Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Poimanje ljubavi u islamu (2 dio)

Priredio: Abdulvaris Ribo

Ljubav u ime Allaha, dž.š.: Najvažnija ljubav u životu je ljubav prema Allahu i radi Allaha. Allah je apsolutno dobro i od Njega dolazi samo dobro. Nama je naređeno da volimo Allaha kao svoga Gospodara i da volimo svako dobro koje postoji na ovome svijetu. Druge volimo u ime Allaha, radi dobra i vrlina koje su pri njima, i to je uzvišena i plemenita ljubav, koja će nam donijeti korist i na ovome, ali posebno na onome svijetu.

I ljubav prema osobi drugog spola (ženi ili mužu) treba da bude radi Allaha, odnosno radi moralnih i plemenitih osobina koje su pri toj osobi, a koje Allah voli. To je prava i istinska ljubav, naravno koja se nadopunjava i ostalim elementima, kao što su ljepota, ugled i sl. Ako zavolite neku osobu (ženu ili muškarca) samo zbog vanjskog izgleda, a pri sebi ima mnoštvo negativnih osobina i nedostataka, ubrzo ćete se uvjeriti da je sa takvom osobom život nemoguć i da tjelesna ljepota nije prava i trajna vrijednost. Ovo je sve pod uvjetom da ste vi dobri i plemeniti, jer ako ste kao i osoba s druge strane, onda je takav život moguć, jer imate zajedničke osobine i karakteristike.

Buharija i Muslim bilježe sljedeći hadis: ”Ko bude imao troje, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli čovjeka samo radi Allaha i da mrzi da se vrati u kufr, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru.”

Ova ljubav je iskreni osjećaj koji nema primjese interesa, strasti, nije prouzrokovan rodbinskim vezama i odnosima, niti je reakcija na učinjenu uslugu. To je ljubav radi i u ime Allaha između dva mu’mina, moralna, koji su korisni kako ummetu, tako i čitavom čovječanstvu.

U Muslimovom ”Sahihu” nalazi se hadis u kojem je jedan čovjek želio da posjeti svoga brata (po vjeri), pa mu je Allah, dž.š, poslao meleka u liku čovjeka koji ga upita: ”Gdje si pošao?” On odgovori: ”Idem u posjetu svom bratu, tom i tom.” Melek mu reče: ”Da li među vama postoji rodbinska veza?” Čovjek odgovori: ”Ne.” ”Da li ti je on učinio kakvo dobro pa mu na tu uslugu želiš uzvratiti?’’, ponovo upita melek. Čovjek opet odrično odgovori. Melek upita: ”Pa šta je razlog tvoje posjete njemu?” Čovjek reče: ”Volim ga u ime Allaha, dž.š.”, na što mu melek uzvrati riječima: ”Raduj se, Onaj u čije ime voliš dotičnog poslao me da te obradujem viješću da te Allah voli radi tvoje ljubavi prema tom čovjeku.”

Oni koji se vole u ime Allaha, dž.š, bit će na Sudnjem danu u hladu Allahovog Arša, kada neće biti drugog hlada osim Njegovog. A u hadisi-kudsijju stoji: ”Moja je ljubav obavezna za one koji se vole radi Mene i koji se radi Mene posjećuju.”
Allah, dž.š, kaže: ”Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.” (Ez-Zuhruf, 67)

Ljudi će na Sudnjem danu biti podijeljeni u dvije skupine: oni koji su na dunjaluku bili prijatelji i radi prolaznih interesa sklapali veze i na tome zasnivali svoje odnose, ali će se oni okrenuti jedni protiv drugih proklinjući se međusobno.

Druga skupina je ona za koju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:”Među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni poslanici ni šehidi, a kojima će i jedni i drugi zavidjeti radi njihovog položaja kod Allaha.” Ustade jedan beduin koji je bio izdaleka, te mahnu rukom i reče: ‘’Opiši nam ih, Allahov Poslaniče!’’ ”To su oni koji su se zavoljeli u ime Allaha, nevezani rodbinskom vezom, niti je ta ljubav radi imetka. Tako mi Allaha, njihova lica su ispunjena nurom, oni su na uzvišenjima od svjetlosti, ljudi će strahovati na danu Sudnjem, a oni neće strahovati, ljudi će se jako prepasti tada, a oni neće. Oni su Allahovi prijatelji, neće se imati čega bojati, niti za ičim tugovati.” Mi moramo nastojati da dostignemo te stepene i da druge podstičemo da gaje bratska osjećanja ljubavi u ime Allaha, dž.š, a da ukazujemo na opasnost i štetnost odnosa koji počivaju na koristoljublju i prolaznim, niskim interesima. Ako to nismo u stanju, onda se barem nastojmo osloboditi osjećanja prezira i zavisti prema drugim muslimanima, jer na to nas upućuje Kur’an: ”Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv.” (El-Hašr, 10)

Islam traži da naša srca budu čista od navedenih bolesti za koje Allahov Poslanik, s.a.v.s, kaže: ”Među vas se uvukla bolest koja je harala u narodima prije vas: zavist i mržnja, a mržnja je opasna poput britve. Ja ne velim da ona brije kosu, već uništava (brije) vjeru.”

Ljubav u ime Allaha, dž.š, ima i svoje stepene:
1. Ljubav koja je izraženija i jača prema svome bratu u vjeri nego prema samom sebi. Takvi su bili ashabi, r.a, pa ih je Allah, dž.š, opisao riječima: ”I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili, oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno, a oni koji se sačuvaju uskogrudnosti, oni će sigurno uspjeti.” (El-Hašr, 9)

2. Da voliš svome bratu u islamu ono što voliš sebi. Buharija i Muslim bilježe u svojim zbirkama sljedeći hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s: ”Niko od vas neće vjerovati (imati potpun iman) sve dok svome bratu (po vjeri) ne bude želio ono što želi samom sebi.”

3. Da očistiš svoje srce od mržnje, zavisti i drugih bolesti kada se radi o odnosu prema drugim muslimanima.

 

 
X