Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Odgovor na neke od lažnih optužbi na da’avu šejha Muhammeda b. Abdul-Vehhaba rhm.

Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

alt„Muslimanske zemlje u osnovi smatra nevjerničkim!“

Ova optužba je prava laž i izmišljotina, i nit’ se desila, niti se izgovorila, niti mi je poznato da je isto ili slično rekao iko od običnih muslimana a kamo li neko od uleme i učenjaka. Svi oni su složni na tome da muslimanske zemlje imaju status islama ne bitno koje mjesto i vrijeme bilo u pitanju! Ono što se govorilo jeste bio govor o mušričkim mjestima – ljudi koji obožavaju poslanike, meleke i pobožnjake, stavljajući ih u isti rang sa Allahom – Gospodarem svih svjetova, smatrajući ih takvim da oni planiraju i upravljaju stvorenjima kao što rade ekstremne turbadžije – dakle o njihovom kufru i širku i zabludi se zborilo, ali ono što je opšte poznato i na čemu je ulema složna jeste da ako neko od sljedbenika šehadeta – muslimana, čini navedene stvari, nad takvim će se donijeti sud kufra i riddeta tek nakon što se protivu njih uspostavi dokaz, i takve niko u osnovi nije smatrao nevjernicima, i taj stav nisam našao kod nikoga izuzev kod Muhammeda b. Isma’ila u djelu Tedžridul-Tevhid poznatije pod imenom „Tathirul-I’itikad“, koji pojašnjava taj stav sljedećim: „Takvi ne znaju značenje riječi Ihlasa – la ilahe illallah – pa shodno tome oni u islam ni ulazili nisu jer nisu ni znali šta ta riječ znači – ali naš šejh se ne slaže sa njime u ovome što je rekao!“

Ove osobe se ne libe od laži pa makar u pitanju bila mrcina ili strmoglavljena ili rogom ubijena! Nigdje u knjigama šejhul-islama Ibnu Tejmijje rhm., nisam našao da je uopšteno neko muslimansko mjesto nazvao mjestom nevjerstva i ako je bio na stanovištu da je upućivanje dove umrlim pobožnjacima, robovanje njima, traženje pomoći od njih, prinošenje im žrtvi i kurbana i zavjeta uz oslonac na njih kao da su oni posrednici između Allaha dž.š., i ljudi, i između Allaha dž.š., i ljudskih potreba – klasična mušrička vjera i zalutalo djelo džahilijetsko međ’ paganima i ehlu-kitabijama – pa će iz svega ovoga neko pogrešno razumiti to da je neminovan produkt ovog njegovog stava sud da su mjesta ovih ljudi nevjernička mjesta (biladu kufr) – što apsolutno ne proizilazi iz navedenog – a i ako nešto proizilazi iz mezheba to nije mezheb  – i mi ovom prilikom tražimo od onoga koji priča ove priče da nam kaže odakle ih prenosi!

Hanbelije i ostali učenjaci smatraju da je nevjernička država – mjesto u kojoj ima samo nevjerničkih propisa i zakona, i u kojoj vidno nema nikakvih islamskih propisa i obilježja, a što se tiče mjesta u kojima ima i jednog i drugog – šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., smatra da će se obije te skupine, kako islamskih tako i nevjerničkih, obilježja-prakse-propisa, uzeti u obzir, pa se to mjesto-država neće sa svakog aspekta smatrati islamskom niti će se to mjesto-država sa svakog aspekta smatrati nevjerničkim, kako nam to od njega prenose imam Ibnu Muflih i ostali.

