Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Načini ispravnog razumjevanja društvene stvarnosti

Preveo: Smail L. Handžić
Svatko, ko god iole razmišlja o islamskom ummetu u proteklim vremenskim razdobljima i o stanju u koje je on trenutno zapao, sigurno će osjetit bol u svojim grudima. Često sam analizirao tu našu zbilju, tražeći razloge njenog nastanka, istražujući načine oporavka i pokušavajući dati svoj doprinos u pronalasku izlaza. Zapazio sam da je naše neznanje o našoj stvarnosti (ar. waqi’a), u stvari, glavni razlog naših nevolja. Postao sam ubjeđen da je razumjevanje stvarnosti znanje kojeg su zanemarili mnogi sticatelji šerijatskog znanja (tulab-ul-‘ilm) i predvodnici islamskog buđenja, te sam zbog toga osjetio želju da, u ovom članku, spomenem neke temelje za ispravno razumjevanje društvene stvarnosti, kako bi se talib-ul-‘ilm od njih okoristio.

Općenito, svako znanje ima svoje temelje i svoja pravila na koja se oslanja. Bez tih temelja i pravila, znanje bi bilo bez svoga „identiteta“; služilo bi svakojakim strastima i išlo bi u prilog različitim ljudskim raspoloženjima. I razumjevanje stvarnosti ima svoje osnove iz kojih se emanira i iz kojih se razvija. Ti osnovi ga štite od pogrešnog predstavljanja njegovih lažnih zagovarača i pomažu sve one koji imaju želju da se u tom polju specijaliziraju i da zagnjure u njegove prostrane dubine. U onoj mjeri koliko se ti osnovi upotpune pri osobi koja se poziva na poznavanje toga znanja, i njeni rezultati će biti potpuni. Dovoljno je da izostane samo jedan temelj, pa da to obesnaži ovakvog analitičara i njegovo poimanje stvarnosti.

Uvjerenost u važnost ovoga znanja

Nije dovoljno onome koji želi da se specijalizira na ovom znanju da shvata razumjevanje stvarnosti kao nešto što nadopunjuje njegovu opću kulturu ili da je islamski ummet, jednostavno, tek tako, u potrebi za ovim znanjem. Glavna kapija kroz koju treba da se prodre kada je u pitanju njegovo učenje je potpuna uvjerenost u njegovu važnost i nužnost, te da je njegovo učenje kolektivna obaveza (fard kifajeh). Talib-ul-‘ilm bi, svakako, trebao imati na umu da je jedan od razloga nazadovanja islamskog ummeta u sadašnjem vremenu upravo nepoznavanje činjenične stvarnosti i nemarnost prema spletkama i planovima koje mu danonoćno kuju njegovi neprijatelji. Nema nikakve sumnje u to da su se tulab-ul-‘ilm i islamski misionari (daije) pozabavili krupnim pitanjima, međutim, zapostavili su segmente koji uživaju veću važnost, a jedan od takvih je i razumjevanje društvene stvarnosti (fikh-ul-vaqi’a), zbog čega je čitava situacija prepuštena našim neprijateljima. Dakle, prvi temelj za izučavanje ove vrste znanja je uvjerenost u njegovu važnost i u plodove koje ono donosi u životu muslimana, ali i u nužnu potrebu islamskog ummeta za njim, kako u današnjici, tako i u budućnosti.

Poznavanje Šerijata

Primjetno je da većina onih koji pridaju važnost razumjevanju društvene stvarnosti uopće nisu izučavali šerijatske znanosti, niti su se u nekoj od njih posebno specijalizirali. Naprotiv, mnogi su nemuslimani, shodno onome što prenose sredstva informisanja, naklonjeni ka savremenim političkim znanostima, a razlog tome je, na neki način, postojanje osjećaja odvratnosti od strane tulab-ul-‘ilma ka specijalizaciji na ovom polju. Čak šta više, neki su ubjeđeni da ih se to apsolutno i ne tiče! Tako smo mogli naići i na one koji tumače poznati hadis: „Od čovjekovog lijepog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče!“, da se politika i razumjevanje stvarnosti trebaju prepustiti nekome drugom. Zbog toga kažem da je jedan od najjačih temelja koji podupiru ispravno razumjevanje stvarnosti upravo šerijatska stručna sprema, te da su najpreći ljudi za izučavanje ovog polja baš šerijatski učenjaci i sticatelji šerijatskog znanja, odnosno tulab-ul-‘ilm. Nije strogo obavezno da to bude neki apsolvent sa nekog fakulteta šerijatskog prava, nego je neophodno da se pri takvom nađe šerijatsko znanje za kojim je musliman svakodnevno u potrebi i zbog čijeg neznanja neće imati nikakvog opravdanja, poput pojedinačnih i kolektivnih farzova.

