Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

NE-utemeljenost namaza „Salatul-Rega’ib“

Priredio: Sead ef. Jasavić

Namaz „Salatul-Rega’ib“, koji se praktikuje klanjati između akšama i jacije namaza, u oči prvog džumaha, mjeseca Redžeba, je jedna od novotarija koja je nastala u Bejtul-Makdisu nakon 480.h.g., i ne bilježi se niti od Allahovog Poslanika s.a.w.s., niti od ikoga od njegovih ashaba ili uleme iz birana tri stoljeća islama, niti imama nakon toga vakta, što nam je sve zajedno dovoljno radi potvrde toga da je u pitanju pokuđena novotarija a ne pohvaljeni sunnet! Islamski učenjaci, različitih mezheba, su vjekovima upozoravali na ovu novotariju, pa ćemo se mi, ovom prilikom, podsjetiti samo na neka od tih njihovih upozorenja:

Hanefijski mezheb

Imam Ibnu Nudžejm el-Masri el-hanefi rhm., (umro 970.h.g.), kaže: „Pokuđeno je skupljati se radi obavljanja namaza „Salatul-Rega’ib“, u džematu, koji se praktikuje u oči prvog džumaha mjeseca Redžeba; to je novotarija (bid’at), kao i ono čemu se dovijaju stanovnici Ruma (Vizantije), proglašavajući ga zavjetnim namazom, kako bi izašao iz kruga nafile i pokuđenosti tkđ. je neispravno, što nam je lijepo i dublje pojasnio imam el-Halebi rhm., kako to samo on umije, u djelu el-Fetava el-Bezzazijja!“ (Pogledaj: el-Bahr el-Ra’ik šerhu Kenzil-Deka’ik, 4/264.)

U komentaru ovih riječi, imam Ibnu ‘Abid Muhammed ‘Alauddin Efendi el-hanefi rhm., kaže: „Ovo je potvrđeno u djelu el-Bezzazijja, isto kako će to potvrditi i Šarih na kraju poglavlja, što je dublje pojasnio i komentator djela el-Munje tvrdeći da su sve predaje koje govore o tome batil-neispravne i mevdu’-izmišljene, što nam je podrobno objasnio, pogotovu u djelu el-Hilja, kao i učenjak Nuruddin el-Makdisi rhm., koji je napisao knjigu po ovom pitanju koju je nazvao „Odvraćanje želioca od namaza želja“ ( ردع الراغب عن صلاة الرغائب ), gdje je spomenuo stavove i mišljenja većine prijašnje i potonje uleme, sva četiri mezheba!“ (Pogledaj: Hašijetu Reddil-Muhtar, br.2/26.)

Isto se bilježi i od imama Ibnu Abidin Muhammed Emin b. Omer el-hanefi rhm., (umro 1252.h.g.), u djelu: Reddul-Muhtar, 5/184.)

Imam Ahmed b. Muhammed el-hanefi el-hamevi rhm., (umro 1098.h.g.), kaže: „Namaz „Salatul-Rega’ib“ se praktikuje u oči prvog petka mjeseca Redžeba, kao i namaz „Salatul-Bera’eh“, koji se praktikuje u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana – mekruh je (pokuđeno/zabranjeno), obavljati te namaze u džematu, jer se ne poziva na džemat radi obavljanja dobrovoljnih namaza izuzev onoga što je izuzeto po ovom pitanju poput teravih-namaza. Ibnu Emir el-Hadždž rhm., u djelu el-Medhal, kaže: Namaz „Salatul-Rega’ib“, je izmišljen nakon 480.h.g., i brojni učenjaci su pisali djela o ništavnosti i pokuđenosti obavljanja ovoga namaza, proglašavajući maloumnim onoga ko ga obavlja, stoga se ne povodi za brojnošću onih koji praktikuju ovaj namaz, u raznim krajevima svijeta.

U djelu „Šerhul-Kenz“ stoji: Pokuđeno je skupljati se radi obavljanja namaza „Salatul-Rega’ib“, u džematu, koji se praktikuje u oči prvog džumaha mjeseca Redžeba; to je novotarija (bid’at), kao i ono čemu se dovijaju stanovnici Ruma (Vizantije), proglašavajući ga zavjetnim namazom, kako bi izašao iz kruga nafile i pokuđenosti tkđ. je neispravno, što nam je lijepo i dublje pojasnio imam el-Halebi rhm., kako to samo on umije, u djelu el-Fetava el-Bezzazijja!

