Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Obilježja paganskog doba (2 dio)

Preveo: Abdurrahman Kuduzović
Džafer b. Ebu Talib obratio se kralju Abisinije i pagansko doba okarakterizirao na sljedeći način: “Vladaru, bili smo narod paganski, obožavali smo kipove, jeli strv, činili razvrat, kidali rodbinske veze, bili zli susjedi, bogati su otimali imetak siromašnih…”(1)  A majka pravovjernih Aiša, radijallahu anha, opisujući predislamski brak, kazala je: “U paganskom dobu bile su četiri vrste braka: prvo, brak koji je i sad zastupljen, a to je da čovjek uda svoju štićenicu pa joj se isplati vjenčani dar; drugo, neki bi ljudi, želeći promijeniti rodoslov, svojoj ženi nakon prestanka mjesečnoga ciklusa naredili da posjeti čovjeka iz nekog drugog plemena i da mu se dopusti, a njen muž (inicijator tog nedjela) s njom ne bi imao spolni odnos sve dok ne bi zatrudnjela s prvim, tuđinom; treće, nekad bi se sastala skupina ljudi pa bi općili s jednom ženom, a ona bi ih nakon porođaja pozvala (oni se moraju odazvati) i rekla im: ‘Vi ste, kao što znate, imali spolni odnos sa mnom…’, pa bi izabrala koga ona hoće i rekla mu: ‘Dijete je tvoje!’, a on bi ga bespogovorno morao prihvatiti; i, četvrto, dešavalo se i to da mnogo ljudi ima odnos s jednom ženom, obično prostitutkom na čijim je vratima visjela karakteristična zastava, i ko god bi je poželio, ona bi mu se dopustila, a nakon što bi zatrudnjela i rodila, doveli bi pogađača i dijete pripisali kome bi htjeli, a ni ovaj, također, ne bi imao izbora. I treba znati da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poništio je sve vrste braka, osim ove sadašnje vrste.”(2)

Međutim, ni sljedbenici Knjige nisu bili u boljem stanju. I oni su, poput mnogobožaca, poricali Allahovu, dželle šanuhu, jednoću: “Jevreji govore: ‘Uzejr je Allahov sin’, a kršćani kažu: ‘Mesih je Allahov sin.’ To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah! Kuda se odmeću?” (Et-Tevba, 30)
“Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih , sin Merjemin!’ Reci: ‘Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji?’ Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara šta hoće, i Allah sve može. I Jevreji i kršćani kažu: ‘Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.’ Reci: ‘Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijeha vaših?’” (El-Maida, 17, 18)
“Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: ‘O sinovi Israilovi, klanjajte se samo Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu ravnim smatra, Allah će njemu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.’ Nevjernici su oni koji govore: ‘Allah je jedan od trojice!’ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakoga od njih koji nevjernik ostane.’” (El-Maida, 72, 73)

Također su donosili zakone i obožavali lažna božanstva za koja su tvrdili imaju pravo dopustiti haram i zabraniti halal: “Oni pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje (ahbar) i monahe svoje (ruhban) i Mesiha, sina Merjemina, a naredio im je da se samo jednom Bogu klanjaju – nema Boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.” (Et-Tevba, 31) Šejh Abdurrahman b. Hasan kaže: “Značenje ovog ajeta objasnio je sâm Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Adijj b. Hatim, radijallahu anhu, bivši kršćanin, pripovijeda: ‘Rekao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kršćani i židovi nisu obožavali svećenike i monahe!’, na šta je odgovorio: ‘Naprotiv, obožavali su ih! Oni su im zabranjivali dopušteno, a dopuštali zabranjeno, što je obični svijet prihvatao, i na taj ih način obožavao.’’” (Predanje je zabilježio imam Ahmed, Et-Tirmizi, koji ga smatra dobrim, Abd Ibn Humejd, Ebu Hatim i Et-Taberani, s više lanaca prenosilaca.) Imam Es-Suddi kaže: ‘Nakon konsultacije sa svećenicima i monasima, bacili su Allahovu Knjigu za leđa, zbog čega je Svevišnji rekao: ‘…a naredio im je da se samo jednom Bogu klanjaju – nema Boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.’

