Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Pogled šiita na muslimane ehlis-sunneta (2 dio) – Vrijeđanje imama četiri mezheba…

Piše: mr. Safet Kuduzović

Zamolili smo šiitske učenjake i velikane da nam predstave svoja ubjeđenja u pravom svjetlu, daleko od bilo kakvih “umotavanja” i obmanjivanja. Bili su iskreni i udovoljili našem zahtjevu. Hvala im na usluzi. Poslušajmo iz isključivo šiitskih izvora kako izgleda njihova akida i vjera: Ogovaranje sunnije:

 1. Velikan šiitske vjere imam Homeini kaže: “Zabranjeno je ogovaranje vjernika (tj. šiita), a dozvoljeno je ogovaranje neistomišljenika (tj. sunnija), osim kada okolnosti iziskuju da se ne spominju.” (Homeini, El-Mekasibul-muharreme, 1/249, štampa Iran)
 2. Abdul-Muhsin šehidul-mihrab, veliki Homeinijev mezimac, kaže: “Treba znati da je zabranjeno ogovarati isključivo pravovjerne, one koji imaju ispravna ubjeđenja, kao vjerovanje u dvanaest imama. Stoga ogovaranje neistomišljenika (sunnije) nije zabranjeno.” (Ez-Zunubul-kebire, 2/267, štampa: Ed-Darul-islamijje, Bejrut, 1988.)
 3. Muhammed b. Hasan en-Nedžefi kaže: “U svakom slučaju, zabrana ogovaranja odnosi se izričito na vjernike koji priznaju dvanaest imama, čak i kad bi porekli jednog od imama, a ne na druge poput nevjernika i neistomišljenika.” (Dževahirul-kelam, 22/63)

Atak na čednost sunnija

 1. Šiitski velikan i šejhul-islam El-Medžlisi, kao i imam El-Kulejni, bilježi od El-Bakira da je rekao: “Svi ljudi su kopilad osim nas šiita.” (Biharul-envar, 24/311, poglavlje 67, i Er-Revda, br. Predanja, 431 )
 2. Veliki učenjak Abdullah b. Šibr spominje predanje u kojem stoji: “Na Sudnjem danu ljudi će biti prozivani po imenima majki, osim nas šiita: mi ćemo biti prozivani po imenima očeva zbog čistote našeg porijekla.” (Teslijetul-fuad, str. 162, Darul-ealemi, Bejrut) Dakle, sunnije, kao i ostali ljudi, bit će prozivani po imenima majki zbog nevaljalog porijekla, tj. nemorala, jer se kopile pripisuje majci, a ne ocu.
 3. Veliki šiitski autoritet Redžeb el-Bersi kaže: “Aiša (Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga) sakupila je četrdeset zlatnika čineći nemoral, potom ih je poklonila onima koji su se borili protiv Alije.” (Mešarilul-envar, str. 86, Darul-ealemi, Bejrut)
 4. Šejhul-islam šiitske vjere Niametullahi el-Džezairi spominje da je Omer b. El-Hattab imao takvu vrstu bolesti unutar analnog otvora da za nju nije bilo lijeka osim sperme muškaraca. (El-Envarun-nuamanijje, 1/63)
 5. Zejnuddin en-Nebati, veliki šiitski učenjak, kaže da je Omer prljavog porijekla i da je njegova nena bila nemoralna. (Es-Siratul-mustekim, 3/28)
 6. U istom djelu, 3/30, spominje da je pred Osmana dovedena žena nad kojom je trebalo izvršiti šerijatsku kaznu. Osman je prvo počinio blud s njom, a potom je naredio da se kamenuje.

