Različite teme

Planeta Zemlja

150pregledi
Piše: Mr. Hakija Kanurić

Rekao je Uzvišeni Allah:”I u Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju.” (Ez-Zarijat, 20). Planeta Zemlja, ogromna kugla sastavljena od stijena i drugih elemenata, čija težina se procjenjuje sa 9.000 miliona miliona miliona tona plovi svemirom. Ko je to drži da ne padne ili da ne zaluta? Da li neko od nas ima u tome udjela?
Čovjek, najinteligentnije biće koje hoda Zemljom, da bi jednu letjelicu usmjerio iz jednog grada u drugi, te da bi uspješno sletjela, mora se poslužiti brojnim i naprednim instrumentima, stručnjacima, kontrolom sa zemlje itd., dok čitava planeta plovi savršeno preciznom putanjom bez ljudske kontrole. Kada bi Zemlja bila samo malo bliža Suncu, sve bi na njoj bilo spaljeno. Kada bi bila samo malo dalja od Sunca, sve bi se na njoj smrznulo. Ko je to čuva na preciznoj udaljenosti od Sunca nekih 150.000.000 km?
 
Ta lopta, koja plovi svemirom, izložena je stalnim opasnostima sa svih strana. Svakog trenutka je udaraju razne svemirske zrake, i kada bi one prodrijele do površine Zemlje, uništile bi život na njoj u jednom trenutku.
Mi hodamo površinom ove planete, na njoj živimo i gradimo, a ispod površine je usijana vatra. Vidimo kada se vulkani aktiviraju i izbace usijanu lavu čija temperatura prelazi 1000° C, a mi živimo iznad toga. Odvaja nas samo tanki sloj stijena koji nije deblji od 5-8 km u morima ili 40-ak km na kopnu. U svakom trenutku Zemlja je izložena ogromnim opasnostima izvana i iznutra.
 
Sve na Zemlji je savršeno usklađeno i obavlja svoju funkciju: mora, rijeke, planine, stijene, biljke, životinje, vjetrovi itd. Taj sklad, savršena preciznost i funkcionalnost jasno govore da je iza toga Svemogući i Sveznani Stvoritelj, Koji je sve to uredio i  Koji time upravlja. Razmišljanjem o našoj planeti s lahkoćom se uočavaju brojni dokazi koji upućuju na Savršenog Tvorca, a čitanjem Allahove Knjige otkrivaju se brojni detalji koji jasno govore da je ta Knjiga govor Sveznajućeg Allaha.
Uzvišeni Allah nam u Svojoj časnoj Knjizi skreće pažnju na ulogu planina i njihovu funkciju. Rekao je:
 
“Mi smo po Zemlji stabilne planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali.” (El-Enbija’, 31)
U ovom kur’anskom citatu jasno je rečeno da je uloga planina sprečavanje zemljotresa. Ta činjenica nije bila poznata nikom od ljudi u vrijeme objave Kur’ana, jer je otkrivena tek u novije doba razvojem geologije. Prema tvrdnjama geologa, planine nastaju kao rezultat pomicanja i klizanja ogromnih kamenih ploča koje formiraju Zemljinu koru. Kada se takve dvije ploče sudare, jača se podvlači pod slabiju, zalazi u dubinu i pravi čvrst i dubok temelj slabijoj ploči koja se diže iznad Zemljine kore i formira planinu. To znači da planine imaju stubove ispod zemlje koji nisu manji od njihovog vidljivog dijela iznad zemlje. Time planine povezuju slojeve Zemljine kore i sprečavaju klizanje ogromnih ploča. Drugim riječima, planine nalikuju ekserima koji drže ukovane daske i sprečavaju da se razdvoje.   
 
Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi na desetine mjesta spominje planine i naziva ih stubovima kojima je učvrstio Zemlju, kao npr:
“Zar zemlju posteljom nismo učinili. I planine stubovima.” (En-Neb’a, 6-7)
Pogledamo li u rječnike i stručne knjige geologije ili geografije, vidjet ćemo da sve donedavno planine opisuju kao ispupčine na Zemlji, sve dok nauka nije utvrdila da je najveći dio planine u Zemljinoj unutrašnjosti i da je Zemlja upravo planinama učvršćena. Bez planina život na Zemlji bio bi nemoguć zbog stalnih vibracija i potresa.
Uz to planine su simetrično raspoređene i stavljene na prava mjesta tako da ih uspoređuju sa olovom koje se stavlja na automobilsku gumu prilikom balansiranja da bi se ravno i simetrično okretala. Kao što to olovo, koje se kompjuterski precizno postavlja u određenoj težini i na određeno mjesto, čini da se guma pravilno okreće, isto tako planine balansiraju Zemlju usljed njenog okretanja i čine je stabilnom, kao što je Allah rekao: “Mi smo po Zemlji stabilne planine razmjestili da ih ona ne potresa.” (El-Enbija’, 31)
 
Kroz ove primjere jasno se očituje preciznost kur’anskih izraza u opisu naše planete. To nepobitno govori da te riječi dolaze od Sveznajućeg Allaha.
X