Šejh naših šejhova učenjak Nuruddin Ali el-Makdisi rhm., je napisao djelo po ovom pitanju: „Odvraćanje želioca od namaza želja“ ( ردع الراغب عن صلاة الرغائب ), o čemu mi je postavljano pitanje 1072.h.g., kao i o namazu „Salatul-Bera’eh“, i namazu u noći „Lejletul-Kadra“, kada se pojavio novotar koji je, iz neznanja i želje za dunjalukom, zavodio obični svijet i ostale ljude da praktikuju sve navedeno, tvrdeći da su Poslanik s.a.w.s., pravovjerne halife nakon njega, kao i birani tabi’ini, klanjali navedeni namaz, pa sam o tome napisao poduže dobro djelo, gdje sam obuhvatio većinu stavova biranih učenjaka, prvih i potonjih generacija, od sva četiri mezheba, pa koga interesuje neka pročita!“ (Pogledaj: Gamzu ‘Ujunil-Besa’ir, 3/114.)

Malikijski mezheb

Imam Ahmed b. Gunejm b. Salim el-Neferavi el-maliki rhm., (umro 1126.h.g.), kaže: „Novotarije se dijele na: hakikijje – novotarije koje nemaju nikakvog utemeljenja u Šeri’atu, niti u Kur’anu, niti u Sunnetu, niti u Idžma’u, niti u dokazivanju uleme opšteg ili detaljnog tipa… (poput: celibat-neženjstvo, samokažnjavanje…), i idafijje – novotarije koje imaju nekakvog utemeljenja u Šeri’atu, pa gledajući sa te strane nije u pitanju novotarija, ali gledajući sa druge strane u pitanju je novotarija, pa se zbog toga ona naziva ovim imenom, poput namaza „Salatul-Rega’ib“, 12 rekata koji se klanjaju u oči prve noći džume mjeseca Redžeba. Ulema kaže: U pitanju je pokuđena i ništavna novotarija, a isto tako i namaz u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana, koji se klanja od 100 rekata na poseban i određen način, kao i namaz dobročinstva prema roditeljima itd.. Sa jedne strane ova djela imaju utemeljenje jer se radi o namazu i klanjanju za kojeg je rečeno: „Namaz je najbolje djelo!“ (Taberani), ali s druge strane ova djela nemaju utemeljenje u Šeri’atu zbog toga što se naznačava posebno vrijeme kao i poseban način njihova obavljanja (bez dokaza), pa je zbog toga s jedne strane djelo utemeljeno a s druge strane ono je neutemeljeno!“ (Pogledaj: el-Fevakih el-Devani, 1/332.)

Imam Ibnul-Hadždž el-maliki rhm., kaže: „Od novotarija koje su izmišljene u ovom plemenitom mjesecu (redžebu), jeste i obavljanje namaza „Salatul-Rega’ib“, u džamijama i mesdžidima, gdje se ljudi okupljaju radi praktikovanja ove novotarije, i ispoljavaju je u mesdžidima gdje se namazi obavljaju u džematu sa imamom kao da je u pitanju propisani namaz… Mezheb imama Malika rhm., je taj da je pokuđeno klanjati namaz „Salatul-Rega’ib“, jer to nije bila praksa prijašnjih generacija, a svako dobro je samo u njihovom slijeđenju radijallahu ‘anhum!“ (Pogledaj: el-Medhal, 1/294.)

Šafijski mezheb

Imam el-Nevevi rhm., (umro 676.h.g.), kaže: „Namaz, poznatiji pod imenom „Salatul-Rega’ib“, koji se sastoji od 12 rekata, koji se klanjaju između akšama i jacije namaza, u oči prvog petka mjeseca Redžeba, kao i namaz u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana, koji se sastoji od 100 rekata – oba ova namaza su pokuđena i loša novotarija, i nemoj da se čovjek povodi za onim što se u djelima „Kutul-Kulub“ i „Ihja’u ‘Ulumid-din“, o ovim namazima govori, niti za hadisom koji govori o ova dva namaza – sve je to batil i neispravno, tako da se ne smijemo povoditi za onim što pišu imami kojima ovo pitanje nije jasno, koji su nekoliko stranica ispisali o pohvalnosti ovih dvaju namaza. U pitanju je očita greška po ovom pitanju, a šejh imam Ebu Muhammed Abdurrahman b. Isma’il el-Makdisi rhm., je napisao vrijedno djelo kojim opovrgava ispravnost ovih dvaju namaza, što je vrlo jasno i decidno obrazložio.“ (Pogledaj: el-Medžmu’ šerhul-Muhezzeb, 4/56.)

