Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Oni što se od Kur’ana otuđuju…

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Čovjeku teško bude kad vidi da njegov rođak ili pak školski drug ne prakticira vjeru i luta u beznađu zablude. Neki ljudi, pod utjecajem zapadne kulture, bivaju nemoćni i inferiorni jer im nedostaje šerijatskog znanja pomoću kojeg bi se borili protiv toga. Neki, opet, zbog svoje slabosti pred izazovima luksuza i uživanja, čine nerazumna djela. Sve to jest posljedica slijeđenja strasti i povođenja za sumnjama, a to su prepreke na Božijem putu koje nadvladavaju jedne drugu.

Ne znam da za liječenje ovih pojava postoji bolji lijek od razmišljanja o Kur’anu, tim više jer je on objedinio duhovni i praktični lijek; teško da se ova odlika može naći u bilo kojem drugom lijeku.

U Kur’anu se nalaze naučna objašnjenja istine, a to se ne može naći u drugim knjigama, i u njemu se nalazi uputa koja je neodvojiva od odgoja. Onaj ko razmišlja o Kur’anu zna da postoji razlika između onoga ko priznaje svoju grešku, pa zaslužuje oprost: “A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali, njima će, može biti, Allah oprostiti” (et-Tevba, 102), i onog ko krije svoju grešku i pravda se tumačenjima zbog kojih može biti kažnjen: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli: ‘Budite majmuni prezreni!’” (el-Bekara, 65). Sinovi Israilovi činili su i veće prijestupe, a Allah ih nije pretvarao u životinje, ali ih je u životinje pretvorio onda kad su počeli nastojati da promijene Božije riječi; zbog toga su zaslužili da ih Allah prezre.

Onaj ko razmišlja o Kur’anu zaključit će da on veliča stavove ashabā glede razumijevanja islama, te shvatanje vjere povezuje s iskustvom prijašnjih naroda. O tome se govori u sljedećim ajetima: “Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete…” (el-Bekara, 137); “…i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći…” (et-Tevba, 100); “…na put onih kojima si milost Svoju darovao…” (el-Fatiha, 6); “‘Jesmo li onda mi ili ste vi na Pravom putu, ili u očitoj zabludi?’” (Sebe, 24); “Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati…” (el-Bekara, 75); “A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati…” (en-Nisa, 83). Naime, u navedenim ajetima Svevišnji Allah otkriva da Objava nije obični tekst, nego da ona uzima u obzir ljudsko iskustvo prijašnjih generacija. A to nam govori da islam nije vjera koju ljudi mogu tumačiti onako kako oni hoće i koju svako može razumjeti onako kako mu odgovara.

Proučavalac Kur’an shvatit će kur’anske ajete koji pomoću primjera ukazuju na beznačajnost dunjaluka i shvatit će zbog čega je Allah, džellešanuhu, zabranio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da pridaje pažnju dunjaluku. Evo o tome Božijih riječi: “I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim kategorijama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo” (Ta-Ha, 131); “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: ‘Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremninu i lijepo ću vas otpustiti.  A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet – pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.’” (el-Ahzab, 28, 29)

Onaj ko proučava Kur’an zaključit će zbog čega su nevjernici ništavni. Naime, oni su u Knjizi upoređeni sa stokom, rečeno je da su neznalice, nerazumni, slijepi, gluhi, nijemi, zalutali… Svevišnji Allah rekao je: “…a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere… (Muhammed, 12); “…kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli” (el-Furkan, 44); “Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi” (el-Džumua, 5); “Njegov je slučaj kao slučaj psa: ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće” (el-A‘raf, 176); “Najgora bića kod Allaha jesu oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju” (el-Enfal, 55); “Eto, tako Allah učini da gnusoba – šejtan ovlada nad onima koji ne vjeruju” (el-En’am, 125); “O vjernici, mnogobošci su sama pogan…” (et-Tevba, 28)

Proučavalac Kur’an uočit će i to da Kur’an potiče na izbjegavanje miješanja spolova. Allah, džellešanuhu, rekao je: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca…” (el-Ahzab, 53), i da vjernice potiče da borave u svojim kućama: “U kućama svojim boravite…” (el-Ahzab, 33), i da zabranjuje vjernicama da koketiraju: “…na sebe pažnju govorom ne skrećite…” (el-Ahzab, 32); “…i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju…” (en-Nur, 31)

Također će uočiti i to da Kur’ani-kerim veliča određene ibadete, pa opisuje vjernike na sljedeći način: “…za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju…” (Alu Imran, 191); “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tlo padaju…” (el-Feth, 29); “Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe…” (el-Muzzemmil, 20)

Dakle, proučavalac Knjige, onaj ko o njoj razmišlja, zapazit će da se časni Kur’an koristi jednom nadasve učinkovitom metodom u odgoju duše koja je daleko ispred svih savremenih metoda. Oni koji ne slijede te kur’anske upute naginju Zapadu, a zaziru od toga da slijede prve generacije muslimana kad je riječ o razumijevanju islama. Njihova su srca ispunjena ljubavlju prema dunjaluku, oni veličaju nevjernike, željni su da smutnje koja nastaje uslijed miješanja spolova, opušteni su u ibadetima i slijede formu.

 
X