Dopušteno je samo ono što Allah, dželle šanuhu, dopusti, a zabranjeno je samo ono što On zabrani; i slijediti se može samo ono što On odredi da se slijedi. Ajet jasno upućuje da je onaj ko se pokorava nekom drugom, a ne Allahe, dželle šanuhu, i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, odbacuje kur’ansko-hadiska načela glede dopuštanja i zabranjivanja, ili se pokorava stvorenju u neposlušnosti prema Stvoritelju, slijedeći njegove strasti – prihvatio to stvorenje za božanstvo i smatra ga Allahu, dželle šanuhu, ravnim. To, bez sumnje, poništava monoteizam (tevhid), zasnovan na svjedočenju da nema istinskoga božanstva osim Allaha. Uzvišeni u drugom ajetu kazuje da su ljudi obožavali stvorenje pokoravajući im se: ‘On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate’, (tj. da smatrate da oni zaslužuju da ih se obožava, a ne Allaha), ‘zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani?’ (Alu Imran, 80). Dakle, sve što se obožava, ili mu se pokorava, ili se slijedi, suprotstavljajući se Kur’anu i Hadisu – božanstvo je. Kud će tome jasniji dokaz od ajeta: ‘…pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobošci postali’ (El-En‘am, 121).”(3)  

U vezi sa sljedbenicima Knjige, Allah, dželle šanuhu, kaže: “Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a o neznabošcima govore: ‘Oni su na ispravnijem putu od vjernika.’”  (En-Nisa, 51)
U vezi s njihovim donošenjem zakona veli: “A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: ‘Evo, ovo je od Allaha’, da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju.” (El-Bekara, 79)

Ne treba duljiti opisujući postupke pagana, jer svi paganski sistemi, iako bili u različitim vremenima i prostorima, iako se razlikovala božanstva koja obožavaju – skoro su isti. Ukazujući na to Uzvišeni kaže: “A oni koji ne znaju govore: ‘Trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam kakvo čudo dođe!’ Tako su gotovo istim riječima govorili i oni prije njih, srca su im slična. A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju.” (El- Bekara, 118)

Uzrok njihove sličnosti, i pored formalne razlike, jeste u tome što se u svakom džahilijetu Allahu, dželle šanuhu, pripisuje saučesnik glede pokornosti, zakonodavstva, poznavanja gajba, davanja opskrbe, davanja života i smrti, pribavljanja koristi, otklanjanja štete, ljubavi, veličanja, poniznosti, straha, nade, upućivanja dove, traženja pomoći, prinošenja žrtve, zavjetovanja, padanja ničice…

Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan upravo onda kad su ljudi bili najpotrebniji uputi, jer u to vrijeme, kao i prije pojave vjerovjesnika Isaa, alejhis-selam, na Zemlji nije postojala skupina, ni narod, a kamoli država koja je ispovijedala ispravnu vjeru. Tu konstataciju potvrđuje sljedeći hadisi-kudsi: “…zatim je Allah pogledao stanovnike Zemlje i prezreo Arape i nearape, osim nekih sljedbenika Knjige, i rekao: ‘Poslao sam te da te iskušam, i da iskušam tobom.’”(4)  

Autor: Alija b. Nefi‘ el-Ul’jani

Bilješke:
1- Ahmed el-Benna, El-Fethur-rebbani 20/226. On kaže: “Hadis je sahih. U originalnoj verziji naveo ga je Ibn-Hišam prenoseći od Ibn Ishaka.” Spomenuo ga je također i El-Hejsemi, koji je rekao: “Bilježi ga imam Ahmed, a prenosioci, osim Ibn Ishaka, ispunjavaju El-Buharijeve kriterije, a Ibn Ishak izjavio je da je predanje čuo.”
2- El-Buhari, u Es-Sahihu, 6/133.
3-Abdurrahman b. Hasan, Fethul-Medžid, str. 85, 86.
4-Muslim, u Es-Sahihu. Vidjeti: El-Minhadž, 17/197.
X