„Ono što zakolju – neće se jesti, niti je halal ženiti se od njih!?“

Ova optužba ide po istom prijašnjem rezonu – ali Šejh ne zabranjuje konzumiranje mesa koje je zaklano od strane osobe koja svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rov i Njegov Poslanik, prihvatavši islam kao svoju vjeru – sve dok se ne uspostavi prepreka koja spriječava dozvoljenost konzumiranja onoga što on zakolje, a na isti način se tretiraju i njihove žene! Kako će tako zboriti o ljudima neke države ili sela čije detalje njihova hala i stanja, kao ni ono što rade od nevakida – djela koja izvode iz vjere, ne zna niko osim Allaha dž.š., koji poznaje vidljivo i nevidljivo. Kada je u pitanju borba naglašavamo da se Šejh borio samo zbog osnove islama i zbog prakse i pridržavanja glavnih stubova našega dina, a oni koji govore da se on borio zbog nečeg drugog mimo toga – takvi lažu i izmišljaju. Ima dosta islamskih učenjaka koji su bili na stanovištu da je propisano povesti borbu protivu onih koji ostave praktikovati neke od farzova islama, a šta tek reći za one koji ostave praktikovati propis na kojemu su složni prvi muslimani i imami (seleful-ummeti ve e’immetuha).

„Nije dozvoljavao ka njima putovati – tako da je zabranio putovanje u sve muslimanske zemlje“

Prije svega tražimo da nam se potvrdi istinitost ovoga navoda – a i ako se potvrdi, Selef – prvi muslimani, su zabranjivali putovanje u mjesta nevjerstva i grijeha, onome ko nije u stanju tamo praktikovati i ispoljiti javna obilježja Dina, a po jednom dijelu učenjaka zabranjeno je putovati u mjesta nevjerstva i grijeha i onome ko je kadar i u stanju praktikovati javna obilježja vjere. Ima učenjaka koji zabranjuju putovanje u mjesta koja su specifična po nekim bid’atima i novotarijama ako se se bojati za nekoga da ne zapadne u fitnu. Šta nakon svega reći za mjesto gdje se dove upućuju nekom drugom mimo Allaha dž.š., i gdje se pomoć traži od nekog drugog mimo Allaha dž.š., i gdje se oslanja na nekog drugog mimo Allaha dž.š.!? Ekstremne turbedžije izjavljuju da njihovi mrtvi šejhovi imaju udjela u planiranju i upravljanju događajima i ljudima, a neki govore: Njima je povjerena uprava nad svijetom!!! – kako smo to imali prilike i čuti i vidjeti od njihovih brojnih skupina i sekti. Ovo nam potvrđuje i šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u djelu el-Minhadž, 3/276.. Zašto bi naš Šejh onda bio kriv zbog toga što svoje stado čuva malo podalje od ograde i plota, i preventivno djeluje kidajući svaki mogući način zapadanja u navedene zablude, pogotovu kada je u pitanju vrijeme kada se džehl i neznanje rasprostranilo, i kada je znanje nestalo, i kada smo se vremenski mnogo udaljili od perioda poslanstva, i kada su došle generacije ljudi koje ne poznaju šta je osnova islama i koji su njegovi glavni stubovi, i mnogi među njima misle da je islam činiti tevessul i približavati se Allahu dž.š., preko dove upućene umrlim pobožnjacima, i njima se obraćati u mukama i potrebama, a da ko tu praksu zanegira takav dolazi sa petim mezhebom – koji nije bio poznat do tada!? Ako je stanje ovakvo kakvo jeste šta je to onda sporno u njegovim riječima, i koji nam to dokaz uopšteno dozvoljava putovanje ka takvima!? Ovakvo što neće dozvoljavati osim osoba koja je džahil spram osnova Šeri’ata i suštine i ciljeva njegovih propisa! Jedno od velikih fikhskih pravila jeste: „Preventivna mjera i kidanje svakog puta koji nas može odvesti nečemu što je Šeri’at zabranio!“ – a šta tek reći kada je u pitanju nevjerstvo koje nema obale ni sa jedne strane!“

Šejh Abdul-Latif b. Abdurrahman b. Hasen Alu Šejh
Pogledaj: Misbahul-Zalam, 1/33.
X