Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Oni su oduševljeni Kur’anom

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Razmisli o sljedećem ajetu: “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo” (el-Hašr, 21). Postojane i čvrste planine raspale bi se od strahopoštovanja spram Allahova govora.

Razmisli i o tome kako su se mnogoboškinje i njihova djeca oduševili slušajući Ebu Bekrovo, radijallahu anhu, učenje Kur’ana. U predanju stoji: “…i Ebu Bekr ispovijedao je islam, ali ne javno, pa nije javno klanjao niti je javno učio Kur’an. Odlučio je da ibadet obavlja u jednom dijelu svoje kuće, da tu klanja i uči Objavu, pa su se mnogoboškinje i njihova djeca okupljali da gledaju kako Ebu Bekr klanja i slušaju njegovo učenje Kur’ana. A Ebu Bekr nije mogao suspregnuti plač dok bi učio Kur’an. I sve to bacilo je u brigu mnogobošce i ugledne iz plemena Kurejš.”[1]

Valja razmisliti i o tome da su se mnogobožački velikani oduševili slušajući Kur’an. Džubejr b. Mut’im došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, želeći se nagoditi oko oslobađanja zarobljenih na Bedru. Kad je došao, zatekao je muslimane da klanjaju akšam-namaz. On kazuje: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da na akšamskom namazu uči suru et-Tur. Kad je stigao do ajeta: ‘Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju. Zar je u njih blago Gospodara tvog, ili, zar oni vladaju?!’ (et-Tur, 35–37), umalo sam poletio od ushićenja.”[2] Eto, tako se u vezi s časnim Kur’anom sretno izrazio čovjek koji je tad bio mnogobožac i žestoki neprijatelj. U takvoj situaciji teško je zamisliti da bi se i ovlaš poslušao govor protivnika, međutim kur’anska poruka toliko je na njega djelovala da je izgubio kontrolu nad emocijama.

I džini, nevidljiva bića, bili su oduševljeni Kur’anom. Kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u dolini Nahla i predvodio ashabe na sabah-namazu, Allah je poslao grupu džina nesibija da slušaju Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem, učenje na namazu. Jedni druge poticali su na pažljivo slušanje. Evo o tome Allahovih riječi: “Kad ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kad dođoše da ga čuju, oni rekoše: ‘Pst!’ (el-Ahkaf, 29). “Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali…’’” (el-Džinn, 1)

Sadržajem Kur’ana oduševili su se i čestiti sljedbenici Knjige. Kad bi čuli učenje Kur’ana, ne bi mogli suspretnuti suze, one su tekle i svjetlucale na njihovim obrazima: “Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ‘Mi smo kršćani’, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Kad slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju…” (el-Maida, 82, 83)

I meleki se oduševe kad čuju učenje Knjige, pa se spuštaju s nebesa na Zemlju. Usejd b. Hudajr, radijallahu anhu, kazivaše: “Noću sam učio suru el-Bekara, pa sam podigao glavu i vidio nešto slično oblaku koji je bio ispunjen svjetiljkama, te sam otišao odatle da to ne vidim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me je kasnije: ‘Znaš li šta je to bilo?’ ‘Ne znam’, odgovorio sam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘To su se meleki spustili da slušaju tvoje učenje Kur’ana. Da si nastavio učiti, ljudi bi ujutro vidjeli meleke, a oni se od ljudi ne bi skrivali.’”[3]

I vjerovjesnici su se oduševili sadržajem Objave: “To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tlo padali i plakali.” (Merjem, 58)

Na koncu, razmisli o tome kako se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek, oduševljavao učenjem i slušanjem Knjige. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, pripovijda: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je jednom prilikom: ‘Uči mi Kur’an!’ ‘Zar da ja tebi učim, Allahov Poslaniče, a tebi se objavljuje?’, upitao sam začuđen. On reče: ‘Uživam u tome da slušam kad neko uči Kur’an.’ I ja sam počeo učiti suru en-Nisa, a kad sam došao do ajeta: ‘A šta će tek biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?’ (en-Nisa, 41), Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Stani sad!’ – vidio sam da su mu oči pune suza.”[4]

Priliči li da zapostavimo i zanemarimo časni Kur’an, Božiji govor, pravdajući se da nemamo vremena, a svakodnevno pregledavamo desetine komentara, vijesti, elektronsku poštu i tako dalje?! Jesu li od Kur’ana važnije knjige koje su napisali ljudi? Je li govor ljudi bolji i vredniji od Božijeg govora? Jesu li izmišljene priče bolje i veličanstvenije od kur’anskih kazivanja?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, požalio se na svoje sunarodnike nevjernike zbog zapostavljanja Objave. Evo o tome Božijih riječi: “Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!’” (el-Furkan, 30). Možda bi se i na nas požalio jer smo uvelike zapostavili Knjigu. Mi kažemo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naš miljenik za koga bismo žrtvovali svoje živote i svoje porodice, a ne možemo biti drukčiji od nevjernikā na koje se on požalio. Bismo li bili zadovoljni time da učinimo nešto čime bismo povrijedili svog voljenog Poslanika? Brate i sestro, odvojimo vremena za učenje Knjige, razmišljajmo o kur’anskim savjetima, propisima, kazivanjima! Očistimo se pomoću Kur’ana, osnažimo se njime i usvojimo pravila lijepog ponašanja u koja on poziva sve ljude!

__________________________________

[1] El-Buhari (2297).

[2] El-Buhari (4854).

[3] El-Buhari (5018).

[4] El-Buhari (5055).
X