Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

9 – ”VRLINE STJECATELJA ZNANJA” (Natjecanje u traženju znanja)

Priredio: Bilal Dervišić
Kada god se učenik temeljito posveti znanju otvaraju mu se njegova vrata a on treba ga još više povećava i da se natječe u njegovu traženju i da teži da ga što više nauči.
Allah dželle dželaluhu je naredio svome Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da moli da mu se poveća znanje, kaže Uzvišeni: ”I reci Gospodaru moj uvećaj mi znanje”.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podsticao na proširivanje znanja i težnju za njegovim uvećavanjem tokom cijelog života sve dok ono ne uvede čovjeka u dženet.
❀ Bilježi Tirmizi od Ebu Seida da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Neće se vjernik zasititi od dobra koje čuje sve dok mu svršetak ne bude u dženetu”.
Ovdje je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio nezasitost za znjanje i želju za njim od imanskih potreba i osobina vjernika a već nas je obavjestio da će ovo biti vrlina vjernika sve do ulaska u dženet.
Iman Ibnul-Kajjim Allah dželle dželaluhu mu se smilovao je naveo mnoge primjere o nastojanju prvih generacija u traženju nauke a od tih primjera su:
❀ Imam Ahmed je rekao: Ja tražim znanje sve dok ne uđem u kabur.
❀ Upitan je Hasan o čovjeku koji ima 80 godina je li fino za njega da traži nauku? Pa je rekao, pa je li mu fino da živi?!
❀ Rečeno je Ibnu Bistamu: kako si samo uporan da učiš hadis? Pa je odgovorio: a zar da ne želim biti u povorci porodice Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem. (Miftahu daris-seade, 1/74)
Ako je mudrost izgubljena stvar vjernika, obaveza mu je da je traži a mudrost je znanje pa ako ga izgubi vjernik on je na stepenu onih koji su izgubili veliku vrijednost i kada je nađu obvesele joj se i obraduju. (Miftahu daris-seade, 1/75)
❀ Od savjeta mudrog Lukmana sinu je i ovaj: O sinko moj druži se sa učenjacima i stješnjuj ih svojim koljenima jer Allah dž.š. oživljava srca sa svjetlom mudrosti kao što oživljava mrtvu zemlju kišom s neba. (El-Muvette, 3/161)
❀ Kada se primakla smrt Muaz ibn Džebelu rekao je: Dobro došla smrti, dobro došao posjetioče u nevolji. Moj Uzvišeni Allahu, Ti znaš da ja nisam volio da ostanem na ovom svijetu da bi vode dovodio niti sadnice sadio ali sam volio da ostanem da provodim duge noći u namazu i trpim žeđ podnevne pripeke pri žestokim vrućinama posteći i radi stješnjavanja koljenima učenjaka u halkama zikira i nauke. (Džamiu bejanil-ilmi ve falihi, 1/51)
❀ Rekao je Seid ibn Džubejr Allah mu se smilovo: Čovjek je učenjak sve dok uči a kada ostavi učenje mislivši da mu je dovoljno ono što je kod njega, postane veći neznalac nego što je bio. (Tezkirezus-sami vel-mutekellim, 183)
Sve ovo potvrđuje da učenik treba da učini glavnim svojim prioritetom učenje, njegovo širenje, ustrajnost u ozbiljnosti i trudu, da nastoji prisustvovati predavanjima učenjaka i da iščitava znanstvene knjige i gaji ljubav prema njima.
❀ Rekao je imam Nevevi: stalno se treba truditi da bude zauzet u nauci sa čitanjem i iščitavanjem, praćenjem i zapisivanjem, istraživanjem, ponavljanjem i pisanjem da se ne zasiti od podučavanja onih koji su ispod njega u godinama, porijeklau ili ugledu već da nastoji da nudi koristi koje su kod njega. (El-Medžmua, 1/29)
❀ Također imam Nevevi je rekao: Od stalnih njegovih vrlina treba da bude upornost i konstantnost u učenju u svim vremenima u kojima mu se nudi i da se ne opterečuje preko svojih mogučnosti iz bojazni od prezasićenja i gubljenja onog što je ostvario a ovo se razlikuje shodno različitosti ljudi i stanja. (Et-Tibjanu fi adabi hameletil-Kur’an, 49)
Ovako treba učenik da ustraje u marljivosti i trudu, a rekao je Zernudži: Koliko se umoriš toliko ćeš i postići ono što želiš. (Talimul-muteallimi, 88)
Zatim da bude odgovoran u učenju i da što više čita različite znanosti i da se ne zadovoljava sa malo, naročito ako oblast u kojoj se specijalizira ima veze sa drugima kao što je npr. Arapski jezik.

