Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

O kojim kur’anskim ajetima čovjek treba prvo razmišljati?

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Mnogi se ljudi pitaju: “Šta prvo da proučavam u Kur’anu?” Kur’an obiluje činjenicama koje treba proučavati i o kojim treba razmišljati. Valja znati da postoje mnogi ključevi za razumijevanje Kur’ana. Najbolji način i najkorisniji ključ jest da se razmišlja o onome što Kur’an izlaže o Allahu, kao i o ajetima koji govore o ahiretu. Mnogi koji se smatraju savremenim misliocima smatraju da su praktični propisi najvažniji, dok je znanje o Allahu sekundarna stvar. A to nije tako. Šejhul-islam Ibn Tejmijja rekao je: “Kur’anski ajeti koji govore o vjerovanju važniji su od ajeta koji se bave praktičnom djelom islama.”[1] Stoga žalim svakog nevjernika zato što nije upućen u znanje o Gospodaru. Kakva je korist od toga da čovjek poznaje brojne nauke, a ne poznaje ono što je najbitnije u životu? To je slično poznavanju sporednih, a neupućenost u glavne ulice. Onaj ko ne poznaje glavne ulice neće se snaći u gradu i lutat će. Nazadni su svi oni koji nemaju znanje o Gospodaru svjetova!

Tužan sam zbog toga što mnogi koji se smatraju savremenim arapskim misliocima zanemaruju znanje o Allahu, koje je izložio Kur’an. Prvi muslimani, od kojih smo naslijedili znanje o šerijatu, bili su krajnje upućeni u znanje o Gospodaru. Naprimjer, ko razmisli o poslanici imama Ahmeda, u kojoj je pobio mišljenje bezbožnikā, ili poslanici imama ed-Darimija, u kojoj kritizira neke ljude, bit će iznenađen dubinom njihova poznavanja Kur’ana i spoznajom Allaha. Bit će, isto tako, oduševljen njihovim povezivanjem ajetā, jer oni nisu znali samo izraze ili fraze, znali su povezati Božije riječi i to predočiti čitaocima.

Jedan od načina da se okoristi Kur’anom jest i da se razmišlja o kazivanjima o vjerovjesnicima koja se u Knjizi ponavljaju, a u svakom kazivanju rečeno je nešto što u drugom nije. Jasno je da ova kazivanja nisu pripovijetke za zabavu, nego su primjeri pomoću koji Kur’an dostavlja određene poruke. Učač Kur’ana razmišlja o tome šta je Allah htio reći određenim kazivanjima. Iz njih se može naučiti kako su vjerovjesnici obavljali ibadete i kako su se odnosili prema Allahu. Šejhul-islam Ibn Tejmijja zapisao je: “Kur’an kazuje i o vjerovjesničkim dovama, pokajanju vjerovjesnika i njihovom traženju oprosta…”[2]

Važno je razmišljati i o kazivanjima o grešnim narodima, te o dobrim i pobožnim ljudima, izvlačeći poruku iz tih kazivanja.

Razmisli kako Allah navodi pokoravanje Njemu, oslanjanje na Njega, uvjerenost u vjerske istine, iskrenost, traženje oprosta, slavljenje Allaha, ustrajnost, iskrenost, preporučivanje dobra, a odvraćanje od zla i tako dalje (neka od ovih djela spomenuta su u Kur’ani-kerimu i sedamdeset puta), zatim primijeti da savremeni mislioci sve ovo zanemaruju.

Kakva je samo šteta u tome da djela koja Allah voli i koja hvali, a koja su mjerilo uspjeha i napretka, budu na margini!

Kad učač Kur’ana razmišlja o tome kako Allah kazuje za Kur’an da je uputa, pojašnjenje, svjetlo, iz toga zaključuje da Gospodar ne želi da Kur’ani-kerim bude zagonetka i da ljude odvede od Pravog puta. Kur’an je daleko od toga. Zbog toga je šejhul-islam Ibn Tejmijja: “Allah, džellešanuhu, htio je da časni Kur’an bude opća uputa, kojeg je Allah objavio kao objašnjenje ljudima, i u kojem je naveo dokaze koje mogu razumjeti svi ljudi.”[3]

Ovo ne znači da pobožni ljudi nisu bili počašćeni od Allaha dodatnim razumijevanjem Kur’ana i da im se nisu otkrivali skriveni putokazi, koji nisu bili vidljivi ostalim ljudima. Srce koje je ispunjeno bogobojaznošću vidi ono što ne vidi ono koje je zaslijepljeno prohtjevima. Šejhul-islam Ibn Tejmijja govori o tome u mnogim svojim djelima. Između ostalog, on je rekao: “Jasno je da u kur’anskim ajetima ima značenja u koja ne mogu proniknuti svi ljudi. Ljudi se, dakle, razlikuju u pogledu razumijevanja Kur’ana, Božije knjige, kojeg uče noću i danju.”[4]

Iz kur’anskih ajeta može se izvući i korist tako što će čovjek razmišljati o brojnim primjerima koji se u njima navode, a koji se odnose na pojedince i zajednice. Allah, džellešanuhu, rekao je: “Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili” (Hašr, 21); “U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere…” (Rum, 58).

Nema dobra u onom čovjeku koji ne razmišlja o Kur’ani-kerimu i koji, otuda, ne izvlači iz njega pouke i koristi. Svevišnji Allah rekao je: “Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću” (el-Enfal, 23). Kad god čovjek opazi da je zanemario Kur’an ili da je zanemario razmišljanje o njemu, neka se sjeti ovog kur’anskog ajeta, i obuzet će ga strah.

“Kur’an je izvor s kojeg piju svi ljudi, i svako iz njega izvuče onoliko koristi koliko mu je Allah odredio”, govorio je šejhul-islam Ibn Tejmijja.[5]

_________________________________

[1] Der’ut-tearudil-akli ven-nakl, 5/358.

[2] Telhisul-istigasa, 1/161.

[3] Medžmuul-fetava, 9/211.

[4] Der’ut-tearudil-akli ven-nakl, 7/427.

[5] Der’ut-tearudil-akli-ven-nakl, 7/427.
X