Proglašavanje ashaba nevjernicima

 1. Bilježi El-Kulejni u El-Kafi, 8/predanje br. 523, u kojem stoji da je Ebu Abdullah u komentaru ajeta: “Gospodaru naš, pokaži nam džinne i ljude, one koji su nas u zabludu odveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji”, rekao: “To su njih dvojica, a on je bio šejtan.” El-Medžlisi u svome komentaru na El-Kafi koji se zove Mir’atul-ukul, 26/488, kaže: “Njih dvojica”, tj. Ebu Bekr i Omer, a “on”, tj. Omer, bio je šejtan.
 2. U tefsiru El-Ajašija, 1/212, u komentaru ajeta: “…i ne slijedite šejtanove stope”, stoji: “Šejtanove stope, tako mi Allaha, su vladavina toga i toga”, tj. Ebu Bekra i Omera.
 3. U istom tefsiru, 1/307, u komentaru ajeta: “Oni koji vjeruju, potom uznevjeruju, potom vjeruju, potom uznevjeruju, potom svoje nevjerovanje povećaju”, kaže: “Ovaj ajet je objavljen povodom njih dvojice”, tj. Ebu Bekra i Omera.
 4. Murteda en-Nedžefi u knjizi Es-Sebatu mines-selef, str. 7, kaže: “Poslanik je iskušan ashabima koji su se odmetnuli od islama nakon njega, osim malog broja njih.”
 5. Šiitski imam i velikan Niametullahi el-Džezairi u svom kapitalnom djelu El-Envarun-nuamanijje, 1/53, kaže: “Ebu Bekr je klanjao iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na njegovom vratu bio je okačen kip kome je, ustvari, činio sedždu.”
 6. Šiitski imam Zejnuddin en-Nebati u svom djelu Es-Siratul-mustekim, 3/129, kaže: “Omer b. El-Hattab bio je nevjernik, skrivao je nevjerstvo, a pokazivao islam.”
 7. Veliki šiitski učenjak Muhammed et-Tevsirkani, koji nosi nadimak “Temelj učenjaka”, u svome djelu Lealijul-ahbar, 4/92, kaže: “Najbolje vrijeme za proklinjanje je prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Kada god nešto izađe (od izmeta) kaži: ‘Allahu moj, prokuni Omera, potom Ebu Bekra, potom Omera, potom Osmana, potom Omera, potom Muaviju, potom Omera, potom Jezida… Allahu, prokuni Aišu, Hafsu, Hind i Ummu el-Hakem, i prokuni sve one koji su zadovoljni njihovim djelima do Sudnjeg dana.’”

 

Vrijeđanje imama četiri mezheba

 1. Najveći šiitski hadiski ekspert El-Kulejni u svom kapitalnom djelu El-Kafi, 1/58, prenosi predanje od sedmog nepogrješivog imama Ebul-Hasana, koji kaže: “Allahu, prokuni Ebu Hanifu jer je govorio: ‘Kaže Alija, a ja smatram (drugačije)’.” Ovo predanje spominje i veliki šiitski učenjak El-Hurrul-Amili u Vesailuš-šiah, 18/23.
 2. Muhammed er-Ridavi kaže: “Allah ti lice unakazio, o Ebu Hanife, kako to da tvrdiš da namaz nije od islama.” (Kezebu alaš-šiah, str. 135)
 3. U istom djelu autor, na str. 279, kaže: “Kada bi oni koji sebi umišljaju da su sljedbenici islama i sunneta (misle na sunnije) istinski voljeli ehlul-bejt, slijedili bi ih, a ne bi uzimali vjerske propise od onih koji su zalutali u pogledu njih (tj. ehlul-bejta), kao Ebu Hanife, Šafija, Malik i Ibn Hanbel.”
 4. Niametullahi el-Džezairi kaže: “… ovo aludira na mnoge stvari, od njih je ništavnost ibadeta neistomišljenika (sunnija), jer oni, iako postili, klanjali, obavljali hadždž, davali zekat i činili druge ibadete, čak i više nego drugi, nisu Allahu pokorni na način koji od njih traži. Učinili su četiri mezheba vezom između njih i Gospodara, a oni su uzimali vjeru iz analogije i mišljenja i što je Uzvišeni Allah zabranio.” (El-Džezairi, Kasasul-enbija, str. 347)

Allahu dragi, Tebi se utječemo od šiitskih zabluda, od ubjeđenja koja su suprotna islamu, čistoj vjeri s kojom je došao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem.

Nastavit će se…

X