Imam Ibnu Hadžer el-Hejtemi el-šafi’i rhm., (974.h.g.), kaže: „Što se tiče namaza „Salatul-Rega’ib“, on je poput namaza polovične noći mjeseca Ša’abana – u pitanju su dvije ružne i pokuđene novotarije, koje se temelje na izmišljenom hadisu, pa ih je zabranjeno praktikovati i pojedinačno i džematile!“ (Pogledaj: el-Fetava el-Fikhijja el-Kubra, 1/216.); „Među novotarije spadaju i namaz „Salatul-Rega’ib“, koji se praktikuje u noći prve džume mjeseca Redžeba, kao i namaz u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana – što se temelji na neispravnim hadisima, a imam Nevevi rhm., i ostali su izričito osudili ove pojave!“ (Pogledaj: el-Minhadž el-Kavim, 1/288.)

Hanbelijski mezheb

Imam Muhammed b. Muflih el-Makdisi el-Salihi el-hanbeli rhm., (umro 763.h.g.), navodi riječi imama Nevevija rhm., povodom komentara hadisa: „Nemojte odvajati noć džume radi obavljanja namaza, niti dan džume radi posta, izuzev ako se postilo dan prije ili poslije“ – koji kaže: „Ovaj hadis je izričita i očita zabrana odvajanja noći u oči džume radi obavljanja namaza, kao i posta na dan džume. Islamski učenjaci su složni po pitanju pokuđenosti tih djela, a ulema ovim hadisom dokazuje i pokuđenost obavljanja izmišljenog namaza – „Salatul-Rega’ib“ – Allah ubio onoga ko ga podmetnu i izmisli – koji je pokuđena novotarija, zabluda i neznanje. U tome ima očitih neispravnosti o čemu je velik broj imama i učenjaka pisao brojna dobra djela pojašnjavajući nam pokuđenost tog namaza kao i zabludjelost onih koji ga obavljaju i izmišljaju. Znaci i dokazi njegove ništavnosti i neispravnosti, kao i zabludjelosti onih koji ga praktikuju se ne mogu ni pobrojati, a Allah dž.š., najbolje zna!“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘ala Muslim, 4/134.)“ (Pogledaj: el-Furu’, 5/104.)

Imam Mensur el-Behuti rhm., kaže: „Namaz „Salatul-Rega’ib“ je bid’at!“ (Pogledaj: Keššaful-Kina’, 3/329.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., je bio upitan o namazu „Salatul-Rega’ib“ – da li je pohvalno klanjati ga ili ne, pa je odgovorio: „Taj namaz nije klanjao Allahov Poslanik s.a.w.s., niti iko od njegovih ashaba, niti tabi’ina, niti imama muslimana, niti ga je Poslanik s.a.w.s., preporučio, niti iko od Selefa, niti iko od imama, niti je iko od njih spomenuo ikakvu posebnu vrijednost za tu noć. Hadis koji se prenosi po ovom pitanju, od Poslanika s.a.w.s., je čista laž i izmišljotina, na čemu su složni svi stručnjaci hadiske znanosti, pa je zbog ulema govorila: Namaz „Salatul-Rega’ib“, je pokuđen-mekruh, nikako pohvaljen-mustehabb, a Allah dž.š., najbolje zna!“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/135.; el-Fetava el-Kubra, 2/262.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Svi hadisi koji govore o namazu „Salatul-Rega’ib“, u oči prve džume mjeseca Redžeba, su izmišljotina i laž koja se pripisala Allahovom Poslaniku s.a.w.s.!“ (Pogledaj: Nakdul-Menkul, 1/82.)

U djelu „el-Mevsu’ah el-Fikhijja el-Kuvajtijja“, stoji: „„Salatul-Rega’ib“, 12 rekata, između akšama i jacije namaza, u oči prve džume mjeseca Redžeba, se spominje u predaji kod imama Gazalija u djelu Ihja’u Ulumid-Din, ali hafiz el-Iraki rhm., (umro 806.h.g.), tvrdi da je ta predaja lažna i izmišljena (mevdu’). (Pogledaj: Tahridžu Ehadisil-Ihja’, 1/163.) Imam el-Hadždžavi, u djelu el-Ikna’ tvrdi da je taj namaz bid’at-novotarija, koja nema nikakvog utemeljenja!“ (2/238.); „Hanefijje i šafije su izričiti u tome da je „Salatul-Rega’ib“, koji se klanja u oči prve džume mjeseca Redžeba, kao i namaz u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana, na određen način, sa određenim brojem rekata – pokuđena novotarija (bid’a munkera!)!“ (22/272.)

Dr. Vehbi el-Zuhajli kaže: „Pokuđeno je skupljati se u džamijama radi klanjanja namaza „Salatul-Rega’ib“, koji se praktikuje u oči prve džume mjeseca Redžeba; to je novotarija!“ (Pogledaj: el-Fikh el-Islami ve Edilletuhu, 2/230.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG
X