Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Plodovi islamskog vjerovanja u životu pojedinca

Priredio: Nermin Avdić

1. Uspjeh na ovom i budućem svijetu

Tevhid – Allahova jednoća, i iman – vjerovanje, uzrok su vjernikovog uspjeha, sreće i ugleda i na ovom i na budućem svijetu.

Što se tiče ovog svijeta, Allah Uzvišeni olakšava vjerniku životne prilike u kojima se svakodnevno nađe, nalazi mu izlaz iz teške i tegobne situacije, opskrbljuje ga odakle se i ne nada i pomaže mu protiv njegovih neprijatelja.

Uzvišeni kaže: “Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti…” (En-Nur, 55)

A na budućem svijetu neće uspjeti niti će biti sretan onaj koji ne bude ostvario tevhid  te se klonio i udaljio od širka, jer je Uzvišeni Allah zabranio Džennet onome ko bude širk činio, tj. ko preseli s tim djelom:

“Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište će njegovo Džehennem biti.” (El-Maida, 72)

Jedan od znakova čovjekove lijepe konačnice na ovom svijetu jeste da mu posljednje izgovorene riječi budu riječi šehadeta, kao što je spomenuto u hadisu: “Čije posljednje riječi budu ‘la ilahe illallah – nema boga osim Allaha’, ući će u Džennet.”

(Hadis bilježe imami Ahmed i Ebu Davud, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Jedna od koristi tevhida jeste da je on uzrok opraštanja grijeha, kao što kaže Uzvišeni: “Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta ravnim pridružuje, a oprostit će sve mimo toga kome On hoće.” (En-Nisa, 48)

 

2. Ostvarenje značenja “odlikovanja čovjeka”

Mnogi ajeti iz Kur’ana upućuju na činjenicu da je čovjek odlikovan nad drugim stvorenjima, a kao očigledan dokaz koji to potvrđuje dovoljno je navesti da je jedna sura u Kur’anu nazvana El-Insan (Čovjek). Kaže Uzvišeni:

“Mi smo sinove Ademove doista odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.” (El-Isra, 70)

U mnogim kur’anskim ajetima naznačeno je da je Allah Uzvišeni, u odnosu na ostala Svoja stvorenja, posebno odlikovao čovjeka obasipajući ga mnogim blagodatima, ugledom, i potčinjavajući mu sve na ovom svijetu, bilo da je na nebesima, na Zemlji ili između toga.

Ova počast i stepen čovjeka očituje se u svojoj potpunosti kod onih Allahovih robova koji su muvehhidi (iskrenih monoteista, onih koji su upotpunili svoj tevhid, tj. vjerovanje Allahovu jednoću).

Stoga, onaj koji daje prednost materijalizmu osjeća tegobu, propast, banalnost i bezvrijedost, dok čovjek čije je srce ispunila ispravna akida osjeća stvarno značenje odlikovanja, ne samo time što spoznaje osobine čovjeka, nego što posjeduje osobine čovjeka–vjernika koji pripada najboljoj zajednici koja se pojavila među ljudima.

Kaže Uzvišeni: “Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio…” (Alu Imran, 110)

 

3. Ostvarenje sreće   

Nema sumnje da svaki čovjek na ovom svijetu traži sreću i zadovoljstvo, te da teži da se udalji od briga i nezadovoljstva. Međutim, mnogi se pitaju gdje je sreća i kako doći do nje, kojim metodama i koji putem?

Mnogi ljudi pokušavali su da dođu do sreće preko materijalnih dobara i udovoljavanja svojim prohtjevima i strastima.

Naravno, niko od takvih nikada nije došao do sreće! Naprotiv, u mnogim slučajevima povećavala im se nesreća i propast.

Postoje ljudi koji smatraju da se sreća postiže ili sakupljanjem što više imetka, zlata i srebra, ili dobijanjem mnoštva djece i potomstva, jer su oni ukras na ovom svijetu, ili udovoljavanjem strasti s tuđim ženama i sklapanju prijateljstava s djevojkama koje su im strankinje, ili da se sreća nalazi u ugledu i reputaciji i posjedovanju fakultetskih diploma.

Međutim, stvarne činjenice ukazuju na to da ljudi ni u čemu od spomenutog nisu pronašli zadovoljstvo, sreću i smirenost.

Dakle, jedini put i način na koji čovjek može ostvariti i postići sreću na ovom svijetu jeste da postane iskreni vjernik u jedinog Boga – Allaha Uzvišenog, da se Allahu Uzvišenom približava činjenjem različitih dobrih djela, te da bude zadovoljan islamskim propisima i Allahovom odredbom.

