Ostala pitanja

Parničenje pred svjetovnim sudovima

115pregledi

Parničenje pred neislamksim sudom

Rekao je uvaženi i cijenjeni šejh Abdurrahman ibn-Nasir el-Berrak (profesor akide na ”Ma’hedul-ilmijj” u Rijadu, učenik Muhammeda Emina eš-Šenkitija, Abdulaziza ibn-Baza, Abdurrezzaka el-Afifija, rođen 1352. po hidžretskom kalendaru): ”Musliman kojem je učinjena nepravda u nevjerničkoj državi, i ugrožen je njegov život, imetak ili čast, ima pravo podići parnicu ili tužbu kod bilo koga ko mu može pomoći u ispravljanju nepravde i njenom otklanjanju. Onaj kome je učinjenja nepravda može tražiti pomoć od bilo koje strane, ali mu nije dozvoljeno pri tome učiniti nepravdu optuženome, tj. ne smije tražiti više od svog prava koje mu po Šerijatu pripada. Ako zna da će instanca pred kojom želi povesti parnicu nanijeti nepravdu optuženome, tako što će ga obavezati novčanom naknadom koja prelazi granicu koju je islamski kazneni zakon postavio, nije mu dozvoljeno uzeti više od onoga što mu pripada.

Podizanje parnice u ovome slučaju (traženju vlastitith prava) ne spada u ”tehakum ile-t-tagut” – tj. traženje tagutskog suda ili odlazak kod ”taguta” kako bi se čuo njegov sud i radilo po njemu, jer je pravo značenje ”tehakuma ile-t-tagut” (traženja tagutskog suda): davanje prednosti ”tagutskom” sudu nad Allahovim sudom, zadovoljstvo njime, i njegovo širokogrudno prihvaćanje i ako se zna da je on suprotan Allahovom sudu. Na primjer, nije dozvoljeno ženi podići tužbu protiv muža pred sudom, ukoliko zna da će ga sud obavezati nečim čime ga Šerijat ne duži. Ženi nije također dozvoljeno podići parnicu koja će joj donijeti istu količinu nasljedstva kao muškom nasljedniku, jer je to suprotno šerijatskoj podjeli po kojoj muškom nasljedniku pripada koliko dvjema ženskim.

Nema sumnje u to da je podizanje parnica pred nešerijatskim instancama vlasti i sudovima, jedan vid ”darure” – prinude, jer ako bi smo zabranili muslimanima kojima je učinena nepravda da je na ovakav način isprave, time bi oni bili dovedeni u tešku poziciju, pretrpjeli bi veliku štetu, i otvorili bi vrata silnicima i zločincima za poigravanje sa njihovim životima i imecima.”

(Pogledaj: albarrak.islamlight.net.)

X