Obuhvatnost i obnavljanje

Ovo znanje se uveliko razlikuje od ostalih nauka. Neke nauke se mogu savladati u određenom vremenskom periodu, tako da se poslije toga može izučavati nešto drugo, za razliku od nekih drugih vrsta nauka za čiju specijalizaciju su neophodna konstantna analiziranja i nadograđivanje svih novih saznanja na prethodna. Razumjevanje društvene stvarnosti zahtjeva dvije najvažnije stvari:

Obuhvatnost naučnih saznanja: Imajući u vidu obuhvatnost i razgranatost ove nauke, ona zahtjeva poznavanje i drugih nauka i oblasti, svejedno da li to bile šerijatske nauke, poput akideta, šerijatskog prava…, ili, društvene nauke kao historija, ili pak, poznavanje savremenih nauka, kao politike, žurnalistike itd. Ako ne imao saznanja o navedenim naukama, ili nekim drugim za kojima je u svom domenu potreban, to će se negativno odraziti na njegovu sposobnost razumjevanja društvene stvarnosti, procjenu i sud o eventualnim događajima.

Konstantnost i obnavljanje: Ova nauka, također, zahtjeva visoku i kvalitetnu sposobnost praćenja i istraživanja svih novonastalih događaja. Ona se, dakle, razlikuje od mnogih drugih nauka! Upravo radi toga se traži da specijalista u ovoj nauci bude ustrajan i pouzdan kada je u pitanju praćenje svih događaja i proučavanje raznolikih stanja određenih naroda i zajednica. Ako bi, recimo, izostavio samo jedan vremenski period i epohu, to bi imalo uticaja na njegovu sposobnost razumjevanja odvijanja nastalih događaja i njihovu analizu.

Odavde se može zaključiti da je neophodno jednom talib-ul-‘ilmu da u obzir uzme ove dvije navedene činjenice, odnosno: obuhvatnost naučnih saznanja i konstantnost, odnosno, učestalost obnavljanja informacija.

Sposobnost povezivanja, usporedbe i analize

Postoje esecijalni elementi koji doprinose dolasku do činjenične stvarnosti i očekivane budućnosti, a to su:

1.    Skupljanje vijesti i informacija,
2.    Usporedba i povezivanje događaja,
3.    Analiziranje svih informacija i davanje rezultata.

Što se tiče prve tačke, njoj može svako prići, pa i obični ljudi. Međutim, kada su u pitanju druga i treća tačka, za njih su potrebne slijedeće dvije stvari: prva je talenat, a druga je stjecanje određenih osobina. Ako se desi da jedna stvar nedostaje, može se dopuniti drugom! Pitanje povezivanja i usporedbe, a nakon toga i analize informacija, je temeljno pitanje! Bez jedne od ovih stvari je neminovno da rezultat bude pogrešan.

Pozitivni odnos prema stvarnosti

Za razumjevanje društvene stvarnosti, neophodno je da se ta stvarnost doživljava, odnosno, da čovjek bude jedan faktor na kojeg ona utiče ili on utiče na nju. Onaj koji živi na margini životne stvarnosti, takav neće biti u stanju da pojmi svjetske dimenzije i sve događaje koji se u njemu odvijaju. Zbog toga je za ovu nauku potrebno da čovjek ima odnos, odnosno, da sve događaje doživljava onakvima kakvi oni zapravo i jesu.

Pravilan odabir izvora

Jedan od problema koji se postavljaju pred ispravno razumjevanje stvarnosti je kontradiktornost i oprečnost samih izvora. Izvori za proučavanje šerijatskog prava su knjige iz islamskog prava i pravne metodologije, izvori za izučavanje jezika su knjige lingvistike… Međutim, kada su u pitanju izvori za proučavanje društvene stvarnosti, onda treba znati da su oni mnogobrojni i raznoliki, ali i često oprečni jedni naspram drugih. Za ovu nauku se koriste kako islamski izvori, tako i materijalistički, zatim, zastarjeli i savremeni, vijesti koje dolaze od muslimana i vijesti od nevjernika, ateista i drugih.

Često se desi da čovjek, koji se bavi ovom naukom, bude u pravoj nedoumici kada treba da odabere izvor njegovih informacija. Zbog toga je potrebna posebna preciznost i pažnja! Također, desi se i to da, gledajući na postojanje i oprečnost velikog broja izvora, čovjek ne bude u stanju sve da prouči, pa je potrebno izvršiti ispravnu selekciju i lijep odabir kako bi čovjek skratio svoj trud, te se u, datom trenutku, zadovoljio sa nečim boljim ostavljajući dobro, ili ljepšim ostavljajući lijepo, ili važnijim ostavljajući nešto što je važno.

Ovo su, dakle, bili neki temelji neophodni za izučavanje i razumjevanje stvarnosti (fikh-ul-vaqi’a). Onaj ko ih upotpuni, bit će uspješan; u protivnom, bit će drugačiji rezultat koji će se odraziti i na njegovo znanje i na njegovu spoznaju… Molim Allaha da nas opskrbi korisnim znanjem i lijepim postupcima! On je Pomagač i to je u stanju da učini, i neka su salavati i selami na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe…

Piše: Šejh, dr. Nasir ibn Sulejman El’Umer
X