Kaže Uzvišeni: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili.” (En-Nahl, 97)

 

4. Zadovoljstvo i nada

Osjećaj zadovoljstva u duši velika je blagodat i divan poklon koji je dat čovjeku. Ali, do toga se može doći samo čvrstim vjerovanjem u Allaha Uzvišenog, te  prisnom i lijepom vezom s Njim, kao što se navodi u riječima Uzvišenog kojima se obraća Svome Poslaniku:

“Zato otrpi njihove riječi i Gospodara svoga slavi, zahvaljujući Mu, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova, i slavi Ga u noćnim časovima, i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan.” (Taha, 130)

Zatim ga Uzvišeni blagosilja riječima: “A Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti.” (Ed-Duha, 5)

Također, Uzvišeni je pohvalio vjernike: “Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njime. To će veliki uspjeh biti!” (El-Maida, 119)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Osjetit će slast imana (vjerovanja) onaj ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom.” (Hadis bilježe imami Muslim i Tirmizi)

Dakle, vjernik je zadovoljan sobom, tj. zbog svog postojanja i pozicije koju ima u ovom kosmosu, jer on zna da nije mali izgubljeni atom u njemu, niti je  nešto neznatno. Ne! On je namjesnik na Zemlji i najplemenitije stvorenje na njoj, zadovoljan je svojim životom jer je ubijeđen da je ovaj prostrani i veliki kosmos stvorio Allah Uzvišeni i da njime u potpunosti vlada, a svaki trun i atom u Zemlji ili na nebesima upućuje na Allahovu mudrost.

Međutim, vjernik je i iznad spomenutog, on je zadovoljan svojim Gospodarom Uzvišenim jer ga je učinio potpunim i dostojanstvenim, čvrsto je uvjeren u Njegovu pravednost i milost, zadovoljan je u svojoj duši Njegovim znanjem i mudrošću, te je u potpunosti ubijeđen da Allah Uzvišeni bolje postupa prema njemu nego što on (vjernik) sam postupa prema sebi, te da je On milostiviji prema njemu više nego što su milostivi njegovi roditelji prema njemu i da ga je Allah Uzvišeni odlikovao nad svim Svojim stvorenjima.

Kaže Uzvišeni: “Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa blagodati Svojom, i vidljivom i nevidljivom?” (Lukman, 20)

“I daje vam od svega onoga što od Njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” (Ibrahim, 34)   

 

5. Ostvarenje sigurnosti u općem smislu

Ukoliko se ispravno islamsko vjerovanje učvrsti u srcu a, upotpuni svoj iman u unutrašnjosti i spoljašnjosti, te se sačuva od različitih varijanti mnogoboštva (širka), tada će čovjek ostvariti i postići sigurnost u općem smislu.

Allah Uzvišeni, spominjući način dolaska sigurnosti kod vjernika, rekao je: “Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa zulumom ne miješaju, oni će biti na Pravom putu.” (El-En‘am, 82) Pod “zulumom” se misli na mnogoboštvo.

Dakle, oni koji nisu vjernici stalno su u strahu i uznemirenosti, nemaju smirenosti i sigurnosti u srcu.

Međutim, to zaista nije slučaj kod vjernika. On je uvijek smiren i nasmijan, te siguran, kada su drugi u strahu.

Siguran je u svoju opskrbu jer je svjestan da je to u Allahovoj ruci i da je On Onaj koji mnogo opskrbljuje – Er-Rezzak.

Siguran je i u svoj životni vijek na ovom svijetu jer je, također, svjestan da je u Allahovoj ruci njegova smrt, te da je ne može ni ubrzati niti odgoditi ni za trenutak. Čovjek neće preseliti s ovoga svijeta sve dok ne potroši svoju opskrbu koja mu je određena i dok ne potroši svoje vrijeme koje mu je predviđeno da živi.

A samo je vjerniku u svakoj situaciji dobro!

Divno li je rekao naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čudan li je primjer vjernika! Šta god da ga zadesi, njemu je dobro, a u takvoj situaciji nije niko osim vjernika. Ako ga zadesi nešto lijepo, on se (Allahu) zahvali i to bude dobro po njega, a ukoliko ga zadesi nešto loše, on se strpi, pa to opet bude dobro po njega.” (Hadis bilježi Muslim)

Dakle, sigurnost se prvo kod vjernika ostvaruje na ovom svijetu, a zatim se upotpunjuje na budućem vječnom svijetu, kao što kaže Uzvišeni: “Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!” (El-Hidžr, 45–46)

 

 
X