Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Određivanje početka ramazana proračunom u kapitalnim hanefijskim djelima

Priredio: Mr. Emir Demir
Ibn Abidin (1252. h.g.) u svojoj Hašiji (Reddul-muhtar ila ed-durri el-muhtar, 7/365) tumačeći riječi imama El-Hasfekija (1088. h.g.) kaže: „Ne uzima se u obzir govor muvekkita (mjeritelj vremena, kronometrazist) kada se radi o početku i kraju posta, tj. ljudi se ne mogu obavezati postom na osnovu proračuna muvekkita o pojavi mlađaka. Zapravo, u djelu ‘El-Mi’radž’ navodi se: ‘Ne uzima se njihovo mišljenje prema saglasnosti svih islamskih učenjaka.’
Nije dozvoljeno čak ni da astrolog sam po svome proračunu počne postiti. U knjizi ‘En-Nehr’ stoji: „Govor muvekkita prema ispravnom mišljenju nije obavezujući, tj. mišljenje da će se mlađak pojaviti te i te noći, makar muvekkiti bili potpuno povjerljivi.“ Ovo se navodi i u djelu ‘El-Idah’.
    Es-Subkijevi (756. h.g.) navodi o uzimanju proračuna kao presudnog se odbacuju. Es-Subkijevo mišljenje su odbacili učenjaci zadnjih generacija iz njegovog mezheba (šafijskog). Od tih učenjaka su i Ibn Hadžer el-Askalani (852. h.g.) i Er-Remli (844. h.g.) u svojim komentarima djela El-Minhadž.
    Er-Remli je upitan u svojim „Fetvama“ o Es-Subkijevom mišljenju, pa je odgovorio:
„Postupa se prema očevidu mlađaka u svim pitanjima, jer je svjedočenje o njegovoj pojavi Zakonodavac stavio na stepen neoborivog ubjeđenja. Es-Subkijevo mišljenje je odbacila velika skupina učenjaka iz zadnjih generacija…“
    Prethodni navodi pojašnjavanju se činjenicom da Zakonodavac nije ustanovio proračun o pojavi mlađaka kao relevantan dokaz za početak i kraj ramazana, već ga je, zapravo, u potpunosti poništio riječima: „ Mi smo narod koji ne čita i ne obračunava. Mjesec može imati toliko i toliko dana.“ (Sahihul-Buhari)
    Ibn Abidin nastavlja: „Postoje navodi koji govore da je proračun o pojavi mlađaka obavezujući, ali nije tako! Već, razilaženje kruži oko činjenice da li uopće proračun može da se uzme u obzir. U knjizi ‘Kin’jetul-Mun’je’ od Ez-Zahidija el-Gazminija (658. h.g.) navode se tri navoda: U prvom, koji se prenosi, od kadije Abdul-Džebbara kaže se da nema smetnje da se osloni na izjave muvekkita. U drugom, od Ibn Mukatila (242. h.g.), navodi se da je on pitao astrologe i oslanjao se na njihove izjave o pojavi mlađaka ukoliko se više astrologa usaglasi. U trećem navodu od Es-Serhasija (483. h.g.) spominje se da je uzimanje mišljenja astrologa sasvim neutemeljeno.
    Od velikog hanefijskog autoriteta Šemsul-eimmea El-Halvanija (448. h.g.) prenosi se: „Uslov za obaveznost posta i prekida posta su viđenje mlađaka. Ne uzima se u obzir mišljenje muvekkita.“
Od Medždul-eimmea Et-Terdžumanija (645. h.g.) prenosi se: „Usaglasili su se svi sljedbenici Ebu Hanife i Eš-Šafiija, osim  neznatne nekolicine, da se ne oslanja na mišljenja muvekkita vezano za pojavu mlađaka.“
    Osmanski šejhul-islam bosanskog porijekla Mustafa Balizade (1073. H.g.) kaže:
„Kadija Ibn Eš-Šihne (921. h.g.) Abdul-Berr Muhammed el-Halebi u svome komentaru djela „Kin’ja“ kaže: ‘Nema smetnje da se uzme mišljenje astrologa kada kažu da će mlađak biti na nebu te i te noći. Od Ibn Mukatila prenosi se da je pitao astrologe i uzimao njihovo mišljenje nakon što se usaglase. Kaže Es-Serhasi: ‘Obraćanje onima koji se bave proračunom pojave mlađaka prilikom sumnje u njegovu pojavu je neutemljeno, jer Poslanik, sallalahu alejhi ve sellam, kaže: „Ko ode vračaru ili proricatelju i povjeruje u ono što mu kaže, postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i dr.) Međutim, obavještavanje o pojavi mlađaka proračunom koji je sasvim siguran ne može se svrstati u donošenje obavijesti iz nevidljivog svijeta (gajb). Uzvišeni kaže: „Mi smo Mjesecu odredili faze.“ (Jasin , 39) I kaže: „Da znate brojati godine i računati…“ (Junus, 5).“

Zaključci:

1.    Hanefijski učenjaci su saglasni da se nastupanje ramazana određuje viđenjem mlađaka, a ne isključivo proračunom o njegovoj pojavi.
2.    Dozvoljeno je uzeti proračun muvekkita kao pomoćno sredstvo, ali i ne osloniti se u potpunosti na njega bez viđenja mlađaka, bez obzira na pouzdanost i istinitost njihovog govora.
3.    Ukoliko bi se pojava mlađaka određivala astrologijom u pravom smislu riječi (proricanjem na osnovu položaja zvijezda) onda je to strogo zabranjeno. Međutim, svi navodi koji govore o ‘astrologiji’ (tendžim) u ovom kontekstu odnose se na matematičke proračune koji se mogu uzeti kao pomoćno, ali ne i temeljno, sredstvo za određivanje početka i kraja mjeseca ramazana i ostalih mjeseci.
4.    Nije dovoljno samo poznavati tačnu vremensku pojavu „mijene“, već je, prema saglasnosti hanefijskih učenjaka, potrebno mlađak vidjeti u akšamskom periodu poslije zalaska sunca. Viđenje mlađaka prije ili poslije ne uzima se u obzir prema navodima od Ebu Hanife i Muhammeda eš-Šejbanija. (El-Muhitu el-burhani, 2/634).
5.    Navodi iz knjige „Kin’etul-mun’je“ ne uzimaju se u obzir, jer Ez-Zahidijevo djelo nije relevatan izvor hanefijskog mezheba zbog mnoštva slabih predaja i njegovog slijeđenja mu’tezilske doktrine. (Pogledaj Miftahus-se’adeh od Taškuprizadea, 2/253).
X