O ropstvu i robinjama?

Pitanje: Kako objašnjavate slučaj kada je jednom prilikom skupina ashaba pobila neko mušričko pleme i onda su sa ženama ubijenih mušrika spolno općili?! Nemoguće da su one svojom voljom to htjele nakon što su vidjele kako im ubijaju porodicu, što znači da je to silovanje. Zar to nije malo izvan učenja plemenite vjere islama koja strogo propagira brak? I ako su robinje bile dozvoljene u tom vremenu, koji propis važi za nas u današnjem vremenu? Možemo li onda i mi tako uzeti služavku i imati intimni odnos sa njom kada poželimo, bez stupanja u brak? To dođe isto, je li tako?

Odgovor:Poštovani, prije nego što odgovorimo na vaše pitanje, treba spomenuti činjenicu da je islam vjera koja svojim savršenim principima pokušava umanjiti ropstvo i učiniti da ljudi budu slobodni. Tako ćete naći u više kur’ansko-hadiskih tekstova da se preporučuje pažnja prema onima koje čovjek posjeduje –robovima. Islam je toliko preporučivao dobročinstvo da su slobodni i izuzetno ugledni ljudi poželjeli da su robovi u želji da uživaju ta prava i nagrade koje su obećane pokornim robovima. Kada je Ebu Hurejre, r.a., čuo riječi Allahovog Poslanika: ”Dobrom i čestitom robu pripada dupla nagrada”, kazao je: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci Ebu Hurejrina duša, da nije borbe na Allahovom putu – džihada, hadža, dobročinstva prema majci, ja bih poželio da preselim kao rob.“ (Buharija i Muslim)
Islam je za iskupljenje od mnogih prekršaja odredio iskupljenje oslobađanjem roba.

Čovjeku vjerniku, ako na validan način dođe do robinje, dozvoljeno je da sa njom spolno opći, po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka.

Onome ko na validan način dođe do robinje obaveza je, po islamskom učenju, da sačeka period od mjesec dana (ar. istibra’) prije nego što spolno opći sa robinjom, ako je u pitanju žena koja redovno dobija mjesečnicu, a ako je trudna, treba sačekati dok rodi.

Ako je služavka slobodna osoba (suprotno robinji), čovjeku nije dozvoljeno da se osami sa njom, a kamoli da sa njom spolno opći. Razlika je više nego očigledna u tome da neka žena bude služavka i da bude robinja.

A Allah najbolje zna!
Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Print Friendly  O ropstvu i robinjama? pf button bothX