Pitanje je ključ znanja
Često puta se ispriječe pitanja ispred učenika pred kojima stane zbunjeno i nejasno, obavezno mu je da o njima pita učenjake ulemu lijepo i ponizno se ophodeći sa njima. Kaže Uzvišeni: ”Pitajte sljedbenike knjige ako ne znate.”
Spominje se u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud od Ibnu Abbasa da je neki čovjek razbio glavu na putovanju zatim se u snu odžunupio pa su mu rekli da neznaju ni za kakvu olakšicu i on se okupao a zatim umro. Kada su o tome obavjestili Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je: ”Ubili su ga Allah ih ubio, zašto nisu pitali kada nisu znali jer je lijek za neznanje pitanje.”
❀ Bilježi Buharija od Aiše radijallahu anha da je rekla: Allah se smilovao Ensarijkama, stid ih ne spriječava da pitaju o stvarima svoje vjere.
❀ Prenosi se od Abdullaha ibn Mesu’da da je rekao: Povećanje znanja je poželjno a znanje se stiče pitanjem. (Džamiu bejanil-ilmi ve falihi, 1/87)
❀ Rečeno je Ibni Abbasu: Kako si stekao znanje. Odgovorio je: sa jezikom koji je mnogo pitao i razumom koji je mnogo pamtio. (Talimul-muteallimi, 106)
❀ Ibnu Šihab je rekao: Znanje je riznica čiji je ključ pitanje. (Džamiu bejanil-ilmi ve falihi, 1/89)
Težnja za naučnim knjigama
Učenik treba da nastoji kupovati naučne knjige, učiti iz njih, voditi računa o njima i nezapostavljati ih jer one su sredstvo za sticanje znanja i one su skuplje od dunjalučkih vrijednosti i dragulja.
Učenjaci su posebno vodili računa o naučnim knjigama i opozoravali su one koji su ih iznajmjivali od kašnjena ili njihova uništenja.
Ulema je čuvala knjige posebno ako se zna da su se one ručno prepisivale i do njih je veoma teško bilo doći. Toliko su bili opsjednuti knjigama da su se odricali i posljednjeg zalogaja kako bi ih kupili, jer one su bile kod njih najveće blago.
Vraćanje na osnovne izvore od knjiga je neophodno za učenika i nije dovoljno čitanje skraćenih verzija i skripti koje koriste na univerzitetima jer one su date shodno određenom vremenskom periodu prema planu i programu.
Rekao je Imam Ibnul-Dževzi, Allah dželle dželaluhu mu se smilovao: Očekivanja starih prethodnika od učenika su bila uzvišena na što ukazuje njihove knjige koje su suština njihovih djela s tim što je većina tih knjiga nestala jer su brige učenika oslabile pa su se okrenuli prema skrećenim verzijama nemajući volje za izvornim djelima. Put pravog učenika je u učenju i iščitavanju knjiga. Bojte se Allaha dželle dželaluhu i promatrajte živote velikih prethodnika, čitajte njihova djela i vjesti o njima a ja vas obavještavam o svome stanju i nikako da se zasitim od čitanja knjiga pa kada vidim knjigu koju prije nisam vidio kao da sam blago otkrio. (Sajdul-hatir, 387)
Pogledaj razliku između ljubavi starih učenjaka za knjigama, Allah dželle dželaluhu im se smilovao, i između ponašanja današnjih učenika koji se zadovoljavaju čitanjem skripti i skraćenih verzija a i ne osvrću se na temeljne izvore. Neki čak završe neki šerijatski fakultet a nisu ni čuli za imena od mnogih temeljnih izvora knjiga ili su čuli ali ih nisu ni vidjeli a kamoli pročitali!

Kada se od jednog od njih traži da napiše seminarski rad o određenoj temi vidiš ga kako samo traga za potrebnim stranicama po knjigama pa ih zatim kopira ne razmišljajući uopće da ih kupi i pored mogućnosti za to koju mu je Allah dželle dželaluhu podario, a ovamo troši na odjeću, hranu i lukzuz ne osvrčući se uopće na to. Takvog vidiš da škrtari kada su u pitanju temeljni izvori “Knjige“ bez kojih se i ne može zamisliti učenik. Da on poznaje vrijednost knjiga i da će one ostati pohranjene kod njega i njegovih potomaka poslije njega ukoliko je brižan za njima (potomacima) ne bih oklijevao niti se lijenio niti škrtario da ih kupi.

Preostalo nam je ovdje jedno zapažanje koje se mora spomenuti:
Neki učenici misle da će čitanjem knjiga postati alimi i sustežu se učenja pred učenjacima i obrazovanja pred njima, što je očita graška. Rekao je imam Šafija: Ko se bude poduvačao sam iz knjige upropastit će šerijatske propise. (Tezkiretus-samia vel-mutekellim, 213)
Stara ulema je govorila: Od najvećih iskušenja je da čovjek postavi sebi za učitelja stranice tj. da ih smatra svojim učiteljem i odgajateljem od kojeg uzima znanje i na tome se zadovoljava. Divno je neko rekao: Ako ne budeš dobro pamtio i shvatao skupljanje knjiga ti neće koristiti. (Tezkiretus-samia vel-mutekellim, 235)
Dakle, učenik treba da knjige učini svojim pomogačem u učenju a ne osnovom sa kojom će se zadovoljiti i ustegnuti od slušanja učenjaka i učenja pred njima.

Rekao je imam Šafija: moj brate znaj da znanje nećeš steći bez šest stvari a ja te o njima podrobno obavještavam; oštroumnost, težnja, trud, upornost, druženje sa učiteljem i dugo vremena. (Divanš-Šafia, 81)
X