi imam Ahmed da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Otkup za učinjeni grijeh je kajanje.”

Kroz ovaj kratki osvrt na pokajanje primjećujemo koliko je islam lagahna vjera, kako je tolerantan kad je u pitanju tewba pokajnika i kako apsolutno ne otežava onome ko se želi pokajati i vratiti na Pravi put. Uočili smo, takoðer, veliku razliku izmeðu islama i drugih vjera, kako u ovom tako i drugim segmentima. Islam nije vjera koja griješnika zauvijek protjeruje tako što mu ne oprašta grijeh, ne prima njegovo pokajanje osim ako izvrši samoubistvo, pati svoje tijelo ili da njegova duša ostane u prljavim i nečistim tijelima desetine ili stotine godina. Ova vjera ne želi osramotiti griješnika niti drugima dati do znanja koji je grijeh počinio. Ne traži od čovjeka da na kućnim vratima napiše i obznani kakav je prijestup počinio kao što je to slučaj sa zakonom jevreja. Islam ne želi otkriti počinjeni grijeh osim onoliko koliko to sam čovjek uradi. Naprotiv, on podstiče čovjeka da sakrije i ne govori drugima za prijestup koji je napravio te da koristi sva preporučena sredstva za opraštanje tog grijeha.

Za pokajanje u islamu nam nisu potrebni svećenici, stolica i ispovijedanje pred nekim drugim mimo Allaha dž.š. Ono ne ostaje lebditi nad čovjekovom glavom od čega navodno ne može nikada pobjeći niti ga se riješiti. U islamu za iskreno pokajanje nije protrebna indulgencija koju griješniku daje svećenik, shodno ovlaštenjima koja mu je crkva dodijelila.

Put islama nije nepristupačan i ne traži od griješnika da proðe kroz sve te složene i komplikovane procedure. To ukazuje na savršenost u postavljanju vjerskih propisa, pravednost njegovog zakona i lahkoću puta kojem poziva.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 26 Svibanj 2008 08:47
X