Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

“Pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine”

Ovo kur’ansko pravilo bavi se odnosom prema Gospodaru i prema ljudima i ono je svojevrsna utjeha onima čije zasluge ljudi ne cijene onoliko koliko bi to trebali.

Allah, džellešanuhu, rekao je: “I kad oni izađoše pred Jusufa, rekoše: ‘O upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju.’ ‘A znate li’, upita on, ‘šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili?’ ‘A da ti nisi, uistinu, Jusuf?’, povikaše oni. ‘Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj, Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine’” (Jūsuf, 88 – 90). Eto, tako je naposlijetku bilo s Jusufom, alejhis-selam, i njegovom braćom.

Premda teoretski vrlo dobro znamo šta su bogobojaznost i strpljenje, dogodi nam se da padnemo na prvom ispitu iz strpljivosti ili da nerijetko podbacimo u bogobojaznosti, izvršavanju vjerskih naredbi i sustezanju od vjerskih zabrana. A kad govorim o bogobojaznosti, ne podrazumijevam bezgrešnost, jer su svi ljudi grešnici. Iako smo svjesni da treba biti strpljiv izvršavajući vjeronaredbe i sustežući se od vjerozabrana, nismo strpljivi onda kad je to potrebno.

Ovo kur’ansko pravilo ima široko polje primjene u životu muslimana, a spomenut ćemo samo neka od njih.

Prvo polje jest trpeljivo podnošenje nepravde. Govoreći o onom što je proživio vjerovjesnik Jusuf, alejhis-selam, šejhul-islam Ibn Tejmijja zapisao je: “Nakon što mu je učinjena nepravda, Jusufa, alejhis-selam, pokušala je zavesti upravnikova žena i upotrijebila je u vezi s tim sva raspoloživa sredstva, ali je on to otklonio, sačuvao se i rekao da mu je tamnica draža nego nemoral, pritom prihvativši ovozemaljsku kaznu da bi izbjegao Allahovu srdžbu. Eto, tako mu je nepravdu nanijela žena koja ga je zavoljela radi svojih tjelesnih prohtjeva.”

Šejhul-islam govorio je ovdje i o Jusufovom iskušenju s braćom, kao i o tome da se on pomoću bogobojaznosti i strpljenja suočio s dvjema neprijatnostima. Prva se neprijatnost ogleda u tome da su mu braća nanijela nepravdu, pa je bez učešća svoje volje i bezrazložno dopao ropstva, a druga se neprijatnost ogleda u nepravdi koju je doživio od upravnikove žene, zbog koje je morao izabrati robiju. A potom je šejhul-islam ukazao na kozistenciju kur’anskog pravila da Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine, pa je zapisao: “Dakle, isti je slučaj s vjernikom koga krivovjerni uznemiruju zbog islama, od njega zahtijevaju da napusti islam ili ga tjeraju da čini velike grijehe. On to iskušenje stoički podnese i ne pristane na ono što se od njega traži te prihvati kaznu, bez obzira na to radilo se o zatvoru ili protjerivanju iz zavičaja. Upravo to dogodilo se muhadžirima: pristali su na progon, uvrede, neprijatnosti i kazne, ali nisu prihvatili mogućnost da napuste vjeru.”

Drugo polje jest sustezanje od gledanja u ono što je zabranjeno, bez obzira na to radilo se gledanju u žene uživo ili o lascivnim slikama. Gledanje u haram uništilo je mnoge ljude i uništava današnju omladinu, a i zrele ljude, jer nikad, kao sad, fotografiranje, umijeće slikanja i obrada slika nisu bili razvijeniji, i nikad, kao u današnjoj eri interneta i komunikacije putem mobilnih telefona, slike nisu bile dostupnije. Musliman koji sebi želi dobro mora se bojati Uzvišenog Allaha i mora se boriti protiv svojih prohtjeva kako bi se udaljio od gledanja u ono što će mu sigurno donijeti teške posljedice. Neka jamačno zna da su svjetlo vjerovanja, smiraj i širokogrudnost, koje će mu dragi Allah dati ako se sustegne od gledanja u haram, neuporedivo veće i značajnije blagodati od prolaznog užitka koji se postiže prilikom gledanja u haram.

Treće polje jest strpljivo podnošenje neprijatnosti koje mogu prouzročiti zavidnici. Ako čovjeku neki ljudi zavide na određenoj Božijoj blagodati i nanose mu verbalne uvrede te čine ono što mu smeta, on se protiv njihova zla treba boriti pomoću bogobojaznosti i strpljivosti. Zavist je među ljudima prisutna odvajkad: Kabil je pozavidio Habilu zato što je Allah primio Habilovu, a ne njegovu, Kabilovu, žrtvu; Jusufova su braća zavidjela Jusufu na ljubavi koju mu je poklanjao njihov otac Jakub; žena zavidi svojoj inoći, prijatelj zavidi prijatelju… Zavist postoji i među onima koji dijele vlast, posluju i sudjeluju o određenim projektima, jer ljudi ne vole da njihovi partneri i savremenici steknu više imetka i slave od njih.

Ako čovjek osjeti da mu ljudi zavide, neka se sjeti sljedećih ajeta: “‘Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine’” (Jūsuf, 90); “I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo vam lukavstvo neće nimalo nauditi…” (Ālu Imrān, 120)

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil
Preveo: Abdurrahman Kuduzović
X