Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Oživi svoje srce

Piše: Hasan Stranjac

Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” (Prijevod značenja Gafir/El-Mu’min, 60.) (Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu ‘anhu stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Zaista je Allah živ i darežljiv, stidi se kad čovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspješne.” (Hasen, Tirmizi 9/544)

Šta to pokreće ljudsko tijelo i šta je to što izdaje naredbe organima? Gdje je centar komande kod insana? Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, pojasnio je ovo rekavši: “U tijelu uistinu postoji jedan komad mesa, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli cijelo tijelo oboli. A zar to nije srce? (Buharija i Muslim) Iz ovog se može zaključiti koliko je važno da srce čovjeka bude ispravno i čisto. Bez čistog srca čovjek neće uspjeti na Sudnjem Danu. Kaže Allah Svemogući: ”… na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Prijevod značenja Aš-Šuara 88-89) Bolesna srca uzrok su za mnoge probleme u džematima, organizacijama, davetskom polju i među braćom. Zato ukazujemo na ovaj problem i podstičemo na pridavanje pažnje ovoj pojavi i podstičemo na spriječavanje i liječenje ovog problema. Nema sumnje da kod mnogih danas nedostaje ispravnog odgoja i na tom se mora poraditi i taj odgoj ne može biti ostvaren u kratkom vremenu. Odgoj jedne uspješne generacije traje godinama ili desetljećima.

Poznavanje Stvoritelja

Najvažnije je da čovjek bude od onih koji ispovijedaju monoteizam obožavajući samo Allaha Uzvišenog. Cilj slanja poslanika i vjerovjesnika je da ljudi spoznaju svog Gospodara. Svi poslanici su dolazili sa istom porukom: “O ljudi, samo Allaha obožavajte, drugog boga osim Njega nemate!” (Prijevod značenja El-E’araf 59) Čovjek mora da obožava samo Allaha cijeli svoj život. Kad insan bude potpuno svijestan da ga je Allah stvorio, da mu daje opskrbu i da mu daje blagodati, onda on neće obožavati nešto mimo Allaha niti odbiti poslušnost svom Stvoritelju. Kakav smisao imaju pokornost i izbjegavanje grijeha ako u srcu nema veličanja Allaha? Naši pretci govorili su: “Ko najbolje poznaje Allaha taj Ga se i najviše boji.”

Oživljavanje srca

Srce se opisuje sa životom, bolesti, ili smrti. Zdravo srce je ono u kojem nema strasti koja se suprostavlja Allahovoj naredbi i zabrani i u kojem nema šubhe (sumnje) koja se suprostavlja istini. Ako čovjek osjeti da mu je srce malaksalo, slabo, bolesno, ili u najgorem slučaju mrtvo, kako da pokuša da oživi svoje srce? Navest ćemo nekoliko načina pomoću kojih srce može da, Allahovom dozvolom, bude oživljeno:

  • Zikr i učenje Kur’ana. Potrebu srca za zikrom spomenuo je šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kad je rekao: “Za srce je zikr ono što je za ribu voda. Pa u kakvom stanju će se riba naći ako bude izvučena iz vode?” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha kema jukurruhu ‘ulemau-s-selef str. 45, ova knjiga je prevedena na bosanski jezik pod naslovom ‘Čišćenje duše prema prvim izvorima’) Zikr je hrana za srca i duše. On odagnjava i slama šejtana, neka je Allahovo prokletstvo na njega. Zikr otklanja brigu i donosi sreću, on osvjetljuje srce i lice i biva uzrokom Allahove ljubavi prema onom koji Ga spominje. Prenosi se od Ebu Musaa, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Primjer onog koji spominje svoga Gospodara i onog koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buharija 11/201) Najbolji zikr je učenje Kur’ana jer on sadrži lijek za srce. Kaže Allah subhanehu: “O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Prijevod značenja Junus 57) Bolesti srca se mogu svrstati pod ‘bolesti sumnji/šubhi’ i ‘bolesti strasti/šehvi’. A Kur’an je lijek za obe vrste. Rekao je Osman b. Affan, radijallahu ‘anhu: “Da su vaša srca čista, nikad se ne bi zasitili govora vašeg Gospodara.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)
  • Istigfar, traženje oprosta. Kaže Allah ‘azze ve dželle: “Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.”(Prijevod značenja En-Nisa 110) Kad neko počini grijeh preostaje mu samo da traži oprosta i čini dobra djela kako bi loša bila izbrisana. Aiša, radijallahu ‘anha, rekla je: “Blago onom ko u svojoj knjizi (koja će mu biti predočena na Sudnjem Danu) nađe mnogo istigfara.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)
  • Dova. Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” (Prijevod značenja Gafir/El-Mu’min, 60.) (Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu ‘anhu stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Zaista je Allah živ i darežljiv, stidi se kad čovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspješne.” (Hasen, Tirmizi 9/544)
  • Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset.” (Muslim 4/128) Iz ovog hadisa vidimo kolika je korist donošenja salavata na Poslanika. A šta je sa onim koji je lijen u pogledu ovog? Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Škrt je onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene.” (Nesai, Tirmizi, Ahmed 1/201, Ahmed Šakir (1736) kaže da mu je lanac prenosilaca ispravan) U drugoj predaji od Ibn Mes’uda stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem Danu najpreči će mi biti oni koji su najviše donosili salavate na mene.” (Hasen, Tirmizi 2/607)
  • Noćni namaz. Od najboljih načina za oživljavanje srca je da čovjek ponizno stoji pred svojim Gospodarom negdje gdje ga niko ne vidi. Slika stanja čovjeka u berzehu se ogleda u slici njegovog stanja na dunjaluku. Ako je često osamljen padao na sedždu, zikrio, strahovao od Allaha, plakao radi Njega u tami gdje ga niko od ljudi ne vidi, onda su sve prilike da će ovakvoj osobi lijepo biti u kaburu. A ako bude od onih koji su pretjerali u grijesima i takav umre bez pokajanja onda nije za očekivati da će mu kabur biti prostran i ugodan. Rekao je El-Hasan El-Basri, rahimehullah: “Zaista čovjek počini grijeh pa mu zbog toga bude uskraćen noćni namaz.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 62) Od posljedica grijeha je da čovjek teže čini ibadet općenito pa tako i noćni namaz.

Važnost unutrašnjosti i vanjskog izgleda vjernika

Spominje se da je Sufjan rekao: “Ispravnost je da unutrašnjost i vanjština budu u dobrom stanju, a ihsan (dobročinstvo) je da unutrašnjost čovjeka bude bolja od njegove vanjštine.” (Hajatul-kulubi, Salih b. Avad) Znači, nije u redu da čovjek samo pridaje pažnju unutrašnjosti ili samo vanjštini, a da drugu stranu zapostavi. Kad se neko prihvati vjere onda treba da vodi računa o tom da popravljanje ličnog stanja ne prestaje kod promjene vanjštine koja je takođe važna. Treba imati snage da se  poprave i neke lične osobine, stanje srca, ahlak… i sl. Pa ako je čovjek bio grub, osoran i svirep onda treba da radi na tom da postane blag i da suzbija svoju srdžbu. Trebalo bi da čovjek svoj temperament koristi u prikladnim situacijama a ne da svoje nezadovoljstvo i svoj bijes iskaljuje na nedužnim. S druge strane, ako čovjek nije imao naviku da brani svoje ispravne stavove onda mora da poradi na tom da bude od onih koji će braniti istinu. Na kraju, čovjek ne treba da zaboravi da je Allah taj koji upravlja srcima, zato Njega trebamo moliti da popravi stanje sviju